Verslag, Nieuws, Economie, Politiek, België, Vredesactie, Europese Unie, Defensie-industrie, Wapenindustrie, Geweldloze actie, Europese top, EDA, Europees Defensieagentschap (EDA), Agir pour la paix, Veiligheidsindustrie -

Europees Defensieagentschap (EDA) geblokkeerd door Vredesactie

Om 6 uur donderdagochtend blokkeerden actievoerders van Vredesactie de toegang tot het Europees Defensieagentschap (EDA). 14 mensen werden daarbij gearresteerd. Met de blokkade trappen ze de actiedag 'EU, business as usual?' op gang. Vredesactie en Agir pour la Paix voeren actie tegen de groeiende militarisering van de Europese Unie en de invloed van de defensie- en veiligheidsindustrie op het Europese beleid.

donderdag 19 december 2013 11:00
Spread the love

Donderdag en vrijdag komen de staatshoofden en regeringsleiders van de EU bij elkaar in Brussel. Hoog op de agenda: de uitbouw van een militair Europa en de versterking van de Europese wapenindustrie.

Vredesactie en Agir pour la Paix voeren actie op diverse plekken waar het Europese beleid gemaakt wordt: de lobbykantoren van de wapenindustrie, de gebouwen van de Europese administraties, …

Met de acties verstoren ze de dagelijkse werking in de Europese wijk en leggen de verwevenheid tussen bedrijven en politiek bloot.

EDA voert beleid op maat van de wapenindustrie

De actievoerders houden donderdagmorgen de toegangen tot het EDA geblokkeerd. Twee van hen hebben zich vastgeketend aan de poort. Anderen hebben postgevat voor de deur: overgoten met rode verf belemmeren ze de toegang.

Het Europees Defensieagentschap werd opgericht volgens de voorstellen van de wapenindustrie. EDA ziet de wapenindustrie als een belangrijke partner waarmee het nauwe banden onderhoudt. Eén van de vier officiële doelstellingen van het EDA is dan ook het versterken van de Europese wapenindustrie.

“We staan hier om onze stem op te eisen. Als we het defensie- en veiligheidsbeleid laten bepalen door de wapenindustrie, schiet er van het Europese vredesproject niet veel meer over”, aldus de actievoerders.

Europese top 19 en 20 december

De Europese Raad van 19 en 20 december staat in het teken van veiligheid en defensie. De voorlopige conclusies van de top lekten woensdag al uit. Het meest in het oog springen de voorstellen om de wapenindustrie te versterken met subsidies. Daarnaast wil de EU de verkoop van Europese wapentechnolgie wereldwijd promoten.

Tom Cox, medewerker van Vredesactie: “Het Europese veiligheidsbeleid wordt in grote mate gereduceerd tot het beschikken over militaire capaciteiten en een sterke wapenindustrie. De roep naar meer militaire uitgaven staat diametraal tegenover de strenge bezuinigingen die de EU overal oplegt.”

Een nieuwe Europese subsidiepot voor de ontwikkeling van wapentechnologie

De wapenindustrie pikt al langer een aardig graantje mee van Europese subsidies voor onderzoek en ontwikkeling. Miljoenen euro Europees geld worden toegekend aan de grote Europese wapenbedrijven om zogenaamd ‘veiligheidsonderzoek’ uit te voeren. Officieel moet het Europees onderzoeksgeld gebruikt worden voor niet-militaire toepassingen. Er is echter geen enkele garantie dat de resultaten van dit onderzoek niet in wapentechnologie terecht komen.

Tom Cox: “In de uitgelekte conclusies van de top wordt een nieuwe subsidiepot aangekondigd, specifiek bestemd voor de ontwikkeling van wapentechnologie. Nog meer dan voorheen gaat de EU de productie van wapens promoten. Wie wordt daar beter van?”

Wapenindustrie is bevoorrechte partner van de EU

Medewerkers van zowel de Europese Commissie als het Europees Defensieagentschap zitten regelmatig samen met de wapenindustrie en deze laat een stevige stempel na op het beleid.

Via zogenaamde groepen van experts bepalen ze mee welke nieuwe wetsvoorstellen of beleidsinitiatieven de Commissie moet nemen. Ze zijn daarin onevenredig sterk vertegenwoordigd.

“De greep van de wapenindustrie op het Europese beleid is gevaarlijk”, zegt Tom Cox. “De vertegenwoordigers van de wapenindustrie worden gezien als experts in veiligheid en defensie. Men vergeet dat de enige doelstelling van die industrie is: meer wapentechnologie verkopen. Met de bevoorrechte behandeling van de wapenindustrie besteedt de EU het veiligheids- en defensiebeleid uit aan de wapenindustrie. En dat leidt niet tot een veiliger Europa in een betere wereld. Integendeel.”

take down
the paywall
steun ons nu!