Nieuws, Wereld, Milieu, Samenleving, België, Duurzame energie, Hernieuwbare energie, Debat kernenergie -

Wereldwijde actie voor een kernvrije wereld

Tijdens het weekend van 10 en 11 maart vinden er in de hele wereld acties en manifestaties plaats tegen kernenergie. Aanleiding is de eerste, trieste verjaardag van de kernramp van Fukushima in Japan. Op dit moment worden er acties aangekondigd in zo'n 110 verschillende steden op de vijf continenten. Ook in België is er op 11 maart een manifestatie tegen kernenergie én voor hernieuwbare energie.

vrijdag 9 maart 2012 12:27
Spread the love

De internationale actiedag van komend weekend is het resultaat van een ‘Global Conference for a Nuclear Power Free World’ die in januari plaatsvond in het Japanse Yokohama. Tijdens het weekend van 14 en 15 januari 2012 namen zo’n 10.000 mensen deel aan die Global Conference, nog eens 30.000 anderen volgden de conferentie online. Het gros van de deelnemers kwam uit Japan maar er waren ook honderden vertegenwoordigers aanwezig van allerhande sociale bewegingen vanuit de hele wereld.

De conferentie wilde zowel solidariteit  betuigen met de zwaar getroffen bevolking van Fukushima, als een mondiale beweging voor een kernvrije wereld op de rails zetten. In België organiseert het platform ‘Nucléaire STOP kernenergie’, met de steun van de twee groene partijen,  STOP&GO en een heleboel sociale en milieubewegingen de manifestatie.

“Voor een gezonde wereld zonder kerncentrales”

Die bevolking van Fukushima verdient alvast alle solidariteit. De ‘Global Conference’ werd geopend door Yuri Tomitsuka, een tienjarige jongen die na de kernramp geëvacueerd werd uit de gevarenzone rond de centrale. Hij zei: “Vandaag wil ik graag weten wat de politici van dit land het belangrijkste vinden. Geld of ons leven? Ik vind mijn leven alvast veel belangrijker. Ik wil helemaal niet ziek worden. Kinderen willen leven in een gezonde wereld zonder kerncentrales.”

Ook vandaag, één jaar na de ramp, wordt de bevolking van Fukushima zwaar op de proef gesteld. Na de kernramp kondigde de Japanse regering een gevarenzone af van eerst 20 kilometer, daarna 30 kilometer rond de centrale. Uiteraard houdt de radio-actieve besmetting niet op aan de rand van die zone. Duizenden vrouwen en kinderen besloten zichzelf te evacueren en vluchtten weg naar grote steden als Osaka of Tokio, zonder hulp of financiële compensatie van de overheid. Deze mensen worden vandaag aan hun lot over gelaten.

De mannen bleven veelal in Fukushima, een gebied dat sterk afhankelijk is van de landbouw. Maar uiteraard hebben die boeren vandaag de grootste moeite om hun gewassen verkocht te krijgen. De ramp van Fukushima rukte dus gezinnen uit elkaar en stortte talloze landbouwfamilies in de armoede.

Emotionele argumenten tegen kernenergie?

Fukushima toonde vooral ook aan dat je een kernramp nooit helemaal onder controle kan krijgen. Ook vandaag worden er nog levens geofferd in de kerncentrale van Fukushima. De werknemers die vandaag meehelpen om de reactoren te koelen, doen dat op gevaar van eigen leven. Ook vandaag is het niet uitgesloten dat radioactief water in de zee lekt. De gevolgen daarvan zijn moeilijk in te schatten.

Nochtans is de kernlobby ook in ons land terug wakker geworden. Het Nucleair Forum beweerde onlangs nog dat een meerderheid aan landgenoten voorstander zou zijn van kernenergie en dat de tegenstanders zich vooral laten leiden door “emotionele argumenten, zoals de veiligheid”.

Uiteraard is het Nucleair Forum geen onafhankelijke instelling, maar een lobbygroep pro-kernenergie en dus bijzonder slecht geplaatst om dergelijke studies uit te voeren. Bovendien liet het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) recent nog weten dar zich ernstige veiligheidsproblemen voordoen bij Belgoprocess in Dessel (Mol) en dat de oudste reactor van Tihange evenmin de stresstest zou doorstaan.

Veilige kernenergie is een mythe. Kernsplitsing is een gevaarlijke technologie, met een hele kleine foutvriendelijkheid; als het misloopt, zijn de gevolgen niet te overzien. Voor het kernafval bestaat er nog steeds geen oplossing en het blijft tot tienduizenden jaren radioactief. De opwekking van kernergie is – als je de hele cyclus in kaart brengt – niet CO2-neutraal, zoals zo vaak onterecht wordt beweerd, en kan onmogelijk instaan voor de mondiale energiebehoefte. Kernenergie werpt een dam op tegen investeringen in groene en hernieuwbare energie en is fundamenteel een ondemocratische technologie. En kernenergie blijft tot slot nauw verbonden met de ontwikkeling van kernwapens. Waarom dan voortdoen als de alternatieven voorhanden zijn?

Een mondiale beweging voor een wereld zonder kernenergie

Komende zaterdag en zondag zullen allicht honderdduizenden mensen deelnemen aan één of andere actie of betoging tegen kernenergie en voor hernieuwbare energie ergens op deze planeet. Ze beschouwen zich als deel van een mondiale beweging die ijvert voor een wereld zonder kernenergie en kernwapens. Ook in Brussel willen we die stem laten horen. Wat niet genezen kan worden, kan je beter vermijden. Met het klimaatvraagstuk in het achterhoofd gaat het er niet om te kiezen tussen de regen en de drop, tussen fossiele energie die ons naar klimaatcatastrofes leidt of kernenergie die ons naar helse rampen leidt. Het gaat er niet om te kiezen tussen een olieramp in de Golf van Mexico of een kernramp in Japan.

David Dessers is organisator van ‘Nooit meer Fukushima’ en stafmedewerker Climaxi vzw

De manifestatie ‘Nooit meer Fukushima’ vindt plaats op zondag 11 maart om 14.30u Brussel Noordstation

take down
the paywall
steun ons nu!