Pax Media weerhoudt VRT ervan alle programma’s online aan te bieden
Nieuws, Samenleving, Politiek, Cultuur, België, VRT, Publieke omroep -

Pax Media weerhoudt VRT ervan alle programma’s online aan te bieden

Commerciële zenders dreigen de klant te laten betalen voor het doorspoelen van reclame terwijl Test-Aankoop wijst op de te hoge kosten van digitaal televisiekijken. Het moment lijkt aangebroken voor de openbare omroep om al zijn programma's gratis online aan te bieden. Alleen is de VRT die mening niet toegedaan. Vorige week raakte zelfs bekend dat de VRT samen met SBS en VMMa een klacht indient wegens het illegaal online aanbieden van hun programma's.

woensdag 23 januari 2013 15:51
Spread the love

In buurland Nederland biedt de publieke omroep zijn programma’s nochtans gratis aan op een eigen site. De programma’s zijn dan ook publiek bezit. De strategie van onze openbare omroep zou te verklaren zijn door de Pax Media.

Gezien de digitale evoluties van de afgelopen jaren heeft het eigenlijk nog redelijk lang geduurd voor Vlaamse series massaal door internetpiraten online beschikbaar werden gemaakt. Uit cijfers van de BAF (Belgian Antipiracy Foundation) blijkt dat het aantal traceerbare uploads van Vlaamse televisieproducties tussen 2011 en 2012 steeg van 14.311 naar 18.064. Bij Vlaamse filmproducties steeg het aantal uploads zelfs van 20.408 naar 58.097. De BAF vermoedt dat er per upload een paar duizend downloads zijn van internetgebruikers die deze content gebruiken.

Minister van Media Ingrid Lieten werd hierover gisteren nog geïnterpelleerd in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. Uit de vragen van parlementariërs Bart Tommelein (Open-VLD) en Jurgen Verstrepen (LDD) blijkt vooral een grote bezorgdheid over hoe Vlaamse zenders zich kunnen beschermen tegen internetpiraterij. Het lijkt in hun ogen met andere woorden zonneklaar dat het internet een gevaar is voor de televisiezenders. Volgens socioloog en nieuwe media-expert Ben Caudron moeten de zenders nochtans vooral leren omgaan met een sterk verschuivend medialandschap.

‘Het is zinloos om koste wat koste wat het kost vast te houden aan het oude model.’

“Het internet is vandaag een concurrent voor de zenders geworden. En door de komst van de digitale televisie zijn ook Belgacom en Telenet uit hun positie van distributeurs gestapt en rivalen geworden.”Caudron begrijpt de klacht van VRT, SBS en VMMa (Vlaamse Media Maatschappij) dan ook wel. “Alleen zal je die evoluties niet ombuigen via het neerleggen van een klacht, laat staan dat je de aanbieder en de gebruiker van illegale content op andere gedachten zal brengen.”

Het heeft volgens hem weinig zin om koste wat het kost vast te blijven houden aan het oude model. Het voorbeeld van de Nederlandse publieke omroep die op een eigen site al zijn programma’s aanbiedt, spreekt Caudron op zich wel aan. “Dat lijkt me alleszins een aanpak die op lange termijn beter correspondeert met de realiteit. Men zal zich dan bijvoorbeeld wel moeten afvragen of ze geen territoriale grens moeten stellen, zodat bijvoorbeeld enkel de Vlaamse belastingbetaler toegang heeft tot de site.”

“Bovendien verschilt onze mediapolitieke realiteit sterk van de Nederlandse,” meent Caudron. “De advertentiemarkt is er groter en de verhoudingen tussen de zenders onderling is er anders. Je mag ook niet vergeten dat het uitgesteld kijken – en met andere woorden het doorspoelen van reclame – voor VMMa en SBS echt een financiële aderlating betekent.”

Dat laatste wordt ons ook elders bevestigd. “De VRT dient die klacht ook mee in binnen het kader van de Pax Media,” aldus Luc Vandenhoeck, algemeen secretaris ACOD-VRT. De Pax Media is een stilzwijgende overeenkomst tussen de Vlaamse televisiezenders vanuit het idee dat ze collega’s zijn en niet louter tegenstrevers. “Als we onze fictie gratis online aanbieden betekent dat natuurlijk extra concurrentie voor de commerciële zenders. Volgens mij doet de VRT dit dus vanuit de idee van goed nabuurschap.”

“Als we onze fictie gratis online aanbieden betekent dat natuurlijk extra concurrentie voor de commerciële zenders.”

Lot Wildemeersch, woordvoerder van Ingrid Lieten, Vlaams Minister van Media, geeft aan dat er in tegenstelling tot Nederland in Vlaanderen gekozen is “voor een model waarbij enkel een deel van de inhoud gratis aangeboden wordt. Dat staat ook zo als opdracht in de beheersovereenkomst.  Alle actua-, duidings- en nieuwsprogramma’s kan je gratis opnieuw bekijken via deredactie.be. Maar ook een heleboel sportfragmenten via sporza.be of culturele items op cobra.be.”

Volgens Wildemeersch biedt de VRT niet alles gratis aan omdat “wanneer je alles online aanbiedt, je als omroep marktverstorend werkt ten opzichte van andere mediabedrijven in ons land.”

Volgens VRT-woordvoerder Björn Verdoodt communiceert de VRT enkel over de zaak via advocate Fabienne Brison die ook SBS en VMMa representeert. Over de vraag of de publieke zender zijn programma’s in se niet gratis ter beschikking moet stellen, kan ze zich echter niet uitspreken. “Waar het hier om draait is dat we die illegale site eraf willen en dat we willen weten wie de dader is. Wat de zenders verder willen of kunnen doen is uiteindelijk hun zaak.”

‘Mensen moeten beseffen dat ze regels overtreden’

Als we vragen of ze niet tegen windmolens vechten aangezien er binnenkort toch nieuwe illegale sites zullen opduiken, antwoordt Brison dat ze zich geen illusies maken. “We weten dat dit niet te controleren valt. Maar dat wil niet zeggen dat we geen signaal kunnen geven. Het is nodig om mensen te doen beseffen dat er regels zijn die gevolgd moeten worden. Iemand die zonder toestemming programma’s online plaatst, moet weten dat dat niet door de beugel kan.”

Vraag blijft of het niet online beschikbaar maken van programma’s die tot stand kwamen met overheidsgeld te rijmen valt met de opdracht van een openbare omroep.

take down
the paywall
steun ons nu!