Moldavië vernietigde op 29 juli een voorraad clustermunitie (foto: Cluster Munition Coalition)

 

Nieuws, Wereld, Politiek, Clustermunitie, Personen met een handicap, Handicap International, Ban Advocates, PHOS, Cluster Munition Coalition, Slachtofferhulp, Verdragstaten, Sladjan Vu?kovi?, Convention on Cluster Munitions, Landmine and Cluster Munition Monitor -

Sladjan Vu?kovi?: “Ons werk is niet voor niets geweest” – Verbod op clustermunitie van kracht

Een van de belangrijkste humanitaire en ontwapeningsverdragen van de afgelopen tien jaar is op 1 augustus - eindelijk - van kracht geworden. Clustermunitie is sinds dan verboden voor alle verdragstaten. Voor de overlevenden van die laffe wapens, die een cruciale rol hebben gespeeld bij de totstandkoming, was het een belangrijke dag.

woensdag 11 augustus 2010 16:15
Spread the love

De Serviër Sladjan Vu?kovi? was in Brussel om te getuigen over het belang van slachtofferhulp. Hij introduceerde ook de webrelease van de film ‘Ban Advocates: from Victims to Champions’.

Het internationale Verdrag over Clustermunitie verbiedt uitdrukkelijk elk gebruik van clustermunitie op grond van de internationale humanitaire wetgeving. “Alle staten moeten nu onverwijld toetreden tot het verdrag”, zei Hildegarde Vansintjan van Handicap International België, de NGO die de campagne in België al jaren ondersteunt en er belangstelling voor vraagt bij het ruime publiek.

Vooral burgers zwaar getroffen

“Zowel de landen die slachtoffer zijn van het gebruik van clustermunitie als de voormalige gebruikers en producenten ervan moeten de handen in elkaar slaan. Samen met de overlevenden en de organisaties uit het middenveld moeten ze voort actie voeren om deze wapens – die in hoofdzaak burgers treffen en zwaar verwonden – voorgoed uit de wereld te helpen. De landen die al zijn toegetreden, moeten acties ondernemen om de overlevenden en hun gemeenschappen de hulp te geven waarop ze recht hebben”, vindt Handicap International.

Sladjan Vu?kovi? is een voormalige Servische ontmijner en overlevende van clustermunitie. Hij was op 1 augustus samen met zijn vrouw Dusica en hun zoon Djordje naar Brussel gekomen om deze historische dag ‘te vieren’ en hun ervaringen te delen.

“Niet voor niets geweest”

Vu?kovi?: “De concrete uitvoering van het verdrag kwam er maar dankzij de inspanningen van duizenden mensen. Al die discussies en onderhandelingen hebben aangetoond dat ons werk niet voor niets is geweest. Ik ben ervan overtuigd dat het verdrag geen dode letter zal blijven en daadwerkelijk zal worden nageleefd. Tegelijk besef ik dat ons werk nog niet af is.”

Hij betreurt wel dat Servië het verdrag nog altijd niet heeft ondertekend, ondanks de belangrijke rol die het land heeft gespeeld bij de start van het Oslo-proces. Op 3 december 2008 werd het verdrag ondertekend in de Noorse hoofdstad.

Voor de Ban Advocates, de actiegroep die zich voor het verbod heeft ingezet, is dit onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. De overlevenden van het gebruik van clusterwapens kunnen ze zich niet voorstellen dat Servië de duidelijke boodschap die zijn eigen burgers uitstuurden, naast zich neer zal leggen: “Treed toe tot het Verdrag over Clustermunitie en investeer in slachtofferhulp”.

108 landen ondertekenden het verdrag

Totnogtoe hebben in totaal 108 staten het verdrag ondertekend, waarvan er 38 het ook geratificeerd hebben (o.a. België, maar Nederland nog niet). Op 28 juli ratificeerden de Comoren het verdrag op het VN-hoofdkwartier in New York. Twee dagen later ondertekende Djibouti het verdrag.

België was in juni 2006 het eerste land dat een nationaal verbod op het gebruik van clustermunitie goedkeurde in het parlement. Handicap International roept alle landen op om een volwaardige verdragspartij te worden.

Ondanks een sterke resolutie van het Europees Parlement en een aanbeveling van de Raad van Europa (47 lidstaten) ten gunste van het verdrag over Clustermunitie, hebben zeven EU-lidstaten het verdrag nog altijd niet ondertekend.

Handicap International heeft het lopende Belgische EU-voorzitterschap aangegrepen om alle Europese lidstaten ervan te overtuigen toe te treden nog voor de eerste bijeenkomst van verdragspartijen in november 2010 in het Zuidoost-Aziatische Laos.

Slachtofferhulp

“In Laos, het zwaarst getroffen land ter wereld, moet de EU zijn leiderschap tonen op het vlak van slachtofferhulp en internationale samenwerking”, zegt Vansintjan. “Er zijn een sterk actieplan en bindende afspraken nodig voor meer financiële steun. Alleen op die manier kan worden voldaan aan de verwachtingen van de getroffen individuen en gemeenschappen. Zo komen we tegemoet aan de verplichtingen van het verdrag zelf.”

De Ban Advocates introduceerden in Brussel ook de webrelease van de film ‘Ban Advocates: from Victims to Champions’. Een documentaire film in een regie van Chris Anderson. Die laat zien hoe de Ban Advocates uit verschillende landen een cruciale rol speelden in het proces naar een totaal verbod op clustermunitie.

Lot in eigen handen

De film is ook bedoeld als een oproep aan de getroffen staten en donorlanden: “Betrek de overlevenden bij de slachtofferhulp”. Slachtoffers van clustermunitie zijn geen zielige mensen, maar nemen zelf hun lot in handen door op te komen voor hun rechten.

Omdat de film ook andere mensen met een handicap kan inspireren bij hun politiek lobbywerk voor meer rechten heeft Handicap International – in samenwerking met Platform Handicap en Ontwikkelingssamenwerking (PHOS) – een toegankelijke versie gemaakt die op 25 augustus in de Brusselse KVS wordt vertoond aan verenigingen van mensen met een zintuigelijke handicap.

take down
the paywall
steun ons nu!