110 dagen online, een eerste evaluatie
Nieuws -

110 dagen online, een eerste evaluatie

Op 18 juni bestond DeWereldMorgen.be 110 dagen. We evalueerden die 110 dagen een eerste maal met onze partners. We legden hen een eerste balans voor en laten u graag meelezen.

dinsdag 6 juli 2010 16:51
Spread the love


doc

1. Kort verslag en evaluatie van het bereik van DeWereldMorgen.be

Ter herinnering, onze doelstelling: DeWereldMorgen.be heeft de ambitie om eind 2012 elke dag 50.000 bezoeken te ontvangen, op maandbasis 300.000, en om via de nieuwsbrief 100.000 mensen te bereiken. Dat is een hele uitdaging die we enkel kunnen bereiken door van dag tot dag verder te groeien en te bouwen op een steeds steviger journalistiek en financieel fundament.

Voor de periode tot juni 2010 voorzagen we om de lezersbasis van het vroegere Indymedia.be en Pala.be te consolideren en mee te nemen naar het nieuwe medium.

Wat vertellen de bezoekcijfers?

De cijfers hierna zijn gebaseerd op google analytics. We beschikken nog over andere statistische gegevens van de programma’s AWstats, CIM en Beweb. Sommige resultaten zijn hoger, andere zijn lager.

            Tabel 1 – aantal bezoeken en unieke bezoekers per maand

 

 

bezoeken

unieke bezoekers

 

 

 

Maart 2010

104.530

  41.252

April 2010

  98.122

  39.034

Mei 2010

127.669

  58.039

 

 

 

Totaal maart-mei 2010

330.321

118.789

 

 

 

Juni 2010 (t/m 14 juni)

  74.114

  41.490

 

 

 

Totaal 1 maart-14 juni 2010

406.408

151.537

 

Per dag noteren we op weekdagen nu tussen 3.500 en 7.000 bezoeken, met uitschieters naar boven, zelfs tot boven 10.000 bezoeken per dag. Ook in het weekend halen we de jongste weken vlot 2.500 à 3000 bezoeken.

Per week noteren we tussen 20.000 en 35.000 bezoeken, met een duidelijke opwaartse trend waarbij de ondergrens sinds begin mei op 25.000 ligt.

Alle bezoekers samen hebben intussen al meer dan 2 miljoen pagina’s opgevraagd. Samen zijn ze verantwoordelijk voor ruim 30 miljoen hits en 600 GB dataverkeer (cijfers AWstat).

De nieuwsbrief vertrekt op dit ogenblik dagelijks naar 39.000 mensen. De openingsgraad situeert zich doorgaans tussen twaalf en vijftien procent, met uitschieters tot ruim twintig procent. Flink wat mensen vinden de korte berichtgeving in de nieuwsbrief voldoende. Doorklikken voor meer informatie naar de website gebeurt door een kwart tot de helft van de lezers, uitzonderlijk zelfs ruim meer dan de helft. Dat zijn beter dan gemiddelde, zelfs goede cijfers.

Schaduwkant is dat de dagelijkse opmaak een zware belasting is voor de redactie.

Een cruciale vaststelling is dat ons lezersreservoir nu al redelijk groot is. Met een nieuw en totaal onbekend medium, en zonder de financiële mogelijkheid om een stevige promotiecampagne te voeren, zijn we er na minder dan drieëneenhalve maand al in geslaagd om 151.537 mensen minstens één maal te bereiken. Dat is namelijk de betekenis van het aantal unieke bezoekers dat we tot nu toe noteerden. In de maand mei was dat 58.000 unieke bezoekers, de voorbije maand 67.310 (periode 15 mei – 14 juni). Natuurlijk moet dit reservoir nog groeien om na drie jaar 300.000 mensen te bereiken op maandbasis.

De grootste uitdaging die ons nu in de eerste plaats wacht, is om het huidige en reeds aanzienlijke potentieel aan bezoekers op regelmatiger basis terug te laten keren naar de website. De nieuwsbrief en facebook bieden daarbij flinke steun. Maar het vergt heel wat tijd vooraleer de meeste mensen de gewoonte aannemen om een nieuwe nieuwssite te aanvaarden als één van hun drie of vier nieuwsmedia van hun voorkeur. Met andere woorden, van onze vele bezoekers zijn er nog veel te weinig die DeWereldMorgen.be (vrijwel) dagelijks consulteren.

Nog enkele cijfers

Al 658 mensen – waaronder enkele verenigingen en organisaties – hebben een profiel op de webite (op datum van 11 juni) Het grootste deel ervan zijn bloggers, waarvan een flink aantal actief is, en sommigen heel actief.

Op Facebook telt DeWereldMorgen.be intussen al 4774 fans, en dat is opvallend veel. 57 procent van die fans zijn jonger dan 34 jaar, een prima weg dus om een jonger publiek te bereiken. Op topdagen vinden zelfs meer dan 1000 mensen via dat kanaal hun weg naar de journalistieke bijdragen op de website.

2. Kort verslag productie

In drieëneenhalve maand oogt de journalistieke productie indrukwekkend. Ze is merkelijk hoger dan we zelfs maar durfden denken. Tabel 2 hieronder vertelt dat het om ruim 1000 artikels, wel 130 videoreportages en bijna achthonderd fotoreportages gaat.

De bloggers zijn goed voor 700 bijdragen, dat zijn er zowat 7 per dag, elke dag van de week.

Tabel 2 – aantal journalistieke en blogbijdragen 1 maart – 15 juni 2010

Aard van de bijdrage

aantal

 

 

 

 

Artikels

1.050

 

          waarvan opinies

         

    200

 

 

 

Videoreportages

   130

 

Fotoreportages

   780

 

          Totaal aantal op website geplaatste foto’s

 

 6.240

 

 

 

Totaal aantal journalistieke bijdragen

1.960

 

 

 

 

Aantal bijdragen door bloggers

   700

 

 

3. Kort verslag en evaluatie redactionele werking

Het is evident dat wij ver boven onze normale krachten presteren op dit ogenblik. We hebben eigenlijk de redactie van een maandblad en maken daarmee een dagelijkse nieuwssite, inclusief tv-reportagewerk.

Dat kan enkel maar omdat de medewerkers/sters veel meer presteren dan redelijkerwijze kan worden verwacht, en omdat er heel veel toelevering is vanwege burgerjournalisten, vrijwillige medewerkers, stagiairs en af en toe een freelancer.

Dit schept allereerst een heel praktisch probleem, namelijk de flessenhals van de eindredactie. Wij verwelkomen met plezier allerlei bijdragen. Maar we moeten vaststellen dat de taalkwaliteit, zelfs bij talrijke hooggeschoolden, veel te wensen overlaat. Gecombineerd met gemiddeld lange bijdragen zorgt dit voor een zware en zelfs onhoudbare overbelasting van de eindredactie.

Jammer is wel dat deze onderbezetting af en toe tot gevolg heeft dat we een halve steek moeten laten vallen. Op een bepaald ogenblik waren we bv. verplicht om naar de witte woede en naar VRT iemand te sturen met minder voorkennis. Het resultaat was nog altijd verdedigbaar, maar niet zo goed als we zouden willen.

Ook voor de verkiezingen waren we nog niet volledig klaar. We slaagden wel in ons opzet om o.a. een inhoudelijk sterke interviewreeks te maken maar reportagewerk was er amper. Daarenboven kregen we een bijna onhaalbare piekbelasting doordat we ook nog Belgavox op onze mediavork namen, én de IAO-conferentie in Genève plus een onderzoeksdossier onze weg kruisten.

Al even waar, we kunnen te weinig de straat op en de samenleving in voor reportages over wat ‘er echt toe doet’.

Conclusie: onze kernredactie is eigenlijk te klein, zoals ook was verwacht. Spijt dat we zijn gestart om het kip of ei dilemma te omzeilen, hebben we zeker niet. Want elke dag merken we hoeveel potentieel DeWereldMorgen.be heeft. Maar het is heel belangrijk om de redactie uit te breiden tot de initieel voorziene sterkte van acht voltijdse journalisten.

Het technologische platform voldoet in belangrijke mate. Maar het kan en moet nog veel beter. Dat is zo aan de kant van het medium. En nog veel meer is dat zo aan de kant van de community van bloggers en verenigingen.

Er is dringend nood aan een voltijdse websiteverantwoordelijke en –ontwikkelaar i.p.v. de huidige halftijdse.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!