Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vergroting koopkracht als oplossing van de huidige crises?

De roep om een nieuwe Henry Ford als metafoor voor een koopkrachtige vraag ter oplossing en voorkóming van economische crises in het kapitalisme, houdt meer verband met nostalgische gevoelens voor het kapitalisme uit ‘’die goede oude tijd’’, dan met een adequate en rationele analyse ...

Antibiotica en antikapitalisme

Jo Versteijnen en Wouter Snip Antibiotica en antikapitalisme. Een cryptische combinatie? Toch hebben ze alles met elkaar te maken want een gezonde samenleving kan niet zonder beide, zoals in het nu volgende betoog zal worden verduidelijkt. Antibiotica Antibiotica zijn chemische s...

Waar blijven de structurele alternatieven voor het neoliberalisme

Jo Versteijnen en Wouter Snip Voor een neoliberaal beleid is een zwijgende en onmachtige meerderheid vanzelfsprekend een zegen, ondanks alle obligate en modieuze nadruk van de neoliberale politiek op democratie. Crisis alom De wereld wordt geconfronteerd met steeds groeiende finan...

De economie heruitvinden

door Jo Versteijnen, Wouter Snip en Bram Snoe Een politiek, gericht op steun aan bedrijven en financiële markten en/of op consumentisme als oplossing voor de economische crisis, werkt niet in de ‘vrije’ markteconomie. Alsof ze het in ons wereldwijde neoliberale stelsel van elkaar a...

De onmacht van huidig politiek links

Als het huidige politieke linkse denken over economie niet bestond, zou het door het neoliberalisme uitgevonden moeten worden. Is er namelijk een betere smeerolie denkbaar voor de neoliberale machine, dan de neoliberale flirt en de heimwee van hedendaags politiek links naar belegen o...

Neoliberale politiek en financiële markten: terrorisme volgens ons Wetboek van Strafrecht

Stelling in dit artikel De diepste grond van de hedendaagse crisis is dat de huidige wereldwijde economie – het kapitalisme – een geldeconomie is, en dus onvermijdelijk afhankelijk van de financiële sector. Maar die financiële markten (uitgezonderd banken als de Triodos) kunnen niet...

Een helpende hand voor de Europese top van ‘wijze’ regeringsleiders

 Een dubbele agenda De Europese top van regeringsleiders zou op 26 oktober 2011, na maanden van impotent overleg, naar eigen zeggen nou eens manmoedig knopen doorhakken, en zo de euro en daarmee de lidstaten van de EU als monetaire eenheid, van ‘kopje onder’ redden. Althans voor wi...

Ratingbureaus: perversiteit van het kapitalisme

Wat doen ratingbureaus, waar dienen ze voor? De tijd dat de banken zelf nog onderzoek deden naar de kredietwaardigheid van de leningnemer – dus de vraag of hij de lening met rente terug zou kunnen betalen ligt al ruim 30 jaar achter ons. Althans als het ging om leningen aan grote, t...

De wereld heeft geen banken nodig, maar banken de wereld

De Europese top van regeringsleiders zal dan eindelijk op 26 oktober 2011, na maanden van impotent overleg, naar eigen zeggen manmoedig knopen doorhakken, die de euro en daarmee de lidstaten van de EU als monetaire eenheid, van ‘kopje onder’ zullen redden. Althans voor wie dat geloof...

Waarom de politiek vrijwel wereldwijd het debat vermijdt over een andere economie

 Het wordt steeds duidelijker, naargelang de financiële en economische crises erger worden en het faillissement aantonen van de heersende economische orde, dat de huidige regeringen, niet in het minst die van het Westen, niet over de competentie, het inzicht, de moed en/of de wil bes...

Load More