Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

In het regeerakkoord van Di Rupo I staat dat gemeentes de mogelijkheid moeten krijgen om overlastboetes op te leggen aan minderjarigen tot 14 jaar. Momenteel is die minimumleeftijd nog 16 jaar. Volgens burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens (SP.A) zijn sancties voor 14-jarigen e...

Ongeveer twee maanden geleden, op 16 februari, zond de RTBF in het avondjournaal een reportage uit over de kritiek die  enkele studenten uit de Naamse universiteit Notre-Dame de La Paix hadden op hun professor staatsrecht. Hendrik Vuye, de professor in kwestie is een grondwetspeciali...

De uitbreiding en hervorming van het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) werd tijdens de regeringsonderhandelingen afgesproken. Begin mei stelt minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) het wetsontwerp op de ministerraad voor, zo schrijft De Morgen ...

Het zijn vaak kleine dienstenchequebedrijven die ingaan op de wens van de klant om geen schoonmaakpersoneel van allochtone afkomst te sturen. Erger is als ze het zelf voorstellen aan de klanten. De antidiscriminatiewet wordt overtreden want poetshulp selecteren op basis van huidskleu...

Besparingen bij De Lijn: de kunst van het wachten

Met de bus reizen, wordt een oefening in geduld. De Lijn moet 60 miljoen euro besparen en dat zullen de reizigers voelen. Vooral West-Vlaanderen moet eraan geloven. Laatavondbussen in Brugge, Oostende en Kortrijk verdwijnen. De laatste bus naar de randgemeenten zal op weekdagen rond...

De betoging is een initiatief van verschillende Gentse studentenraden waaronder Voorrang Aan Studenten (Vast) en Stuart, de studentenraad van de richting Letteren en Wijsbegeerte. Volgens Vast heeft de Vlaamse regering nieuwe besparingsplannen en daar gaan zij niet mee akkoord. De V...

Betoging in Gent. “Stop de besparingen in het onderwijs”

De voorbije twintig jaar verdubbelde het aantal studenten maar het personeel volgde deze stijging niet. Het grootste gevolg hiervan is het 'massaonderwijs' dat vandaag als norm geldt. “Overvolle auditoria en studentenrestaurants zijn voorbeelden van het massaonderwijs”, zegt student ...

“Leraar zijn is topsport”

De Vlaamse regering heeft beslist dat leerkrachten langer moeten werken. Door de afschaffing van het TBS-systeem (de periode van 'terbeschikkingstelling') kunnen ze pas op pensioen als ze 60 jaar zijn. Alleen kleuterleid(st)ers kunnen nog stoppen op hun 58ste. De vakbonden reageerde...

GAS-boetes? Waar gaat het over In België werd het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in 1999 ingevoerd. Het doel van deze GAS-boetes bestond erin om snel en efficiënt op te treden tegen overlast. De gemeentebesturen kunnen sindsdien kleine inbreuken, die als...

De cijfers uit de OESO-studie zijn gebaseerd op het mediaaninkomen van werknemers die een voltijdse job uitoefenen. De gegevens dateren uit 2009, het jongste jaar waarvoor vergelijkbare data beschikbaar zijn.Volgens Zij-kant, de vrouwenbeweging achter de Equal Pay Day, is de loonkloo...

Load More