Nieuws, België, Procureur, Dams -

Verontruste burgers zeggen neen tegen procureur Dams

Onder de noemer ‘Neen aan gekleurd vervolgingsbeleid’ trekken vijf jonge mannen ten strijde tegen de Antwerpse procureur Herman Dams. Ze pikken de uitspraken niet die de procureur afgelopen zaterdag deed in de krant De Standaard en dienen onder meer klacht in bij het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding.

vrijdag 18 januari 2013 19:38
Spread the love

“De procureur geeft te kennen dat klassejustitie oké is”

Het interview met procureur des konings Dams ging niet onopgemerkt voorbij. Om een greep te doen uit zijn vele frappante uitspraken: “Wat hebben we gemaakt van de samenleving die we na de Franse revolutie, die mooie lente van toen, hebben gekregen? Een bittere winter. Nu moeten we zelf verantwoordelijkheid opnemen. Anders zal ons een nieuwe lente overkomen. En dan mag je kiezen: wil je islamitische of een Chinese lente? Want zoiets zal het worden.” Dams verdedigde onder meer de ‘Operatie Patser’ die jonge allochtone mannen in dure wagens viseert, en riep de bevolking op om verdachte zaken zoals “bestelwagens met een vreemde nummerplaat” te melden bij de politie. 

Vijf jonge mannen laten het daar niet bij. Youssef El Mousaoui (stand-up comedian),? Said El Kaouakibi (voorzitter vzw Al Mawadda), ?Abderrahim Riani Achhab (slachtoffer vervolgingsbeleid – uitbater loungebar A’pen), ?Mohamed El-Omari (voorzitter Divers & Actief / jurist) ?en Mohamed Benhaddou (politicoloog) dienen klacht in bij Jozef De Witte van het Centrum voor gelijke Kansen en voor racismebestrijding. Daarnaast trekken ze ook naar de Commissaris voor de Rechten van de Mens bij de Raad van Europa en voorzien ze een online meldpunt voor slachtoffers. Sympathisanten kunnen ook hun handtekening achterlaten op de site.

Op de vraag wat ze precies met hun actie willen bereiken antwoordt mede-initiatiefnemer Mohamed Benhaddou dat ze allereerst willen laten onderzoeken of de uitlatingen van procureur Dams al dan niet in strijd zijn met de racisme- en discriminatiewetgeving. “Wij hebben immers de indruk dat hij focust op een bepaalde groep. Nochtans moet het beleid gebouwd zijn op respect voor iedereen, en dus ook voor minderheden.”

“De kloof tussen arm en rijk is significanter dan de vermeende verschillen tussen autochtonen en allochtonen”

Mensen met een migratie-achtergrond worden volgens Benhaddou sowieso al sterker in de gaten gehouden. “Uit onderzoek blijkt dat allochtonen tot tien keer meer gecontroleerd worden door de politie. Dat is dus al een feit. Maar nu geeft de procureur zelfs te kennen dat dit soort klassejustitie oké is.”

“Kijk, we verwachten uiteraard dat justitie criminaliteit aanpakt. We accepteren echter niet dat ze specifieke bevolkingsgroepen in het vizier neemt. Heel die operatie patser bijvoorbeeld vinden we erg problematisch. Ze is immers toegespitst op etniciteit, leeftijd en inkomen.”

“De insteek van procureur Dams is populistisch. Als hij zegt dat elke Belg er bedenkingen bij heeft als hij een allochtoon ziet in een dure auto, dan vertrekt hij niet alleen vanuit vooroordelen, hij bevestigt ze ook nog eens. Hij maakt van elke Belg met een Arabische of Turkse achtergrond met een dure auto een verdachte die schuldig is tot hij zijn onschuld kan bewijzen. Hij zou nochtans ook kunnen zeggen dat de meeste mensen gewoon gaan werken om hun auto te betalen. Een van de slachtoffers is zijn auto vijf maanden kwijt geweest. Ze hebben hem teruggegeven zonder excuses of vergoeding. De man baat nochtans een horecazaak uit en kan het zich veroorloven.”

‘Dit beleid voedt racisme’

Dat Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open-VLD) en kersvers Antwerps Burgemeester Bart De Wever (N-VA) procureur Dams over de hele lijn steunen vindt Benhaddou weinig verrassend. “Politici surfen natuurlijk mee op die golf van populisme. Als mensen vinden dat jonge allochtonen ergernis wekken, dan hebben ze er alle baat bij om zo’n uitspraken te ondersteunen. Dat vult de opiniepagina’s.”

“Alleen voedt zo’n beleid het racisme. En bovendien raken andere maatschappelijke tegenstellingen die veel belangrijker zijn op deze manier ondergesneeuwd. De kloof tussen arm en rijk is bijvoorbeeld significanter dan de vermeende verschillen tussen autochtonen en allochtonen. We moeten voorbij die clichés en vooroordelen gaan en focussen op wat ons bindt. 
Er zijn heel wat maatschappelijke thema’s die ons allemaal aangaan. Het opbod van Dams wil maatschappelijke onvrede kanaliseren richting een zondebok. Belangrijke onderwerpen waarin het beleid een grote verantwoordelijkheid draagt verdwijnen daardoor naar de achtergrond. Denk bijvoorbeeld maar aan de Dexia-affaire.”

Het oordeel van de Commissaris van de Rechten van de Mens zal bezorgd worden aan premier Di Rupo, minister Milquet (gelijke kansenbeleid) en de leden van de Kamercommissie Justitie.??

http://www.verontrusteburgers.be

take down
the paywall
steun ons nu!