Vluchtelingenkamp in Brussel ontruimd
Verslag, Nieuws, Politiek, België, Mensenrechten, Amnesty International -

Pijnpunten mensenrechtensituatie in België blootgelegd

Ook België krijgt er van langs in het jaarrapport van Amnesty International. De opvang van asielzoekers is ongeschikt en België stuurt vluchtelingen onder dwang terug naar het gevaarlijke Irak. Amnesty vindt het ook niet kunnen dat er geen onderzoek werd gedaan naar de beschuldigingen van overdreven geweld bij de uitwijzing van een Kameroense asielzoeker die kort daarna zelfmoord pleegde.

vrijdag 20 mei 2011 15:38
Spread the love

In het landenrapport – een turf van 305 bladzijden waarin alle landen de revue passeren – krijgt ook België twee bladzijden. Amnesty International somt daarin enkele pijnpunten op van ons land.

Dat België er eind vorig jaar niet in slaagde om 7723 vluchtelingen een dak boven het hoofd te geven en dat 1203 asielzoekers in hotels worden gedropt zonder sociale, medische en legale opvang.

Amnesty verwijst ook naar het Europees Hof voor de Mensenrechten dat oordeelde dat België door vier jonge kinderen op te sluiten alvorens ze terug te sturen naar Polen het verbod op foltering en het recht op vrijheid met de voeten trad.

De mensenrechtenorganisatie heeft ook kritiek op de gedwongen terugkeer van vluchtelingen naar Irak tegen het advies van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN in.

In het jaarrapport wordt ook het verhaal van Saber Mohammed opgerakeld. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen had gewaarschuwd dat de man gevaar liep om gefolterd te worden.  Volgens Amnesty oefende België druk uit op Saber Mohammed door te dreigen dat hij opgesloten zou blijven als hij in ons land bleef. Saber Mohammed keerde uiteindelijk terug naar Irak en werd er al meteen een maand opgesloten zonder contact met advocaten of familie.

Amnesty wijst er ook op dat er nog altijd geen onderzoek is naar de omstandigheden van de dood van de Kameroener Ebenizer Sontsa. Deze vluchteling zou hard aangepakt zijn tijdens een poging tot uitwijzing in april 2008. In mei van datzelfde jaar pleegde Sontsa zelfmoord in het gesloten centrum van Merksplas.

Er wordt ook verwezen naar het gewelddadige optreden van de politie tijdens het No Border Camp eind september in Brussel.

Het jaarrapport bevat tenslotte ook een paragraaf over de zogenaamde boerkawet die ondertussen ook gestemd werd. Een algemeen verbod kan de rechten schenden van vrouwen die de niqab vrijwillig dragen om religieuze, culturele, politieke of persoonlijke redenen.

take down
the paywall
steun ons nu!