symboolpolitiek.vlaanderen
België, Vlaanderen, Nationalisme, Separatisme, Internetextensie -

symboolpolitiek.vlaanderen

woensdag 28 december 2011 20:20
Spread the love

Met de regelmaat van de klok duikt het op, het project om een eigen Vlaamse internet-extensie. Over de noodzaak bestond lange tijd enkel overeenstemming binnen Vlaamsnationalistische en separatistische middens. Enkele jaren geleden al lanceerde de zogenaamde vzw Puntvl al een online petitie om de extensie .vl aan te vragen (1). Veel kwam daar toen niet van.

Sinds het aantreden van Kris Peeters en de verankering van het Vlaamsnationalisme in de Vlaamse regering met de as CD&V-N-VA, lijkt er echter schot in de zaak te komen. Op gezette tijdstippen kregen we berichten dat de Vlaamse regering zich achter het project zou scharen (2). Doel van de eigen extensie, het promoten van Vlaanderen als aparte entiteit (3). Los dus van die nationale entiteit België, met zijn karakteristieke .be, waar de meeste Vlaamse sites nu nog aan gerelateerd zijn,.

Omfloerst

Hoewel de Vlaamse internetextensie zoals zoveel andere prestigeprojecten – van het beruchte Vlaams huis in New York tot het project van de Vlaamse grondwet – verpakt wordt als een kwestie van gezond verstand en rationeel beleid is ook dit project weinig meer dan een poging van de Vlaamse regering om België een beetje verder uit te gommen. Omfloerst separatisme, zeg maar.

De landelijke internetextensie is een symbool. Of een website nu een .be of een .vlaanderen-extensie heeft, doet er praktisch gesproken weinig toe. Behalve voor nationalisten en separatisten die geen gelegenheid voorbij willen laten gaan om de symbolen van de staat die ze willen vernietigen te vervangen door hun eigen symboliek(4). Wat de vlag was in 20ste eeuw, is de domeinextensie in de 21ste.

Deze zaak illustreert opnieuw dat de Vlaamse regering er blijft voor opteren een koers te varen die een steeds verdere loskoppeling van België inhoud. Hoewel er hoegenaamd geen rationeel vast te stellen noodzaak is – bvb. een uitputting van de .be domeinnamen – voor de Vlaamse extensie wil men dit toch doordrijven. Om Vlaanderen op de kaart te zetten, om zich te onderscheiden – afscheiden is een beter woord – van België.

Het doet denken aan het project van de Vlaamse grondwet of de eigen Vlaamse gezantschappen in het buitenland. Terwijl de Vlaamse regering iedere keer opnieuw stelt geen separatistisch project na te streven, blijkt iedere keer opnieuw hoe de ploeg van Kris Peeters in binnen- en buitenland poogt de symbolen van een staat te verwerven terwijl deze van België als staat uitgewist worden. Symbolisch separatisme, al wil men dat niet gezegd hebben.

KISS?

De Vlaamse regering gaat er prat op efficiënt en rationeel te besturen met de vinger op de knip en als een goede huisvader. De vraag is echter of dergelijke symboolpolitiek te verenigen is met het principe van de goede huisvader. Want is een extensie .vlaanderen wel zo logisch en noodzakelijk?

Het internet is een vluchtig gegeven. Het gaat er om snelheid, efficientie en herkenbaarheid. KISS klinkt het vaak wanneer het gaat om het bouwen van websites en de keuze en aanschaf van een domeinnaam. Keep it Short en Simple. Kort en bondig dus.

Eindeloos lange domeinnamen zijn dan ook niet aan te raden, eindeloos lange extensies ook niet. De nationale extensies beperken zich tot twee letters zoals de .be, .fr, .nl en dergelijke. Generieke extensies, die niet noodzakelijk aan territoria gebonden tellen drie of vier letters, zoals .biz of .info. Het korte Vlaamse alternatief .vla ziet men op het Martelarenplein echter niet zitten. Het moet .vlaanderen zijn, omdat dit duidelijker is (5).

Zodoende krijgt het Vlaams gewest een domein-extentie die ongetwijfeld langer zal zijn dan de meeste sites die er aan gekoppeld zijn. Een voorbeeldje; vrt.vlaanderen, de extensie is drie maal zo lang als de naam van de website zelf. Allesbehalve KISS.

Maar het kan nog langer. Lokale besturen krijgen voorrang om hun domeinnaam te reserveren (6). Dat brengt meteen geld in het laatje, maar zorgt ook voor nog langere domeinnamen, van het houthalen-helchteren.be naar houthalen-helchteren.vlaanderen.

Nog straffer, de domeinnaam van de Vlaamse overheid zelf, vlaanderen.vlaanderen, of Vlaanderen Vakantieland; vlaanderen-vakantieland.vlaanderen. Nog even en de domeinnaam is langer dan sommige zinnen.

Herkenbaarheid

Voortvloeiend uit KISS, vormt de herkenbaarheid ook een belangrijk gegeven wat betreft domeinnamen. Vandaar ook de zogenaamd generieke domeinnamen. Het zijn korte – alweer – extensies die meteen aangeven wat de site inhoud en waar deze voor staat. De bekendste van allemaal is uiteraard .com, de extensie die wereldwijd ook het meest gebruikt wordt (7). Door bedrijven bijvoorbeeld, nochtans zijn dat de potentiële klanten volgens de Vlaamse regering voor een .vlaanderen-extensie.

Andere bekende generieke extensies zijn de .org – vaak gebruikt door Vlaamse separatistische bewegingen die geen .be extentie willen – de educatieve extensie .edu, voor hogere onderwijsinstellingen, .gov voor overheidsdiensten.

De korte domeinnaam geeft meteen een hint over de site en de inhoud. De vraag dringt zich op wat .vlaanderen, behalve voor pakweg TAK, de VVB, het VB en dergelijke, extra te bieden heeft voor doorsnee bedrijven, onderwijsinstellingen enz. De extensie .vlaanderen gaat niet om wat de site inhoudt of de site-eigenaar doet, maar blijkbaar om de nationaliteit die men er koste wat het kost aan wil koppelen. Het illustreert hoe emotie – nationalisme – voorrang krijgt op rationele overwegingen en sommigen de communautaire waanzin op het internet willen doortrekken.

Prijs

Alles heeft zijn prijs. Dat is ook zo met de Vlaamse domeinextensie. De overheid zoekt nu een privépartner die de kosten op zich zou moeten nemen voor de aanvraag en in ruil tien jaar domeinnamen met deze extensie mag verkopen (8). Het lijkt zo een gratis operatie, maar dat is het uiteraard niet. De omzetting van de overheidssites van een .be naar een .vlaanderen leidt sowieso tot kosten, van de aankoop van nieuwe domeinnamen tot en met het herdrukken van de adreskaartjes voor de Vlaamse ambtenaren. In tijden van besparingen via kaasschaafmethoden mag dit toch wel in vraag gesteld worden.

Men kan zich de vraag stellen of de overheid zich bovendien met dergelijke projecten bezig moet houden. Het verzameld Vlaamsnationalisme valt misschien in katzwijm bij het idee van een .vlaanderen extensie, maar of dit nu werkelijk enig verschil maakt voor de burger en het beleid, valt te betwijfelen.

Wat rest is symboolpolitiek. Die mobiliseert dan misschien wel kiezers en zorgt voor mooie plaatjes en het imago van een innovatief en modern leiderschap, au fond gaat er achter dergelijk bordkartonnen beleid weinig meer schuil dan een tamelijk geborneerde visie op de wereld en een compleet gebrek aan echte ambitie. .vlaanderen zal de digitale kloof alvast niet dichten of de wachtlijsten in de zorgsector korter maken.

———————————————————

Referenties:

(1): http://www.puntvl.net/
(2): 2008, http://www.webs.be/blog/vlaanderen-krijgt-eigen-domeinextensie.aspx, 2011, De Standaard, 27 december 2011, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20111227_095&ref=nieuwsoverzicht , (Laatst geconsulteert, 28/12/2011)
(3): Al in 2006 drong de N-VA er bij monde van Mark Demesmaeker er op aan dat de Vlaamse overheid haar internetadressen wijzigde van .be naar .eu want Vlaanderen heeft immers de ambitie om op het Europese forum aanwezig te zijn en de nieuwe Europese extensie biedt een uitgelezen kans om dit zowel inhoudelijk als visueel in de verf te zetten. http://www.n-va.be/nieuws/persberichten/mark-demesmaeker-vraagt-vlaamse-overheid-voortaan-eu-domeinnaam-te-gebruiken (Laatst geconsulteerd, 28/12/2011) Pittig detail, de n-va argumenteerde toen dat dit logisch was, omdat de .eu extensie het gebruik van de landelijke domeinnamen zoals .be al snel zou overnemen. Vijf jaar later blijkt de extensie .eu allesbehalve het succes te zijn waar de N-VA het toen over had.
(4): De Vlaamse extensie is wat dat betreft geen alleenstaand geval. Ook in Catalonië, Wales en Schotland ijver(d)en nationalistische elementen voor een eigen domeinnaam:
Catalonië: kreeg zijn .cat extensie in 2006, http://www.domini.cat/en_index.html (Laatst geconsulteert, 28/12/2011) Opmerkelijk hierbij is dat enkel sites in het Catalaans of gerelateerd aan de Catalaanse cultuur een .cat extensie kunnen aanvragen.
Schotland: BBC, 24 juni 2011, http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-scotland-business-13903243 (Laatst geconsulteert, 28/12/2011)
Wales: http://www.dotcym.org/home/  (Laatst geconsulteert, 28/12/2011)
(5): De Standaard, 27 december 2011, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20111227_095&ref=nieuwsoverzicht , (Laatst geconsulteert, 28/12/2011) Pittig detail, zelfs de vzw Puntvl die als eerste een Vlaamse extensie nastreefde, stelde de voorkeur te geven aan .vla in plaats van .vlaanderen omdat, elke bijkomende letter de gebruiksvriendelijkheid vermindert., http://www.politics.be/persmededelingen/19155/ (Laatst geconsulteert, 28/12/2011)
(6): De Standaard, 27 december 2011, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20111227_095&ref=nieuwsoverzicht , (Laatst geconsulteert, 28/12/2011) (7): Verisign, The Domain Name Industry Brief, december 2011, p. 2, http://www.verisigninc.com/en_US/why-verisign/research-trends/domain-name-industry-brief/index.xhtml (Laatst geconsulteerd, 28 december 2011)
(8): De Standaard, 27 december 2011, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20111227_095&ref=nieuwsoverzicht , (Laatst geconsulteert, 28/12/2011)

take down
the paywall
steun ons nu!