Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De bronnen van mens en natuur worden uitgeput. Er heerst chaos , er zijn geen antwoorden op vele moderne uitdagingen. Het kapitaal daarentegen beschikt over een specifieke maar (te) weinig gekende taal én logica. Hiermee heeft het een sterke greep op héél véél: niet alleen op het bedrijfsgebeuren...

Het kapitaal maakt gebruik van een weinig belichte taal én logica met een specifiek denkkader. Hiermee kon het door de eeuwen heen een belangrijke stempel op de omgeving drukken: via taal kan men immers een heel eigen wereld scheppen. Deze wereld is wel niet duurzaam. Hierna leggen we kort uit da...

Vindt u dat de banken moeten transparant zijn over wapenindustrie waarin ze het geld van de burgers investeren? Dat er onderbouwde systemische antwoorden moeten komen op A.I. waardoor de mensheid hieraan niet ten onder gaat? Dat de democratie systemisch beschermd moet worden? Dat er systemische g...

In de twee vorige artikels legden we uit dat het kapitalisme over drie grote knoppen of instrumenten beschikt waarmee het de wereld in een niet-duurzame greep houdt. Het gaat om de 3 knoppen van de universele taal van het kapitaal die vervat zijn in drie denkkaders. We legden deze knoppen kort ui...

In de eerste deel  “Het multi-bronnen-denkkader (1/3): achter het stuur, starten” zagen we kort welke drie grote universele knoppen het kapitalisme gebruikt om tot niet-duurzame greep te komen op de hele realiteit. In dit artikel (“starten”) gaan we dieper in op deze knoppen: het gaat dan om het ...

Op een Gentse Feestendebat in 2012 stelde professor Economie Koen Schoors  de volgende vraag: “wie zit er achter het stuur”? Ik meen te kunnen stellen dat ik ontdekt heb dat het kapitalisme achter het stuur zit met drie grote “knoppen" of instrumenten. Hierna worden aan de hand van het bovenstaan...

De ondertitel van de ongelijkheidsmachine, het recente monumentale boek van Paul Goossens, luidt: “een verborgen Europese geschiedenis”. Maar er is nog véél méér verborgen. Het gaat dan om het fijne raderwerk van deze ongelijkheidsmachine, gevormd door twee kernen van het kapitalisme: het dubbel ...

Donald Trump, Charles Michel, de pensioenen van politici, de rusthuizen: de rode draad is het dubbel boekhouden.  Hierna wordt uiteengezet dat de manier van kijken, denken en ordenen door het dubbel boekhouden ook voor twee grote actuele hangijzers relevant kan zijn en eigenlijk nog veel meer per...

In een heel recent rapport van het Rekenhof wordt gehekeld dat de overheid over te weinig informatie beschikt inzake de langdurig zieken. Minister Frank Vandenbroucke sluit zich aan bij de kritiek en stelt dat er een omslag nodig is. Hierna wordt terzake een origineel en concreet voorstel geformu...

De vele acties die momenteel ondernomen worden om de klimaatverandering te beperken zijn zeer lovenswaardig en genieten mijn volle steun; maar ze zijn gebaseerd op het huidige beschikbare recht. Maar gaan ze ook iets systemisch kunnen veranderen?  Hierna wordt uiteengezet dat we best evolueren na...

Load More