Nieuws, Samenleving, België - An D'hondt

“Is het een misdaad vreemdeling te zijn?”

“Is het een misdaad vreemdeling te zijn?”was dit keer het thema van het jaarlijkse colloquium van het advocatencollectief Progress Lawyers Network op 16 maart. 250 aanwezigen onder wie advocaten en magistraten, medewerkers van NGO’s en vakbonden, studenten en sociale werkers, hebben geluisterd naar verschillende uiteenzettingen.

maandag 19 maart 2012 10:18
Spread the love

De uiteenzettingen gingen over o.m. Frontex en de behandeling van migranten aan de grenzen van Europa, over de problematiek van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en die van de zogenaamde schijnhuwelijken, over de fichering van migranten in gegevensbanken en over detentie en repressie.

Specialisten uit binnen- en buitenland formuleerden scherpe aanklachten en stelden manieren voor om zich te verzetten tegen de criminalisering van migranten.

De sprekers vroegen aan parlementariërs, media, juristen en organisaties om tegengas te geven: migranten zijn geen gevaarlijke criminelen, er is geen massale toestroom van migranten die ons grondgebied onveilig zouden maken of onze sociale zekerheid in gevaar zouden brengen. Hoewel de repressie enorm is en de situatie soms uitzichtloos lijkt, worden advocaten opgeroepen om procedures te blijven voeren om de mensenrechten te doen naleven.

Ervaringen werden uitgewisseld en het publiek nam deel aan een levendig debat.

take down
the paywall
steun ons nu!