Nieuws, Europa, Samenleving, België, Abortus, Polen, VOK, Ierland, Sofie De Graeve, Malta, Carine Vrancken, Unie van Nederlandstalige Abortuscentra LUNA, Recht op abortus, Abortuswetgeving, Platform voor het recht op abortus in Europa -

Recht op abortus niet overal in Europa vanzelfsprekend

Op zaterdag 24 maart organiseert het 'Platform voor het recht op abortus in Europa’ een manifestatie in Brussel. Zowel binnen- als buitenlandse partnerverenigingen stappen mee op om de aandacht op Europese abortusrechten te vestigen. Het Platform pleit voor de toegankelijkheid van abortus voor alle vrouwen die dat wensen en voor uitvoering van abortus in veilige, medische omstandigheden.

woensdag 21 maart 2012 19:00
Spread the love

Hoewel de abortuswet in België sinds 1990 vrij goed op poten staat, zijn er nog enkele Europese landen, zoals Polen, Malta en Ierland, waar abortus bij wet verboden is. Voor het Platform een goede reden om het recht op abortus niet vanzelfsprekend te vinden.

Carine Vrancken, voorzitster van de Unie van Nederlandstalige Abortuscentra LUNA, legt uit: “Veel vrouwen nemen het recht op abortus als vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Kijk naar Polen, voorloper van een abortuswet. Sinds de val van het communistisch regime heeft het land opnieuw een volledig verbod op abortus. De bedoeling is dat we alert blijven: het is niet omdat de wet in eigen land goed is, dat er geen problemen zouden zijn in andere landen. Er zijn altijd mensen die zich tegen abortus kanten en de rechten willen inperken. Voor je het weet, zijn je rechten zo weer afgenomen.”

Vooroordelen

Vrancken sluit niet uit dat er in de toekomst nog wel eens ‘gemorreld’ kan worden met de Belgische abortuswet. Volgens Vrancken is één van de boosdoeners de vele vooroordelen die over abortus leven: “Antichoicegroepen verspreiden regelmatig vooroordelen over vrouwen die abortus plegen. Maar abortus is een zeer emotioneel discours. Een kind krijgen, is een belangrijke fase in het leven van een vrouw. Soms is het aborteren van een kind de meest verantwoordelijke oplossing die een vrouw op dat ogenblik kan nemen. Dat wil zeggen dat ze niet klaar is voor een kind, dat ze niet in staat is om ervoor te zorgen.”

Vrancken benadrukt dat het recht op abortus vrouwen niet aanspoort om ook vlugger over te gaan tot abortus: “Die vrees van verschillende antichoicegroepen is ongegrond en bovendien zijn de gevolgen van een verbod vaak desastreus. Het verbieden van abortus lokt abortustoerisme uit. Vrouwen steken bij een volledig verbod de grens over om abortus te plegen of aborteren in illegale omstandigheden.”

“De vrucht wordt dan op een gevaarlijke manier verwijderd door bijvoorbeeld gebruik te maken van een breinaald of ijzerdraad. Met alle gevolgen vandien, want er is helemaal niemand die deze vrouwen medisch opvolgt”, aldus Vrancken.

Ook het Vrouwen Overleg Komitee, VOK, zegt de actie te steunen. “Wij hebben veel te hard gevochten voor onze rechten om ze weer te verliezen. We willen mensen bewust maken van het belang van de abortuswet”, aldus Sofie De Graeve, woordvoerster van het VOK.

take down
the paywall
steun ons nu!