Mijn ‘allochtone’ kinderen
Politiek, Gent, Taal, Allochtoon -

Mijn ‘allochtone’ kinderen

vrijdag 15 februari 2013 13:45
Spread the love

Het voorstel van het Gentse stadsbestuur om het woord ‘allochtoon’ uit het bestuursakkoord te schrappen lokt vele reacties uit. Voor de een is het een uiting van het progressieve baken dat Gent is, voor de ander louter symboolpolitiek die geen zoden aan de dijk zou brengen. Op sociale media wordt er door sommigen mee gelachen. Als Gentenaars is het voor mij en mijn kinderen een belangrijk voorstel dat ons meer vertrouwen geeft in de lokale regering die onze stad bestuurt.

Laat ons bij de feiten blijven:

Met dit voorstel wordt het gebruik van de term en de ermee samenhangende stigmatisering niet in één, twee, drie uit onze maatschappij gewist. Ik denk trouwens niet dat het Gentse bestuur de waan koestert dat ze de taal die gebruikt wordt in onze samenleving kan en wil controleren. Nochtans gaan vele negatieve of onverschillige reacties op het voorstel uit van deze veronderstelling.

Het gaat hier wél om een voorstel van schepen voor Gelijke Kansen Rezul Tapmas die het woord ‘allochtoon’ uit de beleidsdocumenten en dus ook de toekomstige bestuursdaden van de stad wenst te verwijderen. Op dit moment is de beslissing nog niet definitief, er dient in het college nog over beslist te worden. Dat het om veel meer gaat dan vrijblijvende symboolpolitiek blijkt in de eerste plaats uit hetgeen Rezul Tapmaz er aan toevoegde. Het gaat om één van de vele maatregelen die genomen zullen worden in het kader “van een nieuw integratie- en emancipatiebeleid”*.

Het bestuur toont zo dat ze in eerste instantie voor de eigen deur wenst te vegen.

Met deze ‘talige’ politieke daad – laat ons hopen dat het voorstel door het voltallige Gentse college onderschreven zal worden en zo de status van een bestuursdaad krijgt – geeft het college aan haar burgers de boodschap dat, het door die term gemaakte onderscheid tussen allochtoon en autochtoon irrelevant is voor haar bestuurszaken. En het is die boodschap die mij meer vertrouwen geeft in het lokale bestuur waaronder ik met mijn kinderen leef. Zeker gezien het feit dat mijn eigen kinderen volgens de betekenis van die term anders benoemd en benaderd zouden moeten worden dan ikzelf. En dat is nu net iets wat ik hen in mijn opvoeding niet wens mee te geven.

* http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1579169/2013/02/14/Gent-schrapt-het-woord-allochtoon.dhtml

take down
the paywall
steun ons nu!