Nieuws, Samenleving, België, Privacy, Stampmedia, Mediawijsheid, Camerawet, Eva Wiertz -

Nooit meer verstoppen tijdens het shoppen

Je kan tegenwoordig geen winkel meer binnenstappen of je wordt geconfronteerd met bewakingscamera’s. Maar heb je er al eens over nagedacht wie deze beelden te zien krijgt, en waar ze terecht komen?

maandag 23 december 2013 15:20
Spread the love

De ene beschouwt ze als een inbreuk op de privacy, de ander krijgt er een gevoel van veiligheid door. Maar of je nu voor- of tegenstander bent, het gebruik ervan is erg streng gereglementeerd. Daarvoor hebben we, sinds 21 maart 2007, de camerawet.

De camerawet bepaalt in grote mate wat er met camerabeelden van winkels mag gebeuren. De klant mag bijvoorbeeld niet stiekem gefilmd worden. De klant moet daarvoor zijn toestemming geven, al moet je het woord toestemming hier niet te letterlijk nemen. In de praktijk volstaat een pictogram bij de ingang van de winkel. Als je een winkel met zo’n pictogram bent binnengestapt, heb je ‘automatisch’ jouw toestemming gegeven om gefilmd te worden.

Privacy van derden

Betekent het dat beelden van dat ogenblik voor alles mogen worden gebruikt? Zeer zeker niet. Elke burger heeft recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Waar we zijn en wat we doen, is in principe een privéaangelegenheid en mag dus niet zomaar aan iedereen worden getoond.

Beelden die gemaakt zijn door bewakingscamera’s mogen volgens de wet enkel bekeken worden door de verantwoordelijke, in dit geval de winkeluitbater. Uitzonderingen kunnen pas toegestaan worden na een gemotiveerd verzoek. Het is de winkeluitbater die dan moet uitmaken of jouw argumenten sterk genoeg zijn.

Bij een negatief antwoord kan je best contact opnemen met de politie. Zij heeft de bevoegdheid om jou alsnog de betreffende beelden te tonen en zo nodig derden onherkenbaar te maken.

Bewijsmateriaal

De politie mag dus de beelden gebruiken, zij het alleen in bepaalde gevallen. Fons Bastiaenssens, woordvoerder van de Antwerpse politie: “Als er sprake is van een misdrijf, schade of verstoring van de openbare orde mogen de politiediensten of de gerechtelijke overheden de beelden opvragen en bekijken. Ze kunnen immers als bewijsvoering dienen in een onderzoek.”

Geregistreerde beelden die uiteindelijk niets opleveren, neemt de politie niet in beslag. Deze moeten na een maand vernietigd worden. Beelden die kunnen dienen om een misdrijf aan te tonen, schade te bewijzen of om een dader, getuige of slachtoffer te identificeren, mogen langer bewaard worden.

Procedure

Beelden vrijgeven aan de media mag enkel na toestemming van het parket. Soms gebeurt het dat derden hierbij duidelijk herkenbaar zijn. Denk aan de beelden die gemaakt werden vlak voor de moord op Joe Van Holsbeeck in 2006 in het Brusselse centraal station. De camerabeelden waarop verschillende voorbijgangers duidelijk herkenbaar zijn, vind je nog steeds op het internet.

Hoogstwaarschijnlijk was de politie op zoek naar mensen die konden getuigen over de moord. Eva Wiertz, woordvoerder van de Privacycommissie, is op dat vlak zeer duidelijk. “De media mogen enkel op eigen houtje camerabeelden publiceren als ze derden onherkenbaar maken. Doen ze dat niet, dan overtreden ze de privacywet.”

© 2013 – C.H.I.P.S. StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!