Armageddon, J.J. Pettit, 1852
Nieuws, Wereld, Economie -

“Financieel armageddon”: welke samenleving willen we?

“Een financieel armageddon dreigt. Caroline Ven en Geert Janssens leggen uit hoe België snel, duurzaam en efficiënt moet saneren”. De auteurs zijn gedelegeerd bestuurder van het ondernemersplatform VKW respectievelijk hoofdeconoom van de denktank Metena.

donderdag 14 juli 2011 16:44
Spread the love

Bovenstaande stond in De Morgen van 13 juli. Het blad publiceert op 14 juli een ingekorte versie van onderstaande brief; het schrapte echter de passages die ik hier in vetjes zet.

Armageddon is de heuvel in Israël waar de finale strijd tussen de krachten van Goed en Kwaad zal uitgevochten worden, voorafgaand aan het Laatste Oordeel. God zelf, en Jezus (de profeet Isa) zullen ingrijpen om Satan en zijn helpers in het vuur te storten. Rev. 16:16; 16:14; Hadith; vele interpretaties).
http://en.wikipedia.org/wiki/Armageddon

Naarmate meer onheilsberichten van ratingbureaus, TV-reporters, radio en krant de geesten overrompelen (“een financieel armageddon dreigt”), wordt steeds vaker DE enige en ware oplossing gepropageerd.

Steeds moet de indexkoppeling van lonen en pensioenen afgebouwd worden, moet de belasting op arbeid verminderd (dus de inkomsten van de sociale zekerheid of staatskas), de overheidsvoorzieningen ingekrompen want te duur, moeten de pensioenen hervormd, lees: verlaagd worden. En natuurlijk moet de activering van werkzoekers stringenter, zodat ze lagere arbeidsvoorwaarden aanvaarden, of anders hun uitkering geschrapt zien worden. Beter is te snoeien in de uitgaven, in plaats van belastingen die de groei schade berokkenen, zeggen deze experts.

Al deze maatregelen zorgen voor een verschuiving van geld van de bevolking naar de ondernemingen en financiële sector. Ze zouden ook nieuwe arbeidsplaatsen kunnen opleveren. Maar welk bedrijf zet daar zijn handtekening onder, om hoeveel mensen aan te werven die ze niet nodig hebben? Met minder personeel stijgen immers de winsten.

Welke samenleving willen we?

Deze oplossing wordt verspreid in alle media door honderden opiniemakers en experts die allen betaald worden door winstgevende vennootschappen. Ongetwijfeld mogen ze kiezen voor dit soort samenleving.

Maar kiest de bevolking daar ook voor? Willen we niet minder armoede, minder ongelijkheid, voor iedereen deftig werk, gratis onderwijs en gezondheidszorg? Betaalbare woningen, openbaar vervoer, groene parken, zuivere lucht…

Geld is er genoeg, maar de vraag is: naar wie gaat het? Verbied de beurshandel met overheidsobligaties, voer een (kleine) financiële transactietaks in, saneer de begroting met één of twee jaar crisisbelasting op de netto bedrijfswinsten, stop de belastingsontwijking van Electrabel en zoveel andere. De eigenaars van de ratingbureaus moeten als internationale financiële terroristen naar Guantanamo. En stop met oorlogvoeren. Ook dat is een keuze.

take down
the paywall
steun ons nu!