Steeds meer Amerikanen willen klimaatactie
Nieuws, Milieu -

Steeds meer Amerikanen willen klimaatactie

De extreme weersomstandigheden overtuigen steeds meer burgers in de VS van de realiteit van de klimaatverandering. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de steun voor klimaatactie groeit.

zondag 10 februari 2013 19:26
Spread the love

De Amerikaanse burger is er steeds meer overtuigd dat de klimaatverandering een feit is. Op een rondvraag bij 1089 volwassenen door de Duke University antwoordde de helft dat de klimaatverandering zeker aan het gebeuren is, en nog eens 34 denkt dat het waarschijnlijk is.

Iets meer dan de helft – 54 procent – zegt dat de klimaatverandering voornamelijk het gevolg is van menselijke activiteiten, met name het verbranden van fossiele brandstoffen.

Actie

Een groeiend aantal Amerikanen wil dan ook dat de regering actie onderneemt om de klimaatverandering te stoppen. 64 procent wil dat de overheid daarvoor de uitstoot van broeikasgassen aan banden legt.

Hoe dat moet gebeuren, is minder duidelijk: amper 29 procent is voorstander van een uitstootbelasting. Indien die belasting gecompenseerd zou worden met vermindering voor de doorsnee belastingbetaler, stijgt dat aantal tot 34 procent. Ook voor emissiehandel lopen de Amerikanen niet warm.

Stijgend bewustzijn

“Het onderzoek toont aan dat een opvallend hoog aantal Amerikanen aanvaardt dat het klimaat aan het veranderen is, maar een aanpak via de markt of een belasting is niet populair onder de respondenten”, zegt Sarah Adair, medeauteur en hoogleraar aan het Nicholas Institute for Environmental Policy Solutions aan de Duke University. “De steun groeit als we vragen naar meer vertrouwde vormen van regelgeving, zoals performantiestandaarden, maar de respondenten hebben geen of weinig kennis van concepten zoals emissiehandel.”

“Mogelijk als antwoord op de extreme weerfenomenen zoals Sandy of door de betere economische vooruitzichten is de publieke aanvaarding duidelijk hersteld van een dieptepunt enkele jaren geleden”, zegt medeauteur Frederick Mayer. “Er is een duidelijke opening voor strengere wetgeving en investeringen in schone energie.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!