Nieuws, Samenleving, België, Lokaal, Onderwijs, Antwerpen, Mensen zonder papieren -

Terug naar school, maar niet voor iedereen

ANTWERPEN - Antwerpse leerkrachten van het Nederlandstalige volwassenenonderwijs (CVO’s) en de basiseducatie (CBE’s) voerden actie op het Sint-Jansplein. Zij willen hun onvrede uiten over de uitsluiting van mensen zonder wettig verblijf uit het volwassenenonderwijs. Het Onderwijsdecreet XXI stelt sinds vorig schooljaar namelijk een wettig verblijf als voorwaarde voor inschrijving.

dinsdag 4 september 2012 17:57
Spread the love

Met deze actie willen de leerkrachten bij aanvang van het nieuwe schooljaar aankaarten dat deze specifieke groep cursisten opnieuw voor een gesloten deur zal staan. Zij achten dit niet alleen in strijd met de grondwet, maar zijn ook van mening dat met deze maatregel de maatschappelijke functie van onderwijs in het gedrang komt. Toegang tot onderwijs is immers een universeel erkend recht juist omdat het mensen weerbaar maakt.

Samenlevingsopbouw Brussel en de Liga voor Mensenrechten – ondersteund door talrijke CBE’s en CVO’s –  dienden een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof. Eind februari werd dit verzoekschrift neergelegd bij het Hof en gebundeld met dat van LBC-NVK.

Hierin wordt geëist om de discriminerende inschrijvingsvoorwaarde nietig te laten verklaren: “Wij hopen dat u onze eis onder de aandacht wilt brengen opdat artikel 24 van de Belgische Grondwet geen dode letter wordt. We willen dat Vlaanderen de Universele Rechten van de Mens blijft respecteren. Uw aandacht kan helpen opdat mensen zonder wettig verblijf zich gedurende het schooljaar opnieuw kunnen inschrijven.”

[bron: perstekst]

take down
the paywall
steun ons nu!