Waarom DeWereldMorgen.be de zaak-Torfs uitbrengt
Verslag, Nieuws, Samenleving, Politiek, België, Rik Torfs -

Waarom DeWereldMorgen.be de zaak-Torfs uitbrengt

Fraudeklachten tegen Rik Torfs. Dat is de titel van een bijdrage die DeWereldMorgen.be vandaag publiceert. We zijn hiervoor niet over één nacht ijs gegaan, dat weet u zo wel. Enkele mogelijke vragen willen we beantwoorden in dit redactioneel.

maandag 7 juni 2010 17:16
Spread the love

Waarom moet DeWereldMorgen.be dit publiceren? Het betreft een onderzoek van de interne audit van de KULeuven na diverse klachten over normvervaging, wanbeheer en verduistering van publieke middelen door professor Rik Torfs. Deze feiten zijn ernstig, de bronnen en getuigenissen zijn meervoudig en betrouwbaar, en ze worden onderbouwd door documenten. 

Journalisten zijn geen rechters. We spreken ons dus vanzelfsprekend niet uit over de schuldvraag. Iedereen blijft onschuldig tot een rechter veroordeelt. 

Deze feiten verdienen echter ernstig onderzoek, in de eerste plaats door de universiteit. Meer dan één element wijst erop dat de interne audit van de universiteit dit niet garandeert. 

Daarenboven, als het om strafrechtelijke feiten gaat, hoort de universiteit die door te geven aan het gerecht zodat het parket dit kan onderzoeken en de nodige onderzoeksdaden verrichten, ten laste en ontlaste, zoals het hoort. Dat is tot nu toe niet gebeurd. 

Waarom nu publiceren? We hebben ons daarover bezonnen, omdat we beseffen dat deze informatie de verkiezingen zou kunnen beïnvloeden. Voor DeWereldMorgen.be is de journalistieke verantwoordelijkheid van tel. Het is onze opdracht om te informeren over wat er toe doet, om relevante feiten bekend te maken, en liefst nog te duiden ook.  

Als een bekende professor en mediafiguur die in de politiek stapt, zelf het onderwerp is van gefundeerde fraudeklachten, is dat meer dan relevant. De informatie die ons recent bereikte van verschillende verontruste klokkenluiders is van dien aard dat zij – na degelijke verifiëring – publiek moet worden gemaakt.

Dirk Barrez & Han Soete namens de redactie van DeWereldMorgen.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!