Nieuws, Economie, België -

Discriminatie in de dienstensector: Mag uw schoonmaakster een allochtoon zijn?

Mag uw poetshulp een allochtoon zijn? Deze vraag kan aan u gesteld worden door het dienstenchequebedrijf wanneer u op zoek bent naar een poetshulp. Dat druist volledig in tegen de antidiscriminatiewet want de afkomst van de poetshulp mag in geen enkel geval een rol spelen.

maandag 2 april 2012 17:10
Spread the love

Het zijn vaak kleine dienstenchequebedrijven die ingaan op de wens van de klant om geen schoonmaakpersoneel van allochtone afkomst te sturen. Erger is als ze het zelf voorstellen aan de klanten. De antidiscriminatiewet wordt overtreden want poetshulp selecteren op basis van huidskleur of afkomst mag niet.

Adviesbureau Idea Consult voerde in opdracht van de minister van Werk Monica De Coninck een studie uit over de ervaringen van dienstenchequebedrijven in verband met discriminatie door de gebruikers. 71 procent van de ondernemingen,waarvan 18 procent op regelmatige basis, geeft toe geconfronteerd te worden met discriminatie van de allochtone werknemer door de gebruiker.

Jozef De Witte, directeur van het centrum van Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding reageert geschokt. “Dit gaat veel te ver. De vraag wordt spontaan gesteld zonder dat de klant ook maar een signaal geeft dat hij geen schoonmaakhulp wil van een andere origine en dat kan absoluut niet.”

“Daarnaast is omgaan met discriminatie in de dienstenchequesector niet vanzelfsprekend”, geeft Jozef De Witte, directeur van het Centrum, toe. “In tegenstelling tot uitzendarbeid worden de diensten geleverd in de private sfeer, bij mensen thuis. Dienstenchequebedrijven gebruiken dit als argument om in te gaan op discriminerende vragen van hun klanten. Toch is ook hier discriminatie bij wet verboden, reageert Jozef De Witte op de website van het Centrum.

Zowel bij dienstenchequebedrijven zelf als bij de klanten van die bedrijven worden werknemers geweigerd op basis van huidskleur en afkomst. “Er is nood aan vorming voor het personeel van dienstenchequebedrijven. Bijvoorbeeld enkele sessies die leren hoe het personeel moet omgaan met discriminerende vragen van hun klanten. Ook voor de gebruikers van dienstencheques is er nood aan sensibilisering. Discriminatie is ontoelaatbaar en de hardnekkige vooroordelen maken het nog moeilijker”, reageert De Witte.

Wouter Van der Vurst, hoofd van de huishoudhulpdienst bij Familiehulp, meent de vraag ook komt van klanten. “Wij hebben zo’n 20.000 klanten uit heel Vlaanderen, natuurlijk krijgen wij de vraag van de klant om geen schoonmaakhulp van vreemde origine te sturen. Wij antwoorden daar kordaat op. Wij selecteren op competenties en capaciteiten van onze werknemers en niet op huidskleur, leeftijd of andere zaken.”

“Onze werknemers krijgen voldoende opleiding om met die vragen om te gaan. Zo krijgen zij jaarlijks individuele en collectieve opleidingen. Bij Familiehulp hebben wij ook 40 coaches die de werknemers begeleiden. Is er een probleem tussen de klant en de werknemer dan probeert de coach dat op te lossen. Wij hebben door deze aanpak al klanten verloren maar dat is onze visie op het werk. Gelukkig zijn er veel mensen die zich daarbij aansluiten.”

Het centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding pleit nu voor het opnemen van een antidiscriminatieclausule in de contracten van dienstenchequebedrijven.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!