Nieuws, België, Politiek, Economie, Antwerpen, Lokaal, Democratie, Gezondheid, Lange wapper, Bam, Ademloos, Burgerparticipatie, StRaten-generaal, Actualiteit, Meccano -

Antwerpen uit de Ban van de Ring en de Groene Wapper

In Antwerpen blijft het BAM tracé actueel. De groep die zich uitspreekt voor betere oplossingen groeit met nieuwe mensen die dromen en plannen maken voor een betere toekomst. Een toekomst met een doeltreffende mobiliteit en een leefbare stad.

donderdag 31 januari 2013 11:25
Spread the love

Als de politici van de meerderheid de helft van de dossierkennis van de mensen uit deze zaal hadden, zouden ze al lang het BAM tracé hebben afgezworen.

Op 29 januari verzamelden zich in de Horta, weer honderden geïnteresseerden om te luisteren en te discuteren over de verschillende mogelijkheden en plannen. Alleen al over het meccanotracé hebben stRaten-generaal en Ademloos een 40-tal presentaties gegeven. Nooit heeft de overheid in detail, de burger uitgelegd wat hun eigen plannen waren en nooit was een minister aanwezig op een van de meccano-voorstellingen. Zelfs niet bij de presentatie in het Vlaams parlement.

De actiegroepen bekijken het Oosterweel tracé vanuit vier standpunten: Mobiliteit, Gezondheid, Stadsontwikkeling en het Kostenplaatje.

De Vlaamse regering en het Antwerps college van Burgemeester en schepenen bekijken het BAM tracé met oogkleppen zodat ze niet gehinderd worden door voortschrijdend inzicht en vanuit de angst voor gezichtsverlies. Bij het afgeven van 10200 handtekeningen blijkt een partij binnen de meerderheid het Oosterweel dossier ook nog vanuit vier andere standpunten te beijken, namelijk: Het Economisch standpunt, het Economisch standpunt, het Economisch standpunt en last but not least het Economisch standpunt. Ze insinueren hiermee dat het meccano tracé slecht voor de economie zou zijn. Het meccano(+) tracé is het geestekind van Forum 2020, waaraan Antwerpse zakenlui als Christian Leysen en Nicolas Saverys en econoom Geert Noels hebben meegewerkt. Gasten die op economisch vlak kunnen meepraten. Het meccano(+) tracé zit ook economisch goed in elkaar.

take down
the paywall
steun ons nu!