Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat voorafging: crisis en oorlog Sinds de jaren 1970 is het kapitalistische systeem in crisis. In de jaren 1980 reageerden de wereldleiders hierop met een ultraliberaal beleid en een scherp ideologisch offensief tegen het communisme. In Afrika, Azië en Latijns-Amerika werd dit belei...

Drie maanden lang bewezen de Belgische vakbonden dat ze nog steeds alive and kicking zijn. Op de militantenconcentratie van 15 november 2011, de nationale betoging van 2 december, de nationale staking van de openbare diensten op 22 december en de algemene staking van 30 januari 2012 ...

Solden in Antwerpen: uitverkoop bij OpelHenri Houben De beslissing om Antwerpen te sluiten “werd niet lichtvaardig genomen. Een jammerlijk gevolg van de situatie vandaag. We moesten deze beslissing nu wel aankondigen. Het is de enige manier om te garanderen dat de overige activitei...

De toenemende kracht van de opkomende landen uit het Zuiden stelt hen in staat de uitdagingen van de globalisering op te nemen. De neergang van de oude en in crisis verkerende centra (de VS, Europa en Japan) tegenover de onstuitbare groei van de opkomende landen (China en andere), da...

Geruststellende euro-obligaties?

Geruststellende euro-obligaties? Is Europa eindelijk gered? De leiders van de eurozone creëerden eerst inderhaast een tijdelijke financiële structuur, een Europees noodfonds, het Europees Fonds voor financiële stabiliteit (EFSF – the European Financial Stability Facility). Dit moest...

Pensioenen: het maatschappijdebat

We gaan het in dit artikel minder over statistieken en cijfers hebben dan over maatschappijkeuze. Het is onbetwistbaar dat de levensverwachting stijgt, dat de mensen gemiddeld langer leven. Het is even onbetwistbaar dat de 'babyboomgeneratie' vanaf 2011-2012 de pensioenleeftijd berei...

doc Drie grote theorieën betwisten elkaar de juiste verklaring van de crisis. De courante stroming interpreteert de crisis als het plotselinge opduiken van een storend element (een aanslag, een stijging van de olieprijzen, politieke of sociale gebeurtenissen…) dat dri...

Voor Brussel-Halle-Vilvoorde voorziet Bart De Wever in een splitsing van de kieskring zonder dat daartegenover de instelling van een federale kieskring staat. Zo worden de Franstaligen in Vlaams-Brabant het recht ontzegd om eventueel te stemmen op Franstalige politici. Nederlandst...

De veiligheid in het Belgische spoorbeleid

Bijna tien jaar geleden kwamen bij de botsing van twee treinen in Pécrot acht mensen om het leven. De directie van de NMBS en de politieke wereld beloofden toen alle nodige maatregelen te treffen om een dergelijke ramp in de toekomst te vermijden. Eigenlijk was er toen, in 2001, nie...