Nieuws, Wereld, Economie, Werkloosheid, IAO, Jongerenwerkloosheid, Watmet -

Wereldwijd 81 miljoen jongeren werkloos

Geen goed nieuws voor alle jongeren die een inkomen zoeken. Nooit waren er meer jongeren werkloos in de wereld, maar liefst 81 miljoen eind 2009. Dit aantal zal dit jaar zelfs nog stijgen. Pas volgend jaar zal er een lichte daling zijn.

woensdag 11 augustus 2010 14:28
Spread the love

Van alle 620 miljoen economisch actieve jongeren tussen 15 en 24 jaar oud waren er eind 2009 maar liefst 81 miljoen werkloos. Dat is te lezen in een nieuw rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Daarmee verhoogde de jongerenwerkloosheid van 11,9 procent in 2007 tot 13 procent in 2009, de sterkste stijging in meer dan twintig jaar. De dalende trend sinds 2002 is daarmee abrupt verbroken.

Jonge vrouwen vinden daarenboven nog moeilijker werk dan jonge mannen. Bij hen ligt de werkloosheid 0,3 procent hoger.

En als straks het arbeidsaanbod verbetert, is dat herstel minder sterk voor jongeren dan voor volwassenen. De IAO waarschuwt expliciet voor het risico van een verloren generatie die elke hoop kwijtspeelt om met werken een behoorlijk of waardig inkomen te kunnen verdienen.

Jongerenwerkloosheid staat hoog op de agenda van de Europese Unie, aldus de IAO.
Maar 90 procent van de jongeren leeft in ontwikkelingslanden. De crisis laat er zich voelen in minder werkuren, lagere lonen, meer kwetsbare jobs en zogenaamde informele arbeid. Zo komt het dat meer dan 150 miljoen jongeren wel werk hebben, maar daar toch niet van kunnen leven. Ze blijven gevangen in extreme armoede.

take down
the paywall
steun ons nu!