Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tegen het verstoten van de “humaniora”

Helaas blijft het huidige onderwijsdebat weer erg aan de oppervlakte. Het zou niet moeten gaan over het al dan niet dragen van hoofddoeken, wel over de meer structurele problemen. Op 2 februari 2014 kende het GO! gemiddeld maar liefst 40% meer GOK-indicatoren per leerling (leerlingen met een laag...

Congoweek

Congoweek Deze blog werd geschreven in het kader van Congoweek 2015, 18 tot 25 oktober. De oorlog in Syrië en Irak is alles wat de internationale klok deze dagen slaat. Poetin mengt zich met panache in het Arabische wespennest en dan staat er heel wat op het spel. “Hoe zal die andere supermacht...

Hebben we na Pascal Smet een nieuwe Vlaamse onderwijsbellenblazer?

Na het afscheid van Pascal Smet heerste er een tijdje stilte in onderwijsland. Minister Crevits hield zich wat in de luwte en morrelde wat in de marge. Toch zijn de initiatieven die zij neemt waardevol. Neem nu haar “Operatie tarra” waarbij zij focusgroepen wil oprichten voor de verm...

Zelfreflectie

Deze week werd mij nog maar eens duidelijk hoe pijnlijk veeleisend onze maatschappij is, hoe pijnlijk weinig plaats er is voor onze kleine kantjes, ons verdriet, onze menselijkheid. De wanhoopsdaad van Stevaert vertelt veel over onze samenleving. Ons leven moet voorbijrazen, we moete...

het celibaat

Jaarlijks zien we ze nog eens in de media, onze priesters. Doorgaans rond wintertijd, als het kouder wordt en de lichamen traditioneel dichter bij elkaar kruipen. Ik moet denken aan de brief die zesentwintig minnaressen schreven aan paus Franciscus.[1] Hun boodschap? Schaf het celiba...

Over Europa … én het zand in de motor

Europa neemt steeds een groter deel van de nationale bevoegdheden over, vaak tot grote consternatie en woede van de Europese burgers. “Waar bemoeit Europa zich eigenlijk mee?” of “Wij worden niet geholpen door hun regelneverij en overregulatie!”, weerklinkt het steeds weer in discuss...

 "De regering zal samen met de Gewesten werk maken van een shift naar andere vervoersmodi. In dat opzicht kan onder meer een herwaardering van de binnenvaart een positief gegeven zijn om de CO2-uitstoot in de transportsector verder te laten dalen met een positief gevolg voor de verke...

Big History en oriëntatie

Bill Gates is al jarenlang pleitbezorger voor het vak Big History in het onderwijs.[1] Een vak dat de geschiedenis van de oerknal tot vandaag beslaat, dat met andere woorden de kennis van alle andere lessen in een mooie synthese moet gieten. Door de analytische aanpak in de meeste le...

Piekolie en twee andere mogelijke systeemschokken voor Michel I

Het lezen van het regeerakkoord van Michel I, stemt me enigszins kwaad. Dit is niet de kracht van verandering maar de kracht van behoud. Op de fundamentele thema’s van de 21ste eeuw krijgt deze regering een buis voor Visie. Is het niet dwaas om zes jaar na de vorige economische crisi...

angst, depressie en de rol van literatuur

Men hoort de laatste tijd niets anders: jongeren kampen met depressies, angst houdt de maatschappij in haar greep en slapeloosheid is wijd verspreid. Schoolreisjes naar Brussel worden afgelast, de Jihad loert immers op de hoek van elke straat. Elk greintje avonturisme doen we af als ...

Load More