Kleine vooruitgang op biodiversiteittop
Nieuws, Milieu - Koen Stuyck

Kleine vooruitgang op biodiversiteittop

Op de biodiversiteittop van de Verenigde Naties in Hyderabad, India, is beslist dat de middelen die gaan naar de bescherming van planten en diersoorten verdubbeld worden tegen 2015. Dat is ruim onvoldoende, zegt WWF, om tegen 2020 de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen, maar het is een begin. Positief is dat er stappen gezet zijn naar een grotere bescherming van de open zee.

zondag 21 oktober 2012 14:27
Spread the love

“WWF kwam naar Hyderabad met de vraag aan regeringen om de wereld op een koers te zetten die de achteruitgang van ‘s werelds belangrijkste bronnen moet stoppen. We kunnen nu spreken van enige vooruitgang maar er moet nog veel gebeuren”, zei Lasse Gustavsson, Conservatie directeur van WWF International.

“De beslissing om de investeringen in biodiversiteit vanuit ontwikkelde landen in ontwikkelingslanden te verdubbelen van 5 naar 10 miljard per jaar is niet voldoende om de ambitieuze doelstellingen te realiseren die twee jaar geleden werden afgesproken in Nagoya (de ‘Aichi’-doelstellingen),” zegt Gwendoline Viatour van WWF, die deel uitmaakte van de Belgische delegatie. Om de Aichi doelen te bereiken is volgens WWF 200 miljard nodig tegen 2020, dat is meer dan het dubbele van wat nu is toegezegd.

India kiest vlucht vooruit

Een belangrijk punt van vooruitgang kwam van de Indiase Eerste Minister Manmohan Singh. Die zegde 50 miljoen dollar toe om te investeren in biodiversiteit in India zelf maar ook in andere ontwikkelingslanden die het moeilijk hebben om noodzakelijke investeringen in hun natuurlijk kapitaal te financieren.

Het feit dat India zich verbindt tot nationale en internationale financiering schept een precedent voor andere opkomende economieën om ook te investeren in bescherming van biodiversiteit, zegt WWF.

Bewustwording oceanen werpt eerste vruchten af

Er is ook vooruitgang geboekt om de oceanen te beschermen, met name die gebieden die buiten de jurisdictie van landen vallen. Het gaat om bijna 40% van de oppervlakte van de planeet.

Zo is er afgesproken dat landen rapporten zullen opstellen over hun activiteiten in belangrijke ecologische gebieden op zee en die aan de Verenigde Naties bezorgen. Dat laat toe dat de VN actie onderneemt om te zorgen dat scheepvaart, visserij en andere activiteiten geen schade toebrengen aan deze gebieden. Dit kan volgens WWF leiden tot een beter management in de toekomst en uiteindelijk tot de instelling van beschermde gebieden op zee, buiten de nationale grenzen.

take down
the paywall
steun ons nu!