Bomexplosie in Oslo op 22 juli 2011
Nieuws, Wereld, Europa, Samenleving, Politiek, België, Geert wilders, Matthias storme, Patrick Janssens, Vlaams Belang, NV-A, Extreem rechts, Noorwegen, Bea Cantillon, Anders Breivik -

Prof. Matthias Storme en Oslo

Anders Breivik kon de massamoord in Oslo (22/7/11) niet uitvoeren zonder steun, ook buiten Noorwegen. Dat is duidelijk. De man wil niets zeggen over de mensen die hem hielpen 'totdat zijn extravagante eisen voor een revolutie in de samenleving zijn ingewilligd', zegt zijn advocaat.

zondag 7 augustus 2011 20:30
Spread the love

Breivik viseerde haven Antwerpen 

Hoe hij aan wapens en vooral het vele geld raakte om zijn terreurdaad voor te bereiden en uit te voeren, blijft nog vaag. Het betreft honderd- duizenden euro’s. Hij bezocht een twintigtal landen. De Noorse politie zal het pad van Breivik een jaar lang onderzoeken.

Dat speurwerk kan het netwerk onthullen waarin hij actief was. Meerdere personen hielpen hem naar eigen zeggen. Ook in België, in  Vlaanderen? Inzicht in dat netwerk is enigzins te reconstrueren via internet. In het ‘document’ van de Noor staat dat ook de Antwerpse haven een doel was, de petroleuminstallaties en de kerncentrale van Doel. Blijkbaar was hij in België. Reden om extreem rechts in Vlaanderen grondig door te lichten. (Zie video ATV) (1)

Het Vlaams Belang, Filip Dewinter en de met het VB verbonden ultrarechtse groepen wringen zich in bochten om van de band tussen hun racistische, van gewelddadige taal doordrenkte oproepen en de daden van de Noor verlost te raken. Tevergeefs.

In het Nederlandse dagblad Trouw: ‘Wilders (PVV) gebruikt oorlogsretoriek in zijn ‘strijd’ tegen de islam. Oorlog is per definitie geweld. Bij Wilders is dat beperkt tot verbaal geweld, maar oorlogen hebben de neiging tot escaleren – zie Noorwegen’.

Aanval op arbeidersbeweging

Dat geldt ook voor Filip Dewinter (VB) en het gewelddadige karakter van zijn partij in het verleden en vandaag. Extreemrechts is ‘guilty’ aan de doden van Oslo. De Noorse premier Stoltenberg zei : ‘Dit is een aanval op de Noorse arbeidersbeweging, op de Noorse arbeiderspartij en haar jongerenorganisatie’.

De voortdurende verwijzingen van Breivik naar het ‘Marxisme’ verduidelijken dat zijn terreurdaad gericht is tegen de democratie, de internationale linkerzijde en haar organisaties. Breivik wil ‘een preventieve oorlog tegen de marxistische / multiculturele regimes in Europa uitlokken’. Daar hoort de gematigde Noorse arbeiderspartij ook bij. (Vonk) (2)

Deze terreurdaad is niet het werk van ‘een gek’, een ‘lone wolf’. Ze maakt deel uit van een internationaal complot dat vele vormen heeft. De ogenschijnlijk minst gevaarlijke is die van extreemrechtse partijen als het ‘Vlaams Belang’ en de PVV van Wilders. Dat democratische partijen uit opportunisme de taal van extreemrechts overnemen en aanvaardbaar maken, is des te dodelijker.

‘Met alle geweld…’

De oorlogstaal van extreemrechts vormt de legale basis voor werkelijk geweld. Racistisch, nationalistisch, tegen alles wat links en progressief is. Bij uitbreiding tegen iedereen die ‘Anders’ is, tegen de sociaal uitgeslotenen, de armsten die in Antwerpen ‘visuele overlast’ worden genoemd.

Het VB en de Nederlandse PVV plus hun neonazi-vriendjes mede verantwoordelijk stellen voor deze aanval op de democratie in diversiteit is niet alleen correct, maar vooral noodzakelijk. Het verzet hiertegen versterken is van levensbelang. Zwijgen kan niet meer. Het gaat om ‘wij’ tegen ‘zij’.

Hier stelt zich de filosofische en zeer praktische vraag naar de betekenis, naar de zin van geweld. In zijn indrukwekkende studie ‘Met alle geweld‘ (2008 – Lemniscaat) tracht Hans Achterhuis antwoorden te geven. Hij analyseert de vele verschijningsvormen ervan. Van partnergeweld tot Irak en Afghanistan. Welke filosofische, antropologische, sociale en politieke mechanismen zitten er achter? Maken agressie en geweldgebruik als evolutionaire erfenis deel uit van onze menselijke natuur?

Als dat zo is – en het lijkt aldus – dan is het utopisch om geweld volledig te willen afschaffen… Geweld wordt niet ‘per decreet’ verwijderd. Ik zeg dat, in 1942 geboren, de vele gewapende verzetsstrijders die ik kende en die in de Tweede Wereldoorlog vochten tegen het nazisme en de met de Duitsers collaborerende Vlaams Nationalisten, het morele recht aan hun kant hadden toen ze de wapens opnamen en ze gebruikten.

Met alle geweld bevochten ze een terreur die de hele samenleving in haar greep had. Wat te beslissen wanneer een vergelijkbare situatie zich weer voordoet? Maak een keuze. Voor de gewapende partizanen uit het verleden was deze niet abstract.

‘Links’ ligt in coma

Frank Roels wijst er op DeWereldMorgen.be op dat alhoewel allerlei Vlaamse progressieve organisaties hun afkeer van het drama in Oslo lieten kennen, de massamedia niet berichten over de standpunten in de wereld van vakbonden en democratische partijen. Hierdoor horen te weinigen die stem. (3)

Dat is deels waar, maar we moeten aandacht hebben voor ‘de wereld van de gewone mensen’ – de middenklasse – die gewillig aan het handje loopt van extreemrechts. Zij is niet ‘onschuldig’. Zij is, inderdaad, gevoederd en verward gemaakt door de ‘massamedia’. Dat gebeurde ook tijdens het Duitse nazi-regime, toen ‘het volk’ massaal de vernietiging van joden, marxisten en communisten toejuichte.

Om deze vergelijking te actualiseren: toen in Vlaanderen en Wallonië met het Vlaams Belang en het NV-A een vergelijkbaar extreemrechts het pad effende voor terreur. Dit stellen blijft not done. Tot het te laat is? Extreemrechts verwierf opnieuw een massabasis. Het NV-A is niet alleen voor de eenheid van het land een gevaar. Ze is dat ook voor de democratie. Links heeft in Vlaanderen geen antwoord. Dààrom hoort niemand de weinige stemmen uit die hoek. De ‘massamedia’ schuldig maken, is al te makkelijk.

De Belgische vakbonden, linkse partijen en organisaties reageerden over het algemeen inhoudelijk mak op Oslo. Gecorrumpeerd als ze zijn door de zegeningen van de vrije markt, zich veilig menend in het betere middenveld. De linkerzijde ligt in een diepe coma, terwijl een uiterst gevaarlijke vijand zich wapent.

Maak ultrarechts monddood

De Nederlands-Britse Prof. Ian Buruma titelt in De Morgen (6/8/11) : ‘Anders Breivik heeft oorlogstaal van Wilders en C° doorgedacht’. Verder over Breivik: ‘Zijn doel was het beschermen van het Westen tegen islamisering. Zijn vijanden zijn niet alleen de moslims, maar de linkse westerse elite en hun kinderen, die bezig waren Europa van binnenin te vernietigen met ‘multiculturalisme’ en ‘cultureel marxisme”.

Buruma : ‘Wat Breivik in feite neerschreef in zijn eindeloze manifest, getiteld ‘Een Europese Onafhankelijkheidsverklaring’, is min of meer wat populisten als Geert Wilders verkondigen’. En VB’ers als Filip Dewinter. En op de voet gevolgd door rechtse ‘socialisten’ als de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.a) die om populistische, electorale redenen delen van het programma van extreemrechts in de praktijk brengt…

Dàt is de rechtse kern van zijn zopas verschenen manifest: ‘Voor wat, hoort wat – Naar een nieuw sociaal contract‘. Met als rode draad de in Antwerpen volop bezig zijnde criminalisering van ‘de Anderen’. Dit standpunt werd trouwens door Prof. Bea Cantillon vakkundig met de grond gelijk gemaakt in dezelfde uitgave. Ze wijst erop dat de sociale wetgeving niet uit de lucht viel, zoals Janssens insinueert, maar door strijd verworven werd. Hierbij werd staatsgeweld gebruikt en vielen doden.

De integratie van nieuwkomers, de ‘multiculturele samenleving’ is niet mislukt. Ze lééft. Dat bewijzen Breivik en zijn inspirators, die met de wreedste middelen inbeuken op een wereld die mondiaal is, inbegrepen het noodzakelijke recht van personen om zich vrij te bewegen en zich vrij vestigen. Het ontstaan van een mix aan culturen. Een niet te stoppen evolutie. Ook niet met kogels.

Er zijn grenzen aan wat als vrije meningsuiting doorgaat. Misbruik ervan met als doel de rechten van de mens, de democratie uit te schakelen, moet zelf uitgeschakeld worden. Met harde wetten en maatregelen. Door het monddood maken van ultrarechts. Uit eigen belang. Hitler kwam via verkiezingen aan de macht.

Kreeg Prof. Storme e-mail van de dader ?

De Noorse crimineel stuurde het 1.500 pagina’s dikke ‘document’, waarin ook de Antwerpse haven doelwit is, naar volksvertegenwoordiger Tanguy Veys van het ‘Vlaams Belang’. Deze valt uiteraard uit de lucht, hoewel hij de citaten uit VB-teksten in Breiviks ‘testament’ schaamteloos ‘correct’ noemt.

Anders Breivik had nog meer morele, inhoudelijke steun vanuit Vlaanderen, meerbepaald vanuit de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Daar dwaalt namelijk ene Prof. Matthias E. Storme rond die er recht doceert. De Prof. heeft contacten met christelijk fundamentalistische en ultrarechtse organisaties en individuen die het hatelijke taaltje spreken dat Breivik inspireert. Storme heeft nauwe banden met de NV-A van Bart Dewever.

Prof. Storme kan rechtstreeks gelinkt worden aan drie Nederlanders die de eer hadden het 1.500 pag. dikke ‘levenswerk’ van de Noorse massamoordenaar per e-mail thuis bezorgd te krijgen, vlak voor de aanslagen. Kreeg Storme dat document ook? Het zou verbazen van niet, ons steunend op informatie op de Nederlandse anti-fascistische site www.kafka.nl. (‘Breiviks link met Nederland’).

We lezen: ‘Tot nu toe is bekend geworden dat een drietal Nederlanders het manifest van Anders Breivik per e-mail ontvangen heeft, kort voor de Noor zijn dodelijke plannen ten uitvoer ging brengen’.

Christelijk fundamentalisme

Deze drie heren zijn Tom Zwitser, Erik van Goor en Marcel Bas. Alle drie zijn goede bekenden van Prof. Storme. Ze bestierden gezamenlijk het tijdschrift ‘Bitterlemon‘, dat er in 2008 mee stopte en haar inboedel plus medewerkers verhuisde naar het katholieke, extreem dogmatische www.catholica.nl .

Van Goor trok zich bij Catholica in april terug als hoofdredacteur. Nu is de Vlaming Erik Goris er aan de macht. Van Goor bleek te extremistisch. Miste hij de vaderlijke raad van ‘redactieadviseur’ Prof. Storme?

Catholica voert een ‘heilige strijd tegen het kwade…’. Daar hoort de ‘multicul’ – zoals het VB dat omschrijft – bij. Vorige week startte het Nederlands Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek naar de denkbeelden van de Catholica-redacteuren. De site verwijderde ijlings de meest aangebrande politieke stukken, die op internet nog terug te vinden zijn.

In een artikel zegt Goris verongelijkt : ‘De site wordt nu al dagen leeg gemolken. Dat gebeurt niet zo in Vlaanderen. Daar stonden ook mensen op de mailinglist van Breivik, naar nu blijkt tamelijk veel. Maar dat wordt daar voor kennis aangenomen, verder niets’. Wie zijn die ‘tamelijk veel’ Vlamingen?

Vlaams VB-kamerlid Chris Janssens

Dat werd dit weekend (7/8/11) wat duidelijker. Het Anti Fascistisch Front (AFF) kon een tweede VB-parlementslid op de kop tikken. Na het Gentse kamerlid Tanguy Veys duikt nu ook Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang, de Genkenaar Chris Janssens op. De beerput opent zich.

Hij bevindt zich op Breiviks mailinglist in de buurt van een Finse moslimhater, het kopstuk van de Parijse skinheads en een leider van de Italiaanse skinheads. (Lees AFF : http://www.aff.be)

Andere Vlaamse adressen op de lijst van Breivik behoren toe aan leden van de ‘Vlaams Belang Jongeren‘ (VBJ), het ‘Nationalistisch Studentenverbond‘ (NSV) en lokale VB-verantwoordelijken. Prof. Matthias Storme is een graag geziene gast op de vormingsdagen van het NSV.

Het vuistdikke ‘testament van de Noorse ultrarechtse moordenaar bevat talrijke coördinaten, die naar geheel Europa verwijzen en die geheime boodschappen bevatten aan geestesgenoten. De privéfirma Data Guard ontdekte ze, ze worden geanalyseerd.

Het vernoemde Catholica is een onwaarschijnlijke combinatie van christelijk fundamentalisme, racisme en extreemrechtse agressie. Opgeleukt met de Heilige Maagd en het Kindeke Jezus. De gedroomde bron waaraan een massamoordenaar als Breivik zich kan laven. Enkele centrale figuren uit die zieke omgeving werden door de Noor dan ook niet vergeten.

Prominent tussen de drie genoemde Nederlanders van het voormalige ‘Bitterlemon’ troont de Vlaming Prof. E. Matthias Storme… Op www.kafka.nl kan je de Colofon van het eerste nummer vinden. Verhelderend… Nu het net zich sluit rond hen die Breiviks 1.500 pag. toegestuurd kregen, wordt duidelijker in welke omgeving de Prof. zich ophoudt.

Storme ‘redactieadviseur’ van een ‘militie’

Er wordt door de aanzetters tot geweld ook al eens gelachen. ‘Erevoorzitter’ van de redactie van ‘Bitterlemon’ is de aanbeden ‘Morendoder’… Karel Martel. (689-741). Hoofdredacteur, eindredacteur en redactielid zijn respectievelijk van Goor, Zwitser en Bas, reeds genoemd als ontvangers van Breivik’s ‘magnum opus’.

De Vlaming Prof. Storme is de intellectuele hoeder, de tacticus van het gezelschap, dat de Noor wel pruimt. Storme is ‘redactieadviseur’. Waar wachten de Belgische inlichtingendiensten, de Veiligheid van de Staat op om mijnheer Storme grondig aan de tand te voelen? En met hem zijn omgeving. Er zijn er al voor minder van hun bed gelicht. Zijn e-mail verkeer en computer uit te kleden? Storme heeft duidelijk contacten met figuren die contact hebben met Anders Breivik.

‘Bitterlemon’ predikte geweld. Het adagium van dat milieu was en is ‘Unie, Religie en Militie‘. Een militie is een paramilitaire organisatie met politieke grondslag, verboden in België. De extreem gewelddadige ‘Vlaamse Militanten Orde‘ (VMO) werd daarom als privémilitie verboden in 1981. De VMO was een wegbereider voor het ‘Vlaams Blok’. Storme – een ‘heer van stand’ – ondersteunt dus de idee van een paramilitaire militie.

Kafka: ‘In 2007 schrijft Erik van Goor een pleidooi voor het bezit ‘van pistolen in handen van een eerzame burger’ onder de kop: ‘Eerherstel van de weerbaarheid’. Anders Breivik nam dat letterlijk en Prof. E. Matthias Storme was ‘redactieadviseur’ van van Goor als hoofdredacteur van ‘Bitterlemon’. Eén van de lievelingssites van Storme is ‘In Flanders Fields‘, waar de terreur in Oslo op begrip ontvangen wordt. (4)

Woorden worden kogels

Van Goor publiceerde zijn oproep tot recht op wapenbezit naar aanleiding van het vuurwapenbezit van een radicale dominee die een aanslag op een concert van Madonna in Amsterdam aankondigde. Deze man werd veroordeeld.

Het vriendje van Prof. Storme – van Goor- vond dat onterecht. Hij hield een pleidooi voor het recht op het dragen van vuurwapens, uit zelfverdediging. Een burgerrecht, meent hij. Dat is het milieu waar Prof. E. Matthias Storme zich thuisvoelt. Dat zijn de elementen die aan onze universiteiten jongeren beïnvloeden. Van Goor en Zwitser namen later de redactie van Catholica waar, van Goor als hoofdredacteur tot hij uit die functie opstapte om plaats te maken voor de Vlaming Erik Goris.

Wie wind zaait, zal storm oogsten. Woorden, retoriek worden kogels. De extremist Prof. Matthias Storme is evenzeer als het ‘Vlaams Belang’ van Filip Dewinter ‘guilty’ aan het verspreiden van ideeën die dodelijke terreur legitimeren.

Racisme is op angst, afkeer en walging gebaseerd. Deze worden gecreëerd en kunnen tot massale wreedheid leiden. Tot genocide zelfs. Oslo ’11 is geen genocide, maar heeft er wel kenmerken van.

Van walging tot eliminatie

De wetenschapster Kathleen Taylor doet onderzoek naar wreedheid. Ze wijst op het via woorden inprenten van afkeer, stigmatisering, walging voor ‘de Andere’. Dan volgt stapsgewijs de rest, zoals de jodenvervolging aantoonde. Zoals Oslo bewijst.

Uit haar boek ‘Het wrede brein‘: ‘Walging lijkt dus eerst te leiden tot segregatie en uitdrijving, tot etnisch zuiveren en gedwongen migratie – en als dat niets oplevert tot eliminatie’.

Taylor vervolgt: ‘Walging leidt tot pragmatische reacties van harteloze wreedheid. De anderen worden dan alleen nog als contaminerend afval gezien, als afval dat moet worden verwijderd of vernietigd. De vernederende metaforen overheersen gedachten en daden en stimuleren de ‘gewone’ reacties: wassen en desinfecteren, verbranden, begraven. In extreme gevallen leidt dit tot verwoestende resultaten – zoals de lichamen van Tutsi’s in de Rwandese rivieren of de doden die in Auschwitz werden verbrand’.

‘…de vernederende metaforen…’. Filip Dewinter, Prof. Matthias Storme en andere racisten strooien ze – gesubsidieerd door de staat – overvloedig rond. Het Antwerpse District Borgerhout dat in VB propaganda bijvoorbeeld ‘Borgerokko’ wordt genoemd, was maar een begin. Op het dak van een toekomstige moskee met VB kopstukken een BBQ met varkenvlees en alcohol organiseren, zoals onlangs gebeurde, geeft de toon aan die door velen gepikt wordt.(5)

De Belgen zijn het minst tolerant voor migranten, blijkt uit een recent wereldwijd onderzoek in 23 landen. België is het meest racistische land, met Vlaanderen en Antwerpen op kop.

Van gif naar ‘de daad’

Op DeWereldMorgen.be besprak Eric Hulsens eind vorig jaar het 800 pag. dikke boek ‘De Islam. Essays over een politieke religie‘ van vader en zoon Van Rooy. Dit document van blinde haat draagt bij tot ‘…het poneren van een totale onverzoenbaarheid van ‘onze’ Joods-christelijke beschaving met de islam als een parallel aan het fascisme en het communisme en van iedereen die niet tegen de islam is als ‘fellowtraveler’…’

Eric Hulsens noemt het boek de ‘bijbel van de islamofobie’. Het is dergelijk gif dat de pseudowetenschappelijke ondersteuning vormt voor hen die zich geroepen voelen tot ‘de daad’. Niet als ‘lone wolf’, maar koelbloedig en arrogant deel uitmakend van een terroristisch netwerk. Ook in Vlaanderen, in zich als ‘milities’ wanende marginale groepen, aan de universiteiten, in de woonwijken. (6)

Ultrarechtse intellectuelen nemen zelden wapens in de hand om ‘de Anderen’ uit te roeien. Ze zorgen in de coulissen wel voor de grondstof, de ‘metaforen’ en de logisch en rationeel klinkende argumenten die Breivik tot kille wreedheid dreef.

Ze verschaffen de ‘intellectuele’ moordwapens die het dagdagelijkse racisme in onze straten motiveren, die discriminatie ‘gewoon’ maken, die tot ‘begrip’ leiden voor de Noorse massamoordenaar, die politici van àlle klassieke partijen inspireren. Laten we ervoor zorgen dat dit type ‘intellectuelen’ zich niet meer veilig kan voelen in de coulissen.

Censureer ‘intellectuele’ moordwapens

De conclusie in de opinie ‘Over de moordwapens van morgen‘, op DeWereldMorgen.be, is correct. Ze luidt: “ ‘Hun analyses’ zijn geen valabele meningen. Het zijn de moordwapens van morgen”. Zoals de auteurs zeggen : ‘Misschien moeten we dat gewoon strafbaar stellen’. Inderdaad. Hier geldt de mei ’68 slogan ‘verboden te verbieden’ niet. Prof. E. Matthias Storme staat op de shortlist van een de mensenrechten beschermende censuur. (7)

1 –  ‘ATV-video’ www.atv.be/item/noorse-terrorist-viseerde-ook-antwerpse-haven

2 – ‘Arbeidersbeweging’ www.vonk.org/201107242764/politieke-massamoord-in-noorwegen-het-is-een-aanval-op-de-arbeidersbeweging.htm

3  –   ‘Frank Roels’ www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/05/antwoorden-op-breivik

4  –  ‘In Flanders Fields’  www.inflandersfields.eu

5  –  ‘Varken vlees vreters’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2011/07/01/varken-vlees-vreters

6  –   ‘Bijbel van de islamofobie’ www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/10/29/islamofobie-gebundeld

7  –   ‘Moordwapens’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/05/over-de-moordwapens-van-morgen

take down
the paywall
steun ons nu!