Nieuws, Europa, Milieu, Politiek, Europese Commissie, Insecticiden, Bijenpopulaties, Nicotinoïden -

EU wil af van bijonvriendelijke pesticiden

De EU wil drie soorten van de meest gebruikte insectenverdelgers ter wereld verbieden voor een periode van twee jaar. De stoffen worden ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de snelle achteruitgang van bijenpopulaties.

vrijdag 1 februari 2013 15:30
Spread the love

De Europese Commissie wil de zogenaamde nicotinoïden, insectenverdelgers die volop gebruikt worden in de landbouw, het liefste al in juli van dit jaar verbieden op gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen.

De Commissie denkt daarbij onder meer aan maïs, koolzaad en zonnebloemen. De demarche is opmerkelijk snel, maar de voorbije maanden stapelden de bewijzen tegen de stoffen zich dan ook op.

EFSA

Eerder dit jaar waarschuwde het Europese agentschap voor Voedselveiligheid (EFSA) ook al voor de stoffen. Het agentschap sprak van “hoog acute risico’s” voor bijen die in aanraking komen met reststoffen van de pesticiden.

Nicotinoïden blijken een belangrijke rol te spelen bij de teloorgang van bijenpopulaties. Die teloorgang is niet alleen een probleem voor het milieu, maar ook voor de land- en tuinbouw: bijen spelen een onmisbare rol bij de bestuiving van ongeveer een derde van de voedselproductie.

Als een meerderheid van de EU-lidstaten voor stemt, gaat het wetsvoorstel eind februari al van kracht. Groot-Brittannië is alvast terughoudend: minister van Leefmilieu Owen Paterson waarschuwde voor een paniekreactie en wil eerst eigen onderzoek afwachten.

Belangrijke stap

Milieuverenigingen loven het voorstel van de Commissie. “Dit enorm belangrijke voorstel van de EU belooft een eerste, belangrijke stap om de teloorgang van onze bijen om te keren, en ook de Britse regering moet het steunen”, zegt Andrew Pedleton van Friends of the Earth in een persbericht.

“De bewijzen stapelen zich op dat nicotinoïden met de teloorgang te maken hebben. We kunnen ons niet veroorloven de bedreiging te negeren die de stoffen vormen voor cruciale bestuivers.”

Volgens Pedleton mogen de bedrijfswinsten van de pesticidenproducenten niet primeren op boeren en het leefmilieu. “Ministers moeten snel actie ondernemen om veilige en effectieve alternatieven voor chemische pesticiden te steunen”, zegt hij.

take down
the paywall
steun ons nu!