Terugdringen van CO2-uitstoot wordt geen makkelijke klus met de verdeling tussen federale en gewestregeringen (foto: Flickr Creative Commons).
Nieuws, Milieu, Politiek, België, Peeters, België, 11.11.11, Emissiehandel, Kyotoakkoord, Federale regering, CO2-emissiereductiedoelstelling, Elio Di Rupo, Kyoto, Kyoto-protocol, CO2-emissierechten, Gemeenschappen en gewesten, Kyotoprotocol, Klimaatfinanciering, Klimaatdoelstellingen -

Di Rupo en Peeters vinden geen akkoord voor verdeling Europese klimaatdoelstellingen

Het overlegcomité van de Belgische federale en gewestregeringen van dinsdag 17 december heeft geen akkoord bereikt over de verdeling van de Europese klimaatdoelstellingen. België doet er al meer dan vier jaar over om de Europese klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020 te verdelen onder de federale en gewestelijke overheden. Milieuorganisaties, Noord-Zuidorganisaties en vakbonden trekken aan de alarmbel.

woensdag 18 december 2013 09:40
Spread the love

In een reactie laat het Platform Klimaatrechtvaardigheid, een Belgisch federaal politiek platform gecoördineerd door CNCD-11.11.11 en 11.11.11, weten: “Op deze manier vallen er ernstige gaten. Wat met de klimaatfinanciering, wat met onze CO2-reductie of de aankoop van ‘schone’ lucht? Wat ook met groene investeringen of een koolstofarme economie? De geloofwaardigheid van ons klimaatbeleid staat op het spel.”

Gesprekken zijn vastgelopen

België heeft zich binnen de EU geëngageerd om 15 procent minder CO2 uit te stoten tegen 2020 in de niet-industriële sectoren. In dat jaar wil ons land ook 13 procent hernieuwbare energie produceren. Het overlegcomité van dinsdagochtend met premier Elio Di Rupo (PS), de ministers-presidenten Kris Peeters (CD&V, Vlaanderen), Rudy Demotte (PS, Wallonië) en Rudi Vervoort (PS, Brussel) moest hiervoor een uitkomst vinden, maar de gesprekken liepen vast.

Milieuorganisaties, Noord-Zuidorganisaties en vakbonden laten weten: “Dit immobilisme is geen goede zaak voor het klimaat. Het gebikkel over de vraag wie welke inspanning moet leveren, moet ophouden. Een nationaal klimaatplan is dringend nodig en moet iedereen in staat stellen om dezelfde richting uit te gaan.”

“Hoe gaan we ons anders voorbereiden op de noodzakelijke opstap naar 30 procent Europese CO2-reductie? Bovendien zijn de gevolgen van deze stilstand groot. Er vallen gaten op alle fronten en er dreigt een ondermijning van onze geloofwaardigheid op internationaal niveau.”

Stilstand negatief voor ontwikkelingslanden

11.11.11 ziet in de stilstand vooral een probleem voor ontwikkelingslanden. Sarah Lamote (11.11.11): Op deze manier is er geen engagement voor internationale klimaatfinanciering. De middelen die hiervoor moeten dienen, blijven geblokkeerd. De regeringen leggen ook geen limieten vast voor de aankoop van emissierechten of ‘schone’ lucht. Een dossier waar we eerder al serieuze problemen vaststelden.”

Ook de milieuorganisaties zien problemen. Jan Vandermosten (WWF): Het uitblijven van een akkoord betekent dat er ook geen afspraken zijn over het gebruik van de opbrengst uit de veiling van Europese emissierechten. Deze middelen moeten integraal ingezet worden voor intern klimaatbeleid en het realiseren van de energietransitie, niet als tegemoetkoming aan vervuilende bedrijven voor een bijna onbestaand verlies van concurrentie.”

Dossier sleept al te lang aan

En ook de vakbonden maken zich zorgen. Bert De Wel (ACV): Een oplossing om het klimaat- en energiebeleid terug op de sporen te krijgen, is dringend nodig. Politici hebben dit dossier al te lang laten aanslepen. Een rechtvaardige transitie naar een lage koolstofeconomie en samenleving lijkt op deze manier veraf.”

Vorige maand werd nog bekend dat België de Kyoto-doelstellingen afkoopt door te investeren in schoneluchtprojecten in het buitenland. Dat staat in een dossier van 11.11.11, waarin het federale en Vlaamse aankoopbeleid onderzocht werd.

De federale regering kocht voor bijna 160 miljoen euro emissierechten aan, Vlaanderen voor bijna 40 miljoen euro. Dat is samen goed voor 52 procent van de nodige uitstootvermindering, maar de projecten waarin geïnvesteerd wordt, zijn niet altijd even duurzaam. Daarnaast leidt het afkopen van emissierechten in het buitenland niet tot een structureel klimaatbeleid in eigen land.

take down
the paywall
steun ons nu!