Kolonel Muammar Khaddafi spreekt dreigende taal
Nieuws, Wereld, Afrika, Politiek, Libië, Interventie, Sancties, VN-Veiligheidsraad, Kolonel Muammar Khaddafi, Resolutie 1973 (2011), Wapenembargo, No-flyzone -

VN-Veiligheidsraad geeft groen licht voor “alle nodige maatregelen” tegen Khaddafi

Donderdag 17 maart aanvaardde de VN-Veiligheidsraad resolutie 1973 (2011) over Libië. De resolutie veroordeelt met klem het geweld gepleegd door het Khaddafi-regime en geeft groen licht aan de VN-lidstaten om "alle nodige maatregelen" te nemen om de burgerbevolking in Libië te beschermen.

vrijdag 18 maart 2011 16:00
Spread the love

Resolutie 1973 (2011) veroordeelt met klem het grove geweld en de inzet van huurlingen door het Khaddafi-regime en eist een onmiddellijk staakt-het-vuren. Daarnaast benadrukt de resolutie de samenwerking met de Liga van Arabische Staten voor de uitvoering van de opgelegde sancties.

Naast het geweld tegen burgers veroordeelt de VN-Veiligheidsraad ook het geweld tegen en de intimidatie van journalisten, mediaprofessionals en hun medewerkers.

De VN-lidstaten krijgen de toelating om “alle nodige maatregelen” te nemen om de Libische bevolking te beschermen in uitvoering van de resolutie. Dit sluit evenwel een buitenlandse bezettingsmacht onder eender welke vorm op Libisch grondgebied uit.

Met resolutie 1973 (2011) wordt een no-flyzone boven Libië ingesteld voor alle niet-humanitaire vluchten en wordt de ruimte gecreëerd om deze met militaire middelen af te dwingen.

Daarnaast worden vluchten vanuit Libië naar andere landen door Libische maatschappijen of privépersonen ook verboden voor alle vluchten die hiervoor niet de uitdrukkelijke toestemming kregen van de VN-Veiligheidsraad.

Het reisverbod dat al werd opgelegd aan de familie-Khaddafi en zes hoogeplaatste getrouwen van het regime door resolutie 1970 (2011) werd nog uitgebreid met meerdere personen.

Ook wordt het wapenembargo, dat vorige maand tegen Libië werd opgelegd, verstrengd, in het bijzonder om de aanvoer van huurlingen naar het land effectief te stoppen. De Veiligheidsraad vraagt de VN-lidstaten erop toe te zien en te controleren dat dit wapenembargo strikt wordt nageleefd.

Ook wordt het bevriezen van de persoonlijke tegoeden in activa of passiva, opgelegd door resolutie 1970 (2011), en zich beperkte tot zes leden van de familie-Khaddafi, uitgebreid naar alle tegoeden die direct of indirect eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de Libische autoriteiten wereldwijd. De resolutie benadrukt dat deze tegoeden ten goede moeten komen aan het Libische volk.

Ten slotte besliste de Veiligheidsraad dat er voor de periode van één jaar een panel van experts zal worden samengesteld om de uitvoering van de opgelegde sancties te controleren en te doen naleven.

De link naar de volledige tekst van resolutie 1973 (2011) vindt u hieronder.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!