Hernieuwbare energie helpt tegen opwarming en armoede
Nieuws, Wereld, Milieu, Durban 2011 -

Hernieuwbare energie helpt tegen opwarming en armoede

Schone energie is niet alleen goed voor het milieu, vaak is het ook de enige oplossing om arme mensen van licht en stroom te voorzien. Het Barefoot College, een Indiase niet-gouvernementele organisatie, heeft bijvoorbeeld al wereldwijd meer dan 34.000 huizen in afgelegen dorpen van lampen op zonne-energie voorzien.

vrijdag 2 december 2011 12:59
Spread the love

Het Barefoot College  besteedt de fabricatie, installatie, het gebruik en het onderhoud van de technologie uit aan de lokale bevolking, vaak ongeletterde mensen. De organisatie leidt in elke gemeenschap verantwoordelijken op, die ze zonne-ingenieurs noemt. Het vandaag gepubliceerde Technologie- en Innovatierapport 2011 van de Conferentie over Handel en Ontwikkeling van de Verenigde Naties (Unctad) haalt het Barefoot College aan als een voorbeeld van de bestrijding van energiearmoede door middel van hernieuwbare energie.

Het Barefoot College is actief in zestien provincies in India en in zeventien landen verspreid over Afrika, Azië en Zuid-Amerika. In India voorzag de organisatie al 15.027 huizen en 483 scholen in 684 dorpen van verlichting. India telt al 383 zonne-ingenieurs. Wereldwijd gaat het om 34.500 huizen in 1014 dorpen. Zo wordt 4,6 miljoen liter kerosine per jaar bespaard.

Iedere familie die gebruik wil maken van de technologie, moet elke maand een haalbare bijdrage betalen. Zo creëert de organisatie een verantwoordelijkheidsgevoel bij de lokale bevolking. Het bedrag wordt berekend aan de hand van de kosten die de familie normaal maakt voor kerosine, kaarsen, batterijen voor zaklantaarns en hout.

Energiearmoede

Volgens schattingen van het Internationaal Energieagentschap (IEA) hadden in 2010 nog 1,4 miljard mensen geen toegang tot elektriciteit. Ongeveer 85 procent daarvan leeft op het platteland. Hernieuwbare technologieën als zonnepompen, fotovoltaïsche cellen, kleine wind- en waterenergiecentrales en kleine biomassanetwerken bieden daar vaak een oplossing. Het is immers te duur om al die afgelegen gebieden aan te sluiten op de conventionele stroomnetten.
Een project dat bewijst dat energiearmoede bestrijden door middel van hernieuwbare energie ook op grote schaal mogelijk is, is Afrika Verlichten. Afrika Verlichten is een project van de Wereldbank en de Internationale Financieringscorporatie (IFC). Het project introduceert goedkope verlichting op zonne-energie in de landen ten zuiden van de Sahara. Tot nu toe zijn meer dan 190.000 draagbare lampen verkocht, waardoor 950.000 mensen beschikken over schonere, veiligere en betere verlichting. Er zijn acht verschillende producten op de markt die de nodige kwaliteitstests doorstaan hebben. De kostprijs varieert van 16 tot 72 euro. Afrika Verlichten wil tegen 2012 2,5 miljoen mensen voorzien van verlichting op zonne-energie. Tegen 2030 moeten dat 250 miljoen mensen zijn.

De landen ten zuiden van de Sahara tellen het grootste aandeel inwoners zonder elektriciteit. 69,5 procent van de bevolking is niet aangesloten op het stroomnet. Op het platteland beschikt zelfs maar 14 procent van de bevolking beschikt over elektriciteit. In absolute cijfers is Zuid-Azië koploper. Van de plattelandsbevolking beschikt daar zowat de helft niet over elektriciteit.

take down
the paywall
steun ons nu!