De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De crisis morgen opgelost: economische activiteit door de overheid!
Belastingen, Overheidsbank, Overheid, Rood!, Eerlijke fiscaliteit -

De crisis morgen opgelost: economische activiteit door de overheid!

donderdag 19 mei 2011 12:27
Spread the love

Als we de politici mogen geloven, is het al twintig jaar crisis. Met het uitbreken van de financiële crisis, die op zich het gevolg was van de Amerikaanse vastgoedcrisis (doch, waar ze in Spanje ook wel wat van kennen), hebben politici weer ‘het gelijk’ aan hun kant om de idealen van het neoliberale Europa volop op te dringen aan de Europese staten en hun bevolking.

De sociaal-democratie hangt compleet in de touwen, omdat ze – in plaats van heel deze neoliberale agenda te doorprikken – een light-versie van hetzelfde voorstelt, en daarmee eigenlijk de liberale afbraakpolitiek vooral een steuntje in de rug geeft.

Wat ik mij afvraag, is: als regeringen en financiële instellingen voor de zoveelste maal afkomen met het argument dat ‘de overheid moet afslanken’, dat ‘de ambtenarij te omvangrijk is’, dat ‘er moet worden bezuinigd’,… is er dan een andere, deftige reden dan de zuiver politieke en ideologische dat ‘de overheid marktverstorend werkt’?

Nochtans ligt de oplossing voor de crisis, voor het creëren van jobs, voor het bestrijden van armoede, voor de herfinanciering van het onderwijs en de openbare diensten, en ga zo maar door, voor het grijpen.

De overheid is arm, maar niet omdat ze log is, te omvangrijk, enzovoort; wel omdat ze op een constant dieet wordt gesteld door Europese politieke en financiële instellingen. En dit gebeurt om louter ideologische redenen. Terwijl men na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld heel goed heeft gezien hoe een crisis (zoals die gecreëerd na de oorlog) kan worden opgelost: laat de overheid investeren, economische activiteit ontwikkelen.

Het is duidelijk: onze federale overheid heeft centen nodig! Van mij mogen die centen gerust voor een stuk komen van bezuinigingsposten:

  • schaf de Senaat af;
  • schaf overbodige overheidsniveaus (provincies bijvoorbeeld) af;
  • leg een plafond op aan het loon van parlementariërs.

Maar dat gaat zeker niet genoeg zijn. Daarom moet onze overheid (en alle Europese overheden) breken met het neoliberale keurslijf dat haar ertoe verplicht om constant te bezuinigen, winstgevende ondernemingen (post, communicatie, openbaar vervoer, …) af te stoten en aan de privé over te laten. De overheid moet opnieuw economische activiteit ontwikkelen, en daarmee voor een stuk instaan (het heft in handen nemen) voor directe jobcreatie. Begin bijvoorbeeld bij:

  • een openbare bank;
  • een openbaar telecommunicatie- en postbedrijf;
  • een openbaar electriciteitsbedrijf;

Laat de politieke tegenstanders maar zeggen dat dit taboe is, ‘communistisch’, of dat het ‘de oh zo heilige markt verstoort’. Het is ‘crisis’, en dit is de béste maatregel die ertegen genomen kan worden.

Bovendien, en dat mag ook gezegd worden natuurlijk, maken deze maatregelen een integraal deel uit van hoe socialisten de wereld zien, nl. als een economie die ten dienste staat van mensen, een economie waar de democratie greep op heeft.

Met de inkomsten van een winstgevende overheid kunnen tal van pertinente zaken worden bekostigd:

  • deftige lonen aan al haar personeel;
  • subsidiëring aan ziekenhuizen, waarvan het personeel onderbetaald is;
  • aanwerving van inspecteurs voor de FOD Financiën om de belastingscontrole rigoureus te doen; het doel moet zijn de effectieve inning van de vele bedrijven die aan belastingscontrole ontsnappen. De gevolgen van een eerlijke fiscaliteit zijn 1) inkomsten voor de overheid, en 2) de mogelijkheid om de belastingen te verlagen voor gewone, werkende mensen.

Als de overheid meer greep krijgt op de economie, wordt de weg gebaand om de spelregels van de markt ook weer langzaamaan te veranderen. En dat is waar wij socialisten voor moeten gaan!

take down
the paywall
steun ons nu!