Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

http://www.socialistischepartijrood.com
stesa

Schrijft over:
socialisme, filosofie, geschiedenis, economie

Bio

Ik ben taalkundige (KU Leuven), met een manama in internationale politiek (UA). Vandaag voltijds lector aan een hogeschool in Antwerpen. Lid van sp.a, met een korte uitstap naar PVDA. Medeoprichter van sp.a Rood in 2005 en vertegenwoordiger van de linkervleugel. Sinds 2018 mede-initiatiefnemer van sp.a Rood 2.0.

‘Survival of the Richest’ en het antwoord van de Europese sociaaldemocratie

Hoe kan sp.a, en de sociaaldemocratie in heel Europa, de strijd aangaan tegen de ecologische, economische en humanitaire crises? Zeker nu ze zelf in een existentiële crisis zit? Zeker nu blijkt dat de klassenstrijd helemaal terug is en het geglobaliseerde kapitalisme geen blijk van wijken geeft? ...

Waarom Antwerpen een Fearless City kán én móét worden. (Ofte: op campagne met de sossen, aflevering 1)

(Deze bijdrage was oorspronkelijk bedoeld voor een boekje, waarin een nieuw verhaal voor de stad Antwerpen zou worden geschreven. Het boekje zou een campagnetool worden van de vier kandidaten van Wij Zijn Socialisten, die op de sp.a-lijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. ...

Een gek idee: de sp.a kan opnieuw sterk worden door tendenzen als SP.a Rood te omarmen

In 2005 barstte, in de aanloop naar het Generatiepact, de interne discussie bij de sp.a volop los. SP.a Rood ontpopte zich op korte tijd tot een heuse tendensbeweging binnen het toenmalige ‘Sociaal-progressieve alternatief’ - zoals de sp.a toen genoemd werd - van de Teletubbies.  De leiding zag ...

Men vergeet heel graag dat een partij een verhikel is, een middel, om een bepaald doel mee te bereiken. Dat doel is uiteraard een andere, betere maatschappij. Voor de mens, voor de natuur. Voor komende generaties. Voor de gevestigde politieke klasse moet het een ongemakkelijke waarheid zijn, te ...

Privé-banken gijzelen de Europeanen

Het gaat in Griekenland van kwaad naar erger. Het land staat op de rand van bankroet; ambtenaren kunnen niet meer uitbetaald worden, openbare aanbestedingen moeten on-hold worden geplaatst. Zaken die onze westerse samenleving tot modern en welvarend maken - sociale uitgaven, wegennet...

De crisis morgen opgelost: economische activiteit door de overheid!

Als we de politici mogen geloven, is het al twintig jaar crisis. Met het uitbreken van de financiële crisis, die op zich het gevolg was van de Amerikaanse vastgoedcrisis (doch, waar ze in Spanje ook wel wat van kennen), hebben politici weer 'het gelijk' aan hun kant om de idealen van...

‘Rood’ pleidooi om gerichtheid op SP.A plaats te doen maken voor nieuw verhaal!

In een vorige blog schreef ik mijn warme steunbetuiging aan de nieuwe linkse beweging Rood en aan de beslissing van Erik De Bruyn om zijn SP.A-lidmaatschap op te zeggen. Nu die stap naar Rood er is, en nu de online activiteiten errond op gang komen, groeit de uitdaging om ze vorm en ...

Persoonlijke steunbetuiging aan Rood!

Na jarenlange inzet heeft Deurnenaar Erik De Bruyn de deur gesloten achter zijn SP.A-lidmaatschap. Het moet pijn gedaan hebben. Niet alleen heeft de partij hem in al die tijd na aan het hart gelegen, er zijn energie en ziel in gestoken, de naam van SP.A fier uitgedragen... Maar de li...

Oproep van Michael Moore aan de Amerikaanse jeugd

Michael Moore lanceert via zijn website het initiatief High School Newspaper, waarin hij de Amerikaanse jeugd oproept om hun ongenoegen, die ze in toenemende mate vertolken in het openbaar - op betogingen, stakingen, enz. - ook te verwoorden op zijn website. Zijn reden: de stem van d...

Ontevredenheid bij jongeren heeft politieke richting nodig…

Er razen kleine vuurtjes door de Oude Wereld. We hebben in de afgelopen periode al serieuze jongerenprotesten gezien in Griekenland, betogingen in Groot-Brittannië, en recentelijk de vrouwenopmars tegen de Italiaanse premier Berlusconi. Groter waren en zijn de vlammen in het land van...