Voormalig Brits minister van Buitenlandse Zaken David Miliband is één van de initiatiefnemers. (Foto: Penny Binnary)
Nieuws, Wereld, Milieu, Politiek, Klimaatverandering, Oceanen, Trevor Manuel, Verzuring, David Miliband, José Maria Fiqueres, Commissie opgericht, Behoud oceanen -

Internationale groep politici wil oceanen redden

Internationale politici hebben een commissie opgericht die praktische oplossingen moet zoeken voor de teloorgang van de oceanen. De 'Global Ocean Commission' wil de gezondheid en de productiviteit van de oceanen herstellen.

woensdag 13 februari 2013 15:25
Spread the love

De namen achter dit initiatief zijn niet van de minste: de commissie wordt voorgezeten door de voormalige president van Costa Rica, José María Figueres, voormalig Brits minister van buitenlandse zaken David Miliband en de Zuid-Afrikaanse minister Trevor Manuel. In de commissie zetelen voormalige staatshoofden, ministers van buitenlandse zaken, topindustriëlen en ontwikkelingsdeskundigen.

De commissie begint met een opsomming van de belangrijkste bedreigingen voor de internationale wateren, die bijna de helft van het aardoppervlak beslaan, maar door geen enkel land beheerd worden. De oceanen kreunen onder overbevissing, schade aan het milieu, de klimaatverandering en verzuring.

Begin 2014 wil de commissie aanbevelingen formuleren, net voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de discussie over biodiversiteit in oceanen begint.

Essentieel voor de mens

“De wereld moet dringend een betere manier vinden om de oceanen te beheren, te stoppen met de kostbare rijkdommen te misbruiken en de bescherming van de oceaan voor deze en toekomstige generaties te verzekeren”, zegt Figueres.

“De oceanen zijn essentieel voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. Ze genereren de helft van de zuurstof die we inademen en halen een kwart van onze CO2-uitstoot uit de atmosfeer. Toch slagen we er niet in ze naar waarde te schatten. De Global Ocean Commission zal die waarde belichten en manieren aanreiken waarop we de rijkdommen natuurlijk kunnen beheren.”

Daarvoor denkt de commissie nu al aan nieuwe internationale verdragen, omdat de technologische ontwikkelingen het dertig jaar oude VN-Zeerechtverdrag hebben ingehaald. “Het VN-Zeerechtverdrag was een belangrijke prestatie”, zegt Miliband. “Maar we hebben dringend behoefte aan een nieuw beheerskader met doelstellingen voor de oceanen van vandaag. De oceanen leveren voedsel voor miljarden mensen, genereren economische rijkdom, banen en handel. Als we het beheer goed krijgen, betekent dat zowel economische als ecologische vooruitgang.” 

De commissie komt volgende maand voor het eerst samen in Kaapstad.

take down
the paywall
steun ons nu!