Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wij behandelden hier reeds eerder op deze site, in een 'trilogie' van drie artikels (linken (1) (2)(3) ) de out-of-the-box  “Multi-Kapitaal-Benadering” van de maatschappij (hierna afgekort “MKB”). Hierna zetten wij uiteen dat de benadering ook nuttig zou kunnen zijn in COVID-tijden (en ook in de ...

In onze twee eerdere bijdragen op deze site (1) (2) over de Multi-kapitaal-samenleving stonden we respectievelijk  stil bij de grondslagen ervan en het mogelijk nieuw sociaal contract dat hieruit zou kunnen voortvloeien (een evenwichtige, duurzame, sociale en coöperatieve 'vennootschap van de maa...

In een nog steeds druk bekeken artikel gepubliceerd op deze site op 18 mei 2020 legden wij de grondslagen uit van de zogenaamde “multi-kapitaalbenadering” van de maatschappij (hierna afgekort “MKB”) (1). Hierna zetten we uiteen dat de multi-kapitaalbenadering van de maatschappij ons kan leiden na...

  Er is veel te doen over de Bernadettewijk in Gent. Recent werd beslist dat de hele wijk tegen gaat platgegooid worden en vervangen worden door nieuwe woningen. Hiertegen is er veel protest, vooral tegen de manier waarop deze beslissing werd genomen. Wij zien in deze gebeurtenis in Gent en...

“Spektakeldemocratie”,  het recente bejubelde boekje van Thomas Decreus, journalist bij de DeWereldMorgen.be was het uitgangspunt van het programma Nachtwacht van 23.05.2020. De eminente politicoloog Carl Devos gebruikte in dit programma, als boutade, economische termen om de politiek te benadere...

Iedereen kent de uitdrukking “collateral damage”. Hiermee wordt dan verwezen naar “onbedoelde schade” die wordt teweeggebracht door een aanval van een vijand. Bij Corona is er enkel maar schade. Er kan niet van ‘onbedoelde’ schade gesproken worden. Maar misschien wel van collateral advantage? Dit...