Wanneer de indignados akkoord gaan met een voorstel, draaien ze met hun handen.
Verslag, Nieuws, Samenleving, België, Brussel, Brussel, Verontwaardigden, De indignados, Occupy Wall Street, Flageyplein -

Verontwaardigden bereiden zich voor op betoging van 12 mei

BRUSSEL - Op 12 mei organiseren de Occupy Wall Street-beweging en de indignados van Madrid een nieuwe wereldwijde betoging. Ook de Belgische verontwaardigden sluiten zich bij de actie aan. Zij hielden op 27 maart een eerste volksvergadering in Brussel. Zo'n 80 geïnteresseerden deelden hun zorgen en verwachtingen over de betoging.

woensdag 28 maart 2012 15:55
Spread the love

Het is bijna één jaar geleden dat de indignados voor het eerst van zich lieten horen. De 15 mei-beweging kwam toen in Spanje massaal op straat en hield grote volksvergaderingen op het Madrileense plein, Puerta del Sol. Ondertussen bleef de groep van de verontwaardigden aangroeien en werden er nieuwe bewegingen over de hele wereld op poten gezet.

Volksvergadering

Op dinsdag 27 maart kwamen rond 19 uur de eerste indignados toegestroomd op het Flageyplein in Brussel. Met een 80-tal verontwaardigden ging de vergadering, die de betoging van 12 mei moet voorbereiden, van start. Omdat de horizontale organisatiestructuur het vergaderen niet altijd even makkelijk maakt, besloot de groep zich in vier te splitsen.

Eén groep discusieerde over landbouw, een andere richtte zich op de manifestatie en nog een andere hield zich bezig met de communicatie over de betoging.  De ‘restgroep’ praatte over onderwerpen zoals de crisis in Griekenland en het bankwezen. Enkelen vreesden dat door de splitsing van de groep niet alle thema’s uitvoerig aan bod zouden komen en vroegen om betere interne communicatie.

De groep communicatie stelde zich enkele vragen bij de manier waarop het nieuws over 12 mei de buitenwereld haalt. Ze wil meer pers aanspreken en de boodschappen die de wereld ingestuurd worden, moeten audiovisueel zijn. Ook over het motto van de campagne werd uitvoerig gediscussieerd.

Traag maar zeker vooruit

Linus, een verontwaardigde die de beweging van in het begin volgt, is blij met het resultaat van de vergadering: “We hebben misschien nog geen concrete afspraken voor de acties en betoging van 12 mei, maar het belangrijkste is volgens mij dat de volksvergadering van vanavond beslist heeft dat de acties en betoging er komen, én dat de betoging zonder geweld moet plaats vinden”.

“Het is ook niet makkelijk om met zo’n grote hoop tot eenduidige beslissingen te komen. Maar daar draait het ook niet om: in een participatieve democratie gaat het nu eenmaal traag omdat iedereen de kans moet krijgen om zijn/haar zegje te doen. Maar kijk, we gaan toch in ieder geval sneller vooruit dan de Belgische politiek”, lacht Linus.

Hoewel nog niet alle groepen specifieke afspraken maakten, was iedereen het er wel over eens dat er nood is aan meer bijeenkomsten. Daarom komt de volledige groep nog eens samen op 8 en 15 april op het Flageyplein, telkens om 16 uur. Iedereen is welkom. Meer details over de internationale betoging op 12 mei volgen later.

take down
the paywall
steun ons nu!