Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Boerenprotest daagt de representatieve democratie uit. “Dat toont een politiek falen: het parlement doet zijn werk niet goed genoeg.” schrijft Marc Reynebeau in De Standaard (07/02/2024) . Hun protest weerspiegelt”...twee fundamentele klachten: de boeren voelen zich niet gehoord en, als keerz...

Beweging.net en co. proberen zo veel mogelijk mensen naar stembus te krijgen – overweging

  “Veel mensen zijn teleurgesteld in de politiek, en spreken er alleen nog in slogans over.” (Veerle Beel – De Standaard 17/01/2024)....”Een brede coalitie uit het middenveld bundelt de krachten om die trend te keren, omdat “Ieders Stemt Telt”. Deze coalitie.. “wil voorkomen dat vooral kw...

Op “DeWereldMorgen.be” lezen we dat heel wat jongeren, die hun samenlevingsdienst startten, op 20 oktober in Brussel een vorming kregen over democratie. Ze leerden die dag discussiëren, samenwerken en op een respectvolle manier compromissen sluiten. Onbetwistbaar is dit een zeer waardevol en leer...

Ieder mens wil het goede doen maar dit kan zich in het tegendeel keren wanneer dit “goede doen” fanatiek wordt doorgedrukt.

Ieder mens wil het goede doen maar dit kan zich in het tegendeel keren wanneer dit “goede doen” fanatiek wordt doorgedrukt. Onvoorstelbare wreedheid komt meestal van mensen die - vanuit hun eigen perspectief - het goede willen. Maakt het kwaad deel uit van de "aard van de mens"? Of is het onderwo...

Vooral sinds het laatste anderhalve jaar merken we hoe de staat zich meer en meer heeft ontwikkeld tot een totalitaire heerser over alle gebieden van ons menselijk leven. Ondanks een democratisch vernisje heeft ze van de liberale grond- en mensenrechten een speelbal gemaakt van de machtsbeluste w...

Hoe belangrijk zijn niet-ingeënte mensen voor de wetenschap en de solidariteit?

Ongevaccineerde burgers worden er vaak van beschuldigd niet solidair te zijn met de gevaccineerde gemeenschap. Solidariteit is een van de belangrijkste argumenten die worden gebruikt om de niet-gevaccineerden over te halen zich ook te laten vaccineren. Hierbij wordt echter over het hoofd gezien d...

Opkomstplicht – Stemplicht

De afschaffing opkomstplicht werd door de Commissie Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement goedgekeurd ondanks de smeekbede van verschillende politicologen om de opkomstplicht niet te schrappen voor de lokale verkiezingen. Twintig politicologen noemen die afschaffing een vergissing. Argum...

Waar zijn de idealen van de Franse revolutie gebleven?

Waar zijn de idealen van de Franse revolutie gebleven? Waarom zijn de idealen van de Franse revolutie zo belangrijk in een democratie? Wie weet het nog? Weinig mensen kunnen dat duiden. Het is omdat 'grensoverschrijdende macht’ steeds leidt tot manipulaties en situaties van misbruik. Ethiek on...

Het begrip “democratie” is zwaar vervuild. Vele regeringen noemen zich ‘democratisch’ omdat zij zijn samengesteld door de ‘verkozenen’ des volks. Maar is dit wel zo? Nu wordt het parlement niet verkozen door de burgers, maar door de partijbureaus. De burgers hebben geen inspraak in de samenstelli...