Wim van Hees en Manu Claeys geven een persconferentie in naam van de vijf actiegroepen die streven naar naar optimale leefbaarheid en mobiliteit voor Antwerpen.
Nieuws, Milieu, Antwerpen, Lokaal, Democratie, Mobiliteit, Ademloos, Antwerpen, StRaten-generaal, BAM tracé, Meccanotracé, Meccano, Masterplan 2020 -

Vlaamse regering torpedeert overkappen van Antwerpse ring

ANTWERPEN - Door een vergunning af te leveren voor de gevangenis in Beveren maakt de Vlaamse regering het Meccano-trac? en het overkappen van de ring onmogelijk. Als de gevangenis, op hetzelfde perceel 48 meter opschuift, kan het wel. De traditionele partijen blijven mist spuien door te beweren voorstander te zijn om de ring te overkappen. Dit is echter met het Masterplan 2020 niet mogelijk.

dinsdag 6 maart 2012 17:25
Spread the love

De actiegroepen verzamelden de laatste jaren een enorme kennis over de Antwerpse mobiliteit, leefbaarheid en politiek. Het is een uitdaging de problematiek klaar en duidelijk uit te leggen.
Op de persconferentie behandelden ze vier onderwerpen:

  • de aantoonbare onwil om de geplande gevangenis in Beveren 48 meter op te schuiven;
  • de gratuite uitspraken van staatssecretaris Servais Verherstraeten (CD&V) dat dit opschuiven een jarenlange vertraging zou opleveren;
  • de hypocrisie van de Vlaamse regering;
  • de inbreuk van de Vlaamse regering op de Europese MER-richtlijnen.

Zelf woon ik in Antwerpen en ben dus niet onbevooroordeeld over de Antwerpse situatie. Daarom zet ik mijn eigen mening apart in deze paragraaf. Is Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), uit het landelijke Puurs, onbevooroordeeld? Ik kan me, samen met de meerderheid van de Antwerpse bevolking, met de beste wil van de wereld niet voorstellen waarom Peeters blijft weigeren de meest voor de hand liggende oplossing ernstig te bekijken.

Tegen alle logica in worden onderzoeken over een betere mobiliteit, schade aan de gezondheid, de mogelijkheden van stadsuitbreiding, zonder serieuze argumenten van tafel geveegd. Ze worden in de kiem gesmoord door politieke mist te spuien. Geen enkele politicus heeft het fatsoen gehad het Masterplan 2020 in Antwerpen te komen uitleggen. Het doorstaat dan ook de vergelijking met het Meccano-trac? niet en zou onherroepelijk door de mand vallen. Hoe lang nog gaat de Antwerpenaar, in het stemhokje, het partijpolitieke belang laten primeren boven het algemeen en eigenbelang?

Na deze eigen mening terug naar de persconferentie.

take down
the paywall
steun ons nu!