Nieuws, Europa, Economie, Politiek, Griekenland, Italië, Portugal, Frankrijk, Spanje, Eurocrisis, Besparingen, Algemene staking, Bezuinigingsbeleid, Hoge werkloosheid, Trojka, Bondskanselier Angela Merkel, Europese actiedag -

“Voor jobs en solidariteit”: de vuist van sociaal Europa op 14 november

Het Europees Vakverbond (EVV) heeft 14 november uitgeroepen tot Europese actiedag. Op deze dag wordt sociaal verzet geboden tegen de bezuinigingspolitiek die in bijna alle Europese landen gevoerd wordt, hoewel sommige landen de broekriem een stuk strakker moeten aanhalen dan andere. Maar op deze dag hoeft niet enkel opgekomen te worden voor eigen haard, het is ook de bedoeling solidariteit te tonen met Europese landen die het (nog) zwaarder hebben.

woensdag 7 november 2012 17:05
Spread the love

Er is opgeroepen tot de Europese actiedag door het Europees Vakverbond (EVV): “Het EVV is sterk tegen de bezuinigingsmaatregelen die Europa in economische stagnatie en recessie duwen, en het Europees sociaal model ontmantelen. Deze maatregelen verergeren het onevenwicht en creëren onrechtvaardigheid, in plaats van dat ze het vertrouwen herstellen”.

Hoewel de oproepen tot actie van het EVV eerder niet altijd gehoor kregen, lijkt het erop dat 14 november wel een Europese actiedag zal worden.

Duivels dilemma

In Griekenland is op 6 november een 48-urenstaking van start gegaan, een dag voor de cruciale stemming in het Grieks parlement over de zoveelste ronde van bezuinigingsmaatregelen. De twee grootste Griekse vakbonden, Adedy en GSEE, riepen tot deze tweedaagse staking op om zo aan de parlementsleden duidelijk te maken dat de bevolking nóg meer bezuinigingen niet aan kan.

De stemming zou een close call kunnen worden: de partij Democratisch Links heeft gezegd dat zij het bezuinigingspakket niet zal steunen, en ook sommige parlementsleden van de socialistische PASOK zijn tegen het pakket. Daarin staat onder andere dat de pensioenleeftijd wederom verhoogd wordt, naar 67 jaar, er wordt nogmaals in de pensioenen gesneden en het salaris voor bepaalde beroepen en het minimumloon worden verlaagd: het totaal aantal bezuinigingen heeft een waarde van 13,5 miljard euro.

Griekenland wordt geconfronteerd met een duivels dilemma: als het dit pakket van bezuinigingsmaatregelen niet goedkeurt, loopt het land het risico dat de trojka beslist om de volgende tranche van 31,5 miljard euro niet uit te keren. Op 12 november vindt er een bijeenkomst plaats van de ministers van financiën van de eurolanden, waarin mogelijk al een beslissing wordt genomen over de uitkering van deze tranche.

Het is kiezen tussen twee kwalen: ofwel nog meer bezuinigingen en wel geld krijgen van de trojka, maar de eigen bevolking laten stikken, ofwel het pakket niet accepteren en geen geld krijgen van de trojka, wat mogelijk de bevolking (tijdelijk) ontlast maar waardoor de crisis in Griekenland nog langer kan aanhouden.

Volgens Reuters hadden op de eerste stakingsdag zo’n 16.000 mensen zich verzameld rond het Grieks parlement, CNN zette dit cijfer zelfs op 35.000. Dit aantal is relatief laag, vergeleken met eerdere demonstraties. De protesten verliepen rustig, het kwam niet tot grote confrontaties met de politie.

Op 14 november zal er weer een algemene staking plaatsvinden in Griekenland, vakbond GSEE heeft in ieder geval dit plan aangekondigd. De hoeveelheid mensen die dan de straat op komt om te demonstreren, zal wellicht afhangen van de uitkomst van 12 november, de dag waarop de ministers van Financiën van de eurozone bijeen komen.

Voor meer informatie over de bezuinigingen en de stemming van 7 november, zie de blog over de Griekse besparingen en de blog over de stemming van Bruno Tersago, die ter plaatse is in Athene.

Onwelkom

De Duitse bondskanselier Angela Merkel brengt op 12 november haar eerste officiële bezoek aan de Portugese president en de premier. Met het bezoek zou Merkel haar solidariteit, vertrouwen en steun willen betuigen aan de Portugese inspanningen om de financiële problemen aan te pakken.

Dit wordt echter, logischerwijs, niet op die manier gezien door het Portugese volk. Niet voor niets verwacht de Portugese veiligheidsdienst een toename van protesten die mogelijk uit de hand zullen lopen, en zal de dienst uitpakken met de hoogst mogelijke beveiliging voor bondskanselier Merkel.

In een open brief van de Que se lixe a troika (Fuck the Troika)-beweging werd Merkel ‘onwelkom’ geheten in Portugal. In de brief wordt ook gesproken over de geplande staking op 14 november: “Het zal een staking zijn tegen regeringen die het vertrouwen van hun burgers geschonden hebben en nog steeds schenden, een staking tegen de bezuinigingsmaatregelen die zij uitvoeren. Maar laat u niet voor de gek houden, mevrouw de bondskanselier. Het zal ook een staking zijn tegen de bezuinigingen die door de trojka opgelegd worden en tegen al degenen die het in een autoritair regime willen veranderen. Het zal daarom ook een staking tegen u zijn”.

Meerdere Portugese vakbonden hebben 14 november tot een algemene stakingsdag uitgeroepen, waaronder de grootste vakbondskoepel CGTP. De algemene staking zal de slogan ‘Tegen uitbuiting en verarming’ meekrijgen. De tweede grootste vakbondskoepel UGT heeft niet bevestigd deel te nemen aan de staking, maar verschillende van haar leden hebben wel verklaard aan de protesten mee te doen.

Vorige week keurde het Portugese parlement de begroting voor 2013 goed, met daarin de grootste belastingverhogingen in de geschiedenis van het land: voor sommige huishoudens komt dit zelfs neer op een belastingtoename van twee maanden salaris. Verwacht wordt dat de werkloosheid in het land volgend jaar zal toenemen tot 16,4 procent.

Sociale staking

In Spanje lijkt de oproep voor 14 november het meeste gehoor te krijgen. De voorzitters van CCOO en UGT, de twee grootste Spaanse vakbonden, hebben aangekondigd een algemene staking te organiseren op die dag. De werkloosheid in Spanje is torenhoog; met de staking willen de vakbonden duidelijk maken dat het bezuinigingsbeleid van premier Mariano Rajoy (PP) de Spanjaarden nog dieper de stront in duwt.

In de Spaanse krant El País benadrukt de algemeen secretaris van CCOO, Ignacio Fernández Toxo, dat het niet bij een enkele stakingsdag moet blijven: “Dit conflict bestaat op de lange termijn. Het protest mag niet stoppen na 14 november”.

De algemene staking is een ‘sociale staking’, die niet enkel gericht is op werknemers maar op alle burgers, dus ook studenten, werklozen en gepensioneerden. Het is de eerste keer dat Spanje en Portugal op dezelfde dag staken, en dus het gehele Iberisch schiereiland plat ligt.

Solidariteit

Vijf Franse vakbonden (CGT, CFDT, FSU, Unsa en Solidaires) hebben een algemene staking aangekondigd voor 14 november. In een gezamenlijk communiqué schrijven de vakbonden dat ze op 14 november op grote deelname hopen, om zo te laten zien dat er concrete oplossingen nodig zijn voor de moeilijkheden waar werknemers in Frankrijk en de rest van Europa mee worstelen, en om solidariteit te tonen met werknemers in Spanje, Portugal en Griekenland.

Frankrijk kampt met een stijgende werkloosheid voor de 17de maand op een rij, met een recordhoogte in september. Er is weinig werkzekerheid; voor veel mensen is werken onder tijdelijke contracten (die van steeds kortere duur worden) de enige manier om aan een job te geraken, en lonen in zowel de private als publieke sector stagneren. Voor de Franse vakbonden reden dus om deel te nemen aan de Europese actiedag voor een socialer beleid.

In Italië zal ook gestaakt worden op 14 november, al is het niet voor 24, maar voor 4 uur. Vakbond CGIL organiseert de staking in Italië in het kader van de Europese actiedag tegen onrechtvaardige bezuinigingen, en meer specifiek met het oog op een verandering van de ‘stabiliteitswet’, een pakket financiële hervormingsmaatregelen opgelegd door de Italiaanse overheid.

In Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en Zwitserland zal niet gestaakt worden, wel is er daar opgeroepen tot solidariteitsacties. Mogelijk vinden ook op Malta en Cyprus acties plaats.

Ook in België zullen acties en zelfs stakingen plaatsvinden, zo heeft ACOD/CGSP een stakingsaanzegging voor het spoor ingediend en heeft de Franstalige socialistische metaalbond FGTB-MWB aangekondigd dat staalarbeiders in Wallonië en Brussel het werk zullen neerleggen. Voor informatie over wat er op 14 november in België is gepland, zie elders op deze website.

take down
the paywall
steun ons nu!