Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De ondertitel van de ongelijkheidsmachine, het recente monumentale boek van Paul Goossens, luidt: “een verborgen Europese geschiedenis”. Maar er is nog véél méér verborgen. Het gaat dan om het fijne raderwerk van deze ongelijkheidsmachine, gevormd door twee kernen van het kapitalisme: het dubbel ...

Donald Trump, Charles Michel, de pensioenen van politici, de rusthuizen: de rode draad is het dubbel boekhouden.  Hierna wordt uiteengezet dat de manier van kijken, denken en ordenen door het dubbel boekhouden ook voor twee grote actuele hangijzers relevant kan zijn en eigenlijk nog veel meer per...

In een heel recent rapport van het Rekenhof wordt gehekeld dat de overheid over te weinig informatie beschikt inzake de langdurig zieken. Minister Frank Vandenbroucke sluit zich aan bij de kritiek en stelt dat er een omslag nodig is. Hierna wordt terzake een origineel en concreet voorstel geformu...

De vele acties die momenteel ondernomen worden om de klimaatverandering te beperken zijn zeer lovenswaardig en genieten mijn volle steun; maar ze zijn gebaseerd op het huidige beschikbare recht. Maar gaan ze ook iets systemisch kunnen veranderen?  Hierna wordt uiteengezet dat we best evolueren na...

Trump heeft de verkiezingen verloren, maar na zijn terugtreden zal  het Trumpisme blijven bestaan (DS, zat. 14.11.2020, “De Republikeinen vinden niemand meer als Trump”).  Bij nader inzien buit Trump een bijzonder kenmerk van de rechtsstaat uitgebuit en stelt hij zo meteen de democratie zwaar op ...

Wij behandelden hier reeds eerder op deze site, in een 'trilogie' van drie artikels (linken (1) (2)(3) ) de out-of-the-box  “Multi-Bronnen-Benadering” van de samenleving (hierna afgekort “MBB”). In het hiernavolgend artikel zetten wij uiteen dat de benadering ook nuttig zou kunnen zijn in COVID-t...

In onze twee eerdere bijdragen op deze site (1) (2) over de Multi-Bronnen-benadering van de samenleving stonden we respectievelijk  stil bij de grondslagen ervan (deel I) ("multi-bronnen-theorie")  en het mogelijk nieuw sociaal contract dat hieruit zou kunnen voortvloeien (een evenwichtige, duurz...

In een nog steeds druk bekeken artikel gepubliceerd op deze site op 18 mei 2020 legden wij de grondslagen uit van de zogenaamde “multi-bronnen-benadering” van de maatschappij (hierna afgekort “MBB”) (1). In huidig deel II van III zetten we uiteen dat de multi-bronnen-benadering van de maatschappi...

  Er is veel te doen over de Bernadettewijk in Gent. Recent werd beslist dat de hele wijk tegen gaat platgegooid worden en vervangen worden door nieuwe woningen. Hiertegen is er veel protest, vooral tegen de manier waarop deze beslissing werd genomen. Wij zien in deze gebeurtenis in Gent en...

“Spektakeldemocratie”,  het recente bejubelde boekje van Thomas Decreus, journalist bij de DeWereldMorgen.be was het uitgangspunt van het programma Nachtwacht van 23.05.2020. De eminente politicoloog Carl Devos gebruikte in dit programma, als boutade, economische termen om de politiek te benadere...

Load More