Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Open brief aan Minister Lieten: een pluriform medialandschap bestaat niet uitsluitend uit oudere blanke mannen

Geachte mevrouw de minister, Bedankt voor uw uitnodiging voor de Staten Generaal voor de Media (een intitiatief van de mediaminister dat de sector samenbrengt om zich collectief te bezinnen over de toekomst van de media) die we een tijdje geleden in onze mailbox vonden. Het doet st...

Onder de noemer ‘Week van de toekomst: het jaar 2050’ publiceren we deze week namelijk toekomstessays. Zeven dagen lang pennen uiteenlopende auteurs hun toekomstvisie neer over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt. Onder meer Anne Provoost, Joke Hermsen, Rik Pinxten, Celia Ledo...

DeWereldMorgen.be zal de Prijs voor de Democratie overhandigd krijgen op het groot podium bij Sint-Jacobs in Gent op 21 juli 2011 om 19 uur. Alle lezers en vrijwilligers van DeWereldMorgen.be zijn hierbij uitgenodigd.  Dit is een prijs voor wie het verschil maakt Voor ons, de kernr...

Bij de politietop loopt één en ander fout, zoveel is duidelijk. Het geld van de samenleving wordt er niet altijd zo goed besteed. Het is niet meer dan terecht dat media, samenleving en politiek daar mee bezig zijn. En het is een goede zaak wanneer daar ook gevolgen van komen en een b...

Het is waar dat vele lokale en andere politici sterk gemotiveerd zijn en hard werken. Maar de nationale politici vormen een beroepsgroep die – anders dan de meeste mensen die wel hun verantwoordelijkheid nemen en hun job doen – zwaar teleurstelt. Dat schreven we in een redactioneel g...

5.000 Facebookfans voor DeWereldMorgen.be

Heel wat meer gegevens over DeWereldMorgen.be zijn te vinden in een eerste evaluatie die we maakten voor onze partners. We laten u graag meelezen – klik hier Facebook Wie een beetje vertrouwd is met sociale netwerksites, weet dat 5.000 fans op Facebook in iets meer dan vier maanden...

110 dagen online, een eerste evaluatie

doc 1. Kort verslag en evaluatie van het bereik van DeWereldMorgen.beTer herinnering, onze doelstelling: DeWereldMorgen.be heeft de ambitie om eind 2012 elke dag 50.000 bezoeken te ontvangen, op maandbasis 300.000, en om via de nieuwsbrief 100.000 mensen te bereiken. Dat is een hele ...

Al maanden zijn we bezig met dit mediadossier. De mediakritiek die hiervoor de grondslag vormde, is grotendeels ook de bestaansreden van DeWereldMorgen.be. Om misverstanden te voorkomen, verduidelijken we graag ons uitgangspunt.De democratisering van informatie is cruciaal om elke bu...

DeWereldMorgen.be en de zaak-Torfs

Wij hebben van in het begin beklemtoond geen rechter te zijn en ons uitdrukkelijk niet uit te spreken over de schuldvraag, omdat inderdaad iedereen onschuldig blijft tot er een veroordeling is.Ook het tijdstip van publiceren hebben we toegelicht.En we hebben uitgelegd waarom we dit m...

Waarom DeWereldMorgen.be de zaak-Torfs uitbrengt

Waarom moet DeWereldMorgen.be dit publiceren? Het betreft een onderzoek van de interne audit van de KULeuven na diverse klachten over normvervaging, wanbeheer en verduistering van publieke middelen door professor Rik Torfs. Deze feiten zijn ernstig, de bronnen en getuigenissen ...

Load More