Nieuws, Samenleving, België, DeWereldMorgen, Dewereldmorgen.be, Tmd, Prijs van de democratie, Prijs van de democratie 2011 -

Blij met de prijs – DeWereldMorgen.be krijgt Prijs voor de Democratie 2011

De Prijs voor de Democratie 2011 is voor DeWereldMorgen.be. Daar zijn we uiterst blij mee. Want die prijs moet gaan naar wie het verschil kan maken. Niet dat we daar elke dag evengoed in slagen, maar het is wel wat we echt willen met DeWereldMorgen.be, een verschil maken in medialand. Dus zijn we trots op die prijs en hopen we steeds meer te bewijzen hem waard te zijn.

donderdag 7 juli 2011 15:23
Spread the love

DeWereldMorgen.be zal de Prijs voor de Democratie overhandigd krijgen op het groot podium bij Sint-Jacobs in Gent op 21 juli 2011 om 19 uur. Alle lezers en vrijwilligers van DeWereldMorgen.be zijn hierbij uitgenodigd.
 

Dit is een prijs voor wie het verschil maakt

Voor ons, de kernredactie, de vrijwilligers, de burgerjournalisten, de initiatiefnemers, de steungevers, is deze prijs een belangrijk signaal dat we toch wel goed bezig zijn – hoe groot ook het gat soms nog is tussen onze journalistieke ambities en wat we maar waar kunnen maken. Deze prijs is een sterke aanmoediging, want hij vertelt ons dat we inderdaad al regelmatig het verschil kunnen maken.

Want zie hoe de wereld eraan toe is en waarom we zijn gestart met DeWereldMorgen.be. Van de groeiende inkomensongelijkheid en het broeikaseffect tot een falende economie en afwezige politici, het is een lange reis langs de talrijke problemen en crises die de mensheid ontmoet. Je kan dan maar beter in het goede gezelschap verkeren van klaar kijkende media. Meer dan ooit moeten we de wereld begrijpen om hem te kunnen verbeteren, om hem socialer, ecologischer en democratischer te maken. Meer dan ooit moeten media ons kompas voor de wereld zijn.

Maar net de jongste decennia zijn de meeste media in de handen beland van grote concerns. En zie, alles wat echt belangrijk is, geraakt ondergesneeuwd in die commercialisering. Vele cruciale maatschappelijke thema’s halen amper of niet de huidige massamedia, zeker niet op een consistente wijze. Aandacht voor oplossingen is nog schaarser.

De kern van deze evolutie blijft onbelicht: er is veel te weinig aandacht voor de machtsverhoudingen in de media. En dus ontbreken de fundamentele vragen: van wie zijn de media? Is het wel verstandig om voor degelijke media bijna volledig te vertrouwen op privébedrijven die in de eerste plaats financiële en geen maatschappelijke winst nastreven? We doen dat toch ook niet voor onderwijs, cultuur of gezondheidszorg.

Een prijs voor autonome berichtgeving over wat er echt toe doet

Deze Prijs voor de Democratie 2011 is dus een prijs voor een autonoom medium dat dagelijks berichtgeving en duiding brengt over wat er toe doet, over wat echt belangrijk is om goed geïnformeerde burgers in een democratie te zijn.

Niet voor niets zeggen we van onszelf: dit is een medium voor een sociale, ecologische en democratische samenleving en economie.

Stem geven aan de samenleving

Het is meteen ook een prijs voor een nieuwssite die een stem wil geven aan de brede georganiseerde samenleving, van het klassieke middenveld en de niet meer zo nieuwe sociale bewegingen tot de nieuwste generatie verontwaardigden, zowel te vinden in de sociale media als op de pleinen en straten van zovele steden.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om ernstige journalistieke aandacht te geven aan al die belangrijke thema’s waarvan talrijke sociale en maatschappelijke bewegingen en verenigingen, culturele organisaties en NGO’s wakker liggen; en ook om mee naar de goede antwoorden te zoeken.

Want dat middenveld, klassiek én nieuw, moet de motor zijn van maatschappelijke verandering en verbetering in een democratie. Maar in het licht van alle uitdagingen en problemen die op ons af komen, van een al te afwezige politiek en een economie die extreem op de korte termijnwinst is gefocust, draait die motor veel te zwak, zoals nog is opgemerkt een goede maand geleden in ons eerste Links-Rechtsdebat – jawel, niet toevallig over ‘de prijs van de democratie’.

Deze prijs is dus een stem voor de democratie, voor een medium dat uitdrukkelijk als kernwoorden huldigt: sociaal, ecologisch, democratisch…
En ook: internationaal. Ja, we zijn fier dat de prijs gaat naar een medium dat met zijn burgerjournalisten en zijn vaste redacteurs als eerste in Vlaanderen de wind uit Tunesië en Egypte voelde waaien, en erover berichtte, de wind van de verontwaardigde jongeren en ouderen uit Groot-Brittannië, Spanje en Griekenland.

Het kan dus, een alternatief bouwen voor de commerciële media, vanuit de samenleving.

Maar vergis je niet, eenvoudig is het niet. En ook niet makkelijk. Vele initiatieven zijn mislukt, overal ter wereld. Vergeet ook niet, wat eraan vooraf ging, Indymedia en Pala.be, dat waren goed draaiende informatieprojecten,… toch durfden we het aan om ze plaats te laten maken voor DeWereldMorgen.be, voor iets wat uitgroeit en moet uitgroeien tot een volwaardig algemeen nieuwsmedium.

We zijn nog niet waar we willen staan. Dat is heel begrijpelijk, want we zijn nog heel nieuw – piepjong, zelfs: we bestaan nog geen anderhalf jaar. En moeten dus nog in grote mate bewijzen dat we het verschil dat we willen maken, ook elke dag kunnen maken.

En het is ook nog geen gewonnen spel. Anders dan de commerciële media trekken we niets van de 350 miljoen euro subsidies voor de commerciële media. Nochtans – zo zullen we blijven argumenteren – dat werkingsgeld komt ook onze nieuwssite en onze lezers toe.

Als dit medium een zekere toekomst tegemoet gaat, is dat in de eerste plaats aan de samenleving te danken

Nu al tellen we veel meer dan tweehonderd burgerjournalisten, dat zijn vrijwilligers waarvan minstens drie bijdragen op de nieuwssite verschenen.
Daarnaast zijn er meer dan 1000 bloggers.
Tientallen vrijwilligers helpen ons met de eindredactie van artikels, met vertalingen, met administratief werk.
Vele honderden zijn in de weer met een heel actieve promotie van DeWereldMorgen.be, met de verspreiding van het magazine, of met het werven van nieuwe abonnees voor de nieuwsbrief, of met het bekendmaken op websites of op welke wijze ook van ons bestaan…
Allemaal bouwen ze mee aan het lange en sterke journalistieke leven van deze nieuwssite, allemaal verdienen ze deze Prijs voor de Democratie.

Die prijs is er ook voor al diegenen die mee het financiële bestaan van DeWereldMorgen.be garanderen.
Dat zijn de meer dan 500 steungevers die maandelijks hun geldelijke bijdrage overmaken, aangevuld door honderden occasionele steungevers.
Het zijn de vijftig verenigingen, bewegingen en organisaties die zich engageren tot financiële ondersteuning, en die we graag belonen met een bannerplaats op de nieuwssite, deze partnerorganisaties verdienen dat.
Graag zouden we zo snel mogelijk ook onze democratisch verkozen overheden tot onze betrouwbare steunende partners kunnen rekenen. Want de subsidies waarvan commerciële media onvoorwaardelijk jaar na jaar kunnen genieten, daar hebben niet-commerciële samenlevingsmedia toch minstens evenveel recht op. We zullen dus onze rechten blijven opeisen bij alle bevoegde ministers en administraties, en we merken dat daar beetje bij beetje meer oor en oog voor komt.

We hebben er dus alle vertrouwen in

Als we zien wat we nu al kunnen met een budget van amper 400.000 euro per jaar, een budget dat bijna onzichtbaar klein is naast dat van om het even welk klassiek medium, dan weten we dat er toekomst is.

Want waarom zouden we in plaats van vijftig geen honderd of meer partnerorganisaties tellen? Waarom zouden bedrijven die werkelijk duurzaam ondernemen niet meer gaan adverteren bij ons? En waarom zou het onmogelijk zijn om over enige tijd enkele duizenden vaste steungevers te winnen voor DeWereldMorgen.be?

Ja, waarom zou dit budget niet kunnen verdubbelen? Dan is het nog altijd relatief klein maar groot genoeg om verder uit te groeien tot het krachtige autonome bewegingsmedium dat ons voor ogen staat.

Zuurstof

Daarom loopt onze campagne Zuurstof. Doe mee, geef zuurstof aan DeWereldMorgen.be, en maak mee dat sterke bewegingsmedium dat onze samenleving meer dan ooit nodig heeft… zodat omgekeerd DeWereldMorgen.be op volle kracht zuurstof kan toedienen aan het maatschappelijke debat, op alle terreinen die er toe doen.

Systemisch – met uw steun

We mochten dat ‘moeilijke’ woord niet gebruiken 🙂
Maar toch, we zijn dankbaar dat we met DeWereldMorgen.be deze Prijs voor de Democratie 2011 krijgen met de uitdrukkelijke en zelfs hartstochtelijke motivering van een aantal juryleden dat we het huidige commerciële mediabestel structureel uitdagen en aan een ander mediasysteem beginnen bouwen.

Want als we willen berichten over werkzame alternatieven voor de vele crises die de wereld beleeft, dan moeten we best zelf ook een echt en duurzaam media-alternatief zijn.

Met de steun van zovelen zal dat, zelfs in moeilijke tijden, ongetwijfeld lukken.

Dirk Barrez – Han Soete


Klik hier
om de motivatie van de jury te lezen

klik hier om DeWereldMorgen.be te steunen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!