't Uilekot in Herzele, één van de getroffen initiatieven
Verslag, Nieuws, Politiek, België, Lokaal, Dossier N-VA -

N-VA/Open VLD-coalitie in Herzele: “Tabula rasa met alle subsidies”

Het schepencollege (Open VLD en N-VA) van de Oost-Vlaamse gemeente Herzele schort met terugwerkende kracht vanaf 1 januari alle subsidies en premies op. In het besluit heet het letterlijk dat er tabula rasa wordt gemaakt. De cultuursector en de milieuverenigingen reageren verontrust.

vrijdag 18 januari 2013 21:50
Spread the love

Is dit een embryo van de cultuurstrijd die ons in de rest van Vlaanderen nog te wachten staat? Het nieuwe gemeentebestuur van Open Vld en N-VA laat er in Herzele alvast geen gras over groeien. In één van de eerste besluiten van de nieuwe bewindsploeg wordt het bord van de bestaande subsidies meteen schoongeveegd.

In het besluit wordt dat met zoveel woorden ook gezegd: “Dit besluit strekt er toe om tabula rasa te maken, zodat er een nieuwe start kan genomen worden”. Het heet een voorlopige maatregel te zijn. Maar het betekent wel dat verschillende verenigingen zoals ‘t Uilekot en Natuurpunt nog tot maart in het ongewisse blijven over de subsidies en premies van dit jaar. Schepen van Financiën Jürgen Neirinck (N-VA) liet ondertussen al verstaan dat er gesnoeid zal worden.

De maatregel treft heel wat verenigingen maar ook de gezinnen van Herzele. Zij zien hun sociale of ecologische premies wegvallen. Voor verenigingen als Natuurpunt en ‘t Uilekot komt de beslissing hard aan. “Deze beslissing brengt het programma van Lezen in de Lente in gevaar”, zegt Sarah Hutse van ‘t Uilekot. Om een positieve evaluatie te krijgen is co-financiering van de gemeentes immers cruciaal.

“De Denderstreek wordt blijkbaar de proeftuin waar Vlaams-nationalistische politici hun recepten, al dan niet met steun van de rest van de rechterzijde, willen uitproberen”, reageert Filip De Bodt, gemeenteraadslid voor Leef! in Herzele en eveneens actief bij ‘t Uilekot.

De Cultuurpactcommissie reageerde volgens De Bodt verbaasd: “Dergelijke maatregelen zijn ingrijpend van aard en kunnen formeel niet zonder overleg met de sector en advies van de bestaande raden. Dit staat uitdrukkelijk vermeld in het Decreet Lokaal Cultuurbeleid. Bovendien is er het bestuursprincipe van behoedzaamheid en continuïteit rond cultuur”, klonk het.  

Een aantal verenigingen roepen op om de gemeenteraad van woensdag 23 januari bij te wonen.

take down
the paywall
steun ons nu!