Nieuws, Samenleving, België, Antwerpen, Stampmedia, Kinderen, Fotografie, Tentoonstelling, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europese niveau, Brandpunt 23 -

Armoede door kinderogen moet samenleving wakker schudden

ANTWERPEN - De fototentoonstelling ‘Armoede door kinderogen’ is op 27 april officieel geopend in de gebouwen van de Universiteit Antwerpen. De universiteit wil vooral haar studenten laten inzien dat armoede overal bestaat.

donderdag 5 mei 2011 11:05
Spread the love

Niet alleen beroepsfotografen brachten het onderwerp armoede in beeld. Tal van kinderen uit drie Antwerpse scholen kregen voor een keer zelf een fototoestel in handen en dat leverde mooie resultaten op.

Het project kwam tot stand in samenwerking met Agorakring, Oases en Brandpunt 23. De Universiteit Antwerpen bracht de tentoonstelling onder in een van haar gebouwen. “Naar aanleiding van het Europese Jaar van armoede in 2010 willen we nu de nadruk leggen op kinderarmoede”, vertelt Johan Meeusen, professor Europees recht aan de UA.

Kinderen zelf aan de slag

Professor Jan Vranken hoopt met de foto’s mensen aan het denken te zetten over de armoedeproblematiek. In zijn speech vraagt hij zich af hoe kinderen naar armoede kijken. “Dat komen we alleen maar te weten door hen zelf aan de slag te laten gaan, niet door de ogen van volwassenen.”

Financiële steun

Kathleen Van Brempt (SP.A), Europees parlementslid en Antwerps gemeenteraadslid, was meteen bereid de tentoonstelling te ondersteunen. “Kinderarmoede verdient de nodige aandacht, want de kloof tussen kinderen in een kansarm gezin en kinderen met opgeleide ouders groeit.”

Ze bekritiseert de slechte doorverwijzing in het onderwijs: “Kinderen komen veel te vaak ten onrechte in het buitengewoon onderwijs terecht.”

De fototentoonstelling ‘Armoede door kinderogen’ is nog tot en met 30 mei dagelijks te bezoeken tussen 7 en 17 uur in de stadscampus van de UA, Lange Sint-Annastraat 7, Antwerpen.

© 2011 – StampMedia – Lynn Symons

take down
the paywall
steun ons nu!