Open brief: School in het verweer tegen “brug der schande”

Open brief: School in het verweer tegen “brug der schande”

De Oosterweelverbinding blijft de Antwerpse gemoederen beroeren. De vzw Ademloos en het Sint Jozef-Instituut vragen een beter en humaner plan. Zij schreven een brief aan vier politic& die een belangrijke rol spelen in het dossier.

dinsdag 27 mei 2008 12:38
Spread the love

Onderwerp: open brief aan 4 politica’s en moeders namens 900 mentaal en fysiek gehandicapte kinderen Sint Jozef Instituut.

Geachte Mevrouw Wivina De Meester, Mevrouw Kathleen Van Brempt en Mevrouw Hilde Crevits, ministers, en Mevrouw Cathy Berx, gouverneur,

Het Sint-Jozefinstituut (Galjoenstraat, Luchtbal, Antwerpen) is de belangrijkste instelling voor fysiek en mentaal gehandicapte kinderen van deze stad en – voor sommige aandoeningen – van de provincie. Ruim 900 van deze kinderen en jonge volwassenen worden hier, in de Manchesterlaan en in de Canadalaan verzorgd, waaronder tientallen met zo’n dramatische longaandoeningen dat ze permanent beademd moeten worden en een sterk beperkte levensverwachting hebben.

Ademloos vzw gaf samen met Dr. Dirk Van Duppen een uiteenzetting over de medische problematiek rond de Oosterweelverbinding voor de districten Antwerpen, Merksem en Deurne en samen met Manu Claeys van Straten Generaal over de inplanting van de Oosterweel naast dit school- en medisch complex, op 24/5 tijdens de jaarlijkse open dag
“binnen een buitengewone school”.

Het is van een ongelooflijke tragiek dat de Noordelijke poot van de toekomstige Oosterweelverbinding of Lange Wapper op slechts een goeie vijf meter van de instelling komt te liggen. Voor gezonde kinderen op steenworp afstand. De Buso-afdeling ligt op nog geen 50 meter. Het totale schoolcomplex ligt binnen de kritische 500 meter zone. En precies in deze zone van de Oosterweel accelereren straks de vrachtwagens à rato van tienduizenden per dag en nacht naar boven of remmen naar beneden.

Na de artikelen in Humo over fijn stof e.d. kan niemand nog zeggen “wir haben es nicht gewusst”. Fijn stof en geluidsoverlast zijn absolute killers. En meer zo in de mate dat de betrokkenen zwakker zijn. De BAM heeft de instelling bezocht en is dus perfect op de hoogte. De beheerraad werd medegedeeld dat aan het tracé niets meer te doen was. (De waarheid hierover is dat het tracé anders meer in de richting van het Eilandje zou moeten opschuiven, wat natuurlijk slecht is voor de promotie van dit toekomstige intensieve woongebied.) Zo heeft iedereen natuurlijk zijn eigen prioriteiten.

Bij de medische staf van de instelling spreekt men over “de brug der schande”. Tientallen leden van personeel en bestuur zijn lid van ademloos vzw. Onze petitie tegen de Oosterweel werd in totaal getekend door 800 personen die op een of andere wijze bij deze instelling betrokken zijn. Op een totaal van 6,000 handtekeningen wil dit veel zeggen (stand op 24/5).

Onze tekst voor de ‘Sint Jozefversie’ van de petitie besluit met de woorden: “zwijgen is hierin geen optie meer” .

Namens alle betrokkenen hopen wij dat u ons zult helpen spreken.

Met onze bijzondere dank,

Peter Van Houtven, algemeen directeur DVC Sint-Jozef
André Adam, hoofdgeneesheer DVC Sint-Jozef
Wim van Hees, voorzitter vzw ademloos
Dr. Guido Verbeke, secretaris vzw ademloos
Harry Leenders, directeur BuBAO
André Gysbrechts, directeur BuLO
Tally Nuytten, directeur BuSO
Koen Van Eeckert, directeur BuSO, De Ark
Ludo Van Bouwel, directeur BuSO

c.c. aan Dirk van Mechelen, minister van Vlaanderen, Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!