Nieuws, Cultuur, België, Website, Stampmedia, Vrouwen, Gelijke kansen, Bruno De Lille, Genderbewustzijn, Taalgebruik, Patricia Niedzwiecki, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Brussels gewest -

Nieuwe website over genderevenwichtig taalgebruik

In het project 'Vrouwentaal, mannentaal' lanceert filmmaakster Patricia Niedzwiecki een website met interviews en filmfragmenten over de vrouwonvriendelijkheid van sommige woorden in onze taal. Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Bruno De Lille (Groen), steunt het initiatief.

dinsdag 13 maart 2012 13:10
Spread the love

Het doel is om mensen te sensibiliseren met de seksethematiek en hun maatschappelijke weerspiegeling. De nieuwe website www.femilang.org probeert een bijdrage te leveren. “Taal neutraal maken, is zeer moeilijk. Maar we kunnen de positieve en negatieve connotaties van woorden uitsluiten”, zegt Bruno De Lille.

Directeur tegenover directrice

Niedzwiecki beklaagt de ongelijke waarde tussen mannelijke en vrouwelijke woordvormen. “Als twee mensen eenzelfde functie bekleden, dan moet hun titel dezelfde waarde hebben, ongeacht het geslacht”, zegt Niedzwiecki. Volgens De Lille krijgen mannelijke functiebenamingen een hogere waarde in de maatschappij. “Vrouwen met een hoge functie benoemen zichzelf met de mannelijke vorm van een woord. Zo noemen directrices zich vaak directeur. De titel op zich blijft mannelijk.”

Mannenwereld

Niedzwiecki is voorstander van een quotum om meer vrouwen te betrekken in topfuncties. “Een quotum stuit tegen de borst van veel mensen, maar het is nodig.” De Lille vult aan: “In topfuncties zetelen meestal mannen. Als je hen niet verplicht om actief op zoek te gaan naar capabele vrouwen, dan gebeurt het niet.”

De Lille wijst erop dat het principe van de quota al is ingevoerd in de politiek en dat een politica het niet slechter doet dan een politicus.

Film

Niedzwiecki zegt dat haar nieuwe film is gebaseerd op de status van mannen- en vrouwentaal en op gedragsverschillen. Ze hoopt dat de film in première kan gaan op de Internationale Vrouwendag in 2013.

© 2012 – StampMedia

take down
the paywall
steun ons nu!