De Crem: “publiek debat over kernwapens uitgesloten”
Vredesactie, NAVO, Bomspotting, Kernwapens, Tactische kernwapens, Pieter De Crem, Nucleaire ontwapening, NATO GAME OVER, NATO Deterrence and Defense Posture Review, NAVO-top in Chicago 2012 -

De Crem: “publiek debat over kernwapens uitgesloten”

donderdag 3 mei 2012 16:21
Spread the love

De NAVO bediscussieert momenteel de toekomst van de Amerikaanse kernwapens in Europa. Tijd voor een grondig publiek en politiek debat? Niet als het van minister De Crem afhangt.

Op de NAVO-top in Chicago, op 20 en 21 mei, moeten de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-lidstaten het eens worden over het eindresultaat van de NATO Defence and Deterrence Posture Review. Die tekst moet ook duidelijkheid geven over de toekomst van de naar schatting 200 Amerikaanse tactische kernwapens die op 5 bases in België, Nederland, Italië, Duitsland en Turkije gestationeerd zijn. Binnen de NAVO bestaat daarover al lang geen consensus meer. Ons land kan er nu mee voor zorgen dat die kernwapens eindelijk uit Europa worden teruggetrokken.

Je zou denken dat dat aanleiding geeft tot een diepgaand parlementair en publiek debat. Dat is buiten onze ministers gerekend. Op een parlementaire vraag in de Kamercommissie Defensie van 25 april antwoordt hij: “Ter wille van de veiligheid zijn de besprekingen en het verslag Defence and Deterrence Posture Review geclassificeerd, wat uiteraard een publiek debat uitsluit.”

Vredesactie vroeg eerder naar aanleiding van de Chicago-top een gesprek met de minister. Die is daar niet in geïnteresseerd en stelt in zijn antwoord: “wat betreft het bespreken van standpunten, vind ik dat zulks in de eerste plaats binnen het Parlement moet gebeuren.” Maar ook van zo’n parlementair debat is het tot vandaag, 3 weken voor de NAVO-top, nog niets in huis gekomen. Na de hoorzitting in augustus 2011 is het, op enkele parlementaire vragen na, rond nucleaire ontwapening muisstil gebleven in het parlement.

Minister De Crem weigert elk debat. Als onze parlementairen de kernwapens uit Kleine Brogel weg willen, moeten ze nu van zich laten horen.

take down
the paywall
steun ons nu!