Portugese kinderen met lege maag naar school
Nieuws, Europa, Economie -

Portugese kinderen met lege maag naar school

LISSABON — Duizenden Portugese kinderen gaan met een lege maag naar school. Het woord crisis is deel gaan uitmaken van hun bescheiden woordenschat. En het ergste moet nog komen, voorspelt Unicef.

donderdag 31 mei 2012 15:09
Spread the love

In openbare scholen hangen arme kinderen systematisch rond in de eetzaal, maar ze kopen niets. En de meesten krijgen ook niets. Door de drastische besparingen kunnen schoolbesturen alleen de allerarmsten een ontbijt aanbieden.

De economische crisis “treft de minderjarigen in dit land zwaar, en velen van hen zitten al in een risicosituatie”, zegt Ana Filgueiras, voorzitter van mensenrechtenorganisatie Cidadãos do Mundo (Burgers van de Wereld).

Braziliaans voorbeeld

Ze vreest dat het drastische snoeien in de steun aan niet-gouvernementele organisaties “de dramatische situatie nog zal verergeren, vooral voor de meest behoeftigen.”
“Niet de staat maar onze ngo’s werken de meest efficiënte plannen voor de bescherming van kinderen uit”, zegt Filgueiras, die in Portugal geboren is maar in de jaren zeventig en tachtig in Brazilië de aandacht vestigde op de executie van Braziliaanse straatkinderen.

De kinderen van migranten zonder papieren “zijn het meest kwetsbaar, want hen wordt de toegang tot de nationale gezondheidszorg ontzegd, en dat kan tot een zeer ernstige situatie leiden.”
Filgueiras pleit ervoor het Braziliaanse voorbeeld te volgen, waar de overheid rechtstreekse steun aan gezinnen geeft. Portugal heeft momenteel “lichtjaren achterstand op Brazilië.”

Unicef bevestigt

De kritiek van Filgueiras wordt bevestigd door het deze week gepresenteerde rapport van het VN-Kinderfonds Unicef over de situatie van kinderen en jongeren in de 34 OESO-landen. Volgens Unicef heeft ruim 27 procent van de Portugezen jonger dan zestien het economisch moeilijk. Van de OESO-landen doen alleen Letland, Hongarije, Bulgarije en Roemenië het slechter.

Het rapport stelt dat een kind minstens moet beschikken over drie maaltijden per dag, een rustige plaats om het schoolwerk te maken, een internetverbinding, twee paar schoenen en de kans om speciale gelegenheden zoals een verjaardag te vieren. Voor bijna de helft van de Portugese kinderen (46 procent) in eenoudergezinnen is dat niet het geval. Ter vergelijking: in Spanje is dit percentage 15 procent.

Drie kwart onder minima

Bij kinderen met werkloze ouders is de score nog slechter. Daar haalt 73 procent de Unicef-minima niet.
Unicef becijferde dat de jeugdarmoede in Portugal drie keer groter is dan in Tsjechië.

Bovendien zijn “de sociale steunmaatregelen in Portugal niet zo efficiënt, of bereiken ze op zijn minst de kinderen niet”, zegt Magdalena Marçal Grilo, directeur van Unicef in Portugal.

En aangezien de meest recente cijfers op 2009 slaan, weet men nog niet precies wat de gevolgen van de meest recente besparingen zijn op kinderen en jongeren, zegt ze. Unicef vreest dat de jeugdarmoede volgend jaar flink zal toenemen in Portugal. “Het ergste moet nog komen”, stelt het rapport.

take down
the paywall
steun ons nu!