Verslag, Nieuws, Samenleving, België, Onderwijs, Besparingen, Vlaamse regering, Watmet, Vervroegd pensioen, TBS, Leerkracht -

“Leraar zijn is topsport”

“Leraar zijn is topsport”
woensdag 28 maart 2012 10:45

De Vlaamse regering heeft beslist dat leerkrachten langer moeten werken. Door de afschaffing van het TBS-systeem (de periode van ‘terbeschikkingstelling’) kunnen ze pas op pensioen als ze 60 jaar zijn. Alleen kleuterleid(st)ers kunnen nog stoppen op hun 58ste.

De vakbonden reageerden woedend en dreigden met acties. In ruil voor onderhandelingen werd de aangekondigde staking van 28 maart echter opgeschort. Volgens de leerkrachten zijn leerlingen er niet bij gebaat dat leerkrachten die fysiek of mentaal uitgeput zijn, nog voor de klas moeten staan. Er wordt nu onderhandeld over een loopbaanpact. Begin mei zou dat er moeten zijn.

DeWereldMorgen.be trok naar drie leerkrachten en vroeg hen hoe zij hun loopbaan zien.

take down
the paywall
steun ons nu!