Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Hoe ziet je woonsituatie er momenteel uit? Ik woon sinds acht jaar deels zelfstandig in een huurappartement in Turnhout, maar hopelijk kan ik het binnenkort eindelijk inruilen voor een eigen plekje in Antwerpen. Je zegt heel bewust ‘deels zelfstandig’? Voor het grootste deel doe ik all...

  Met #neetegennógminder zeggen we resoluut NEE ... tegen nóg minder recht op ondersteuning … tegen nóg minder bewegingsvrijheid … tegen nóg minder kansen op inclusie Onmacht Probeer je in te leven: Hoan is 36 jaar en heeft de evolutieve spierziekte SMA. Al jarenlang zit ze in lock...

Concreet gaat het om mensen die voor 17 maart 2020 een PVB-aanvraag indienden en wiens ondersteuningsbudget volwaardig en rechtsgeldig werd bepaald volgens de oude methode budgetbepaling. Ze ontvingen een brief van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) met de toekenning va...

  Opvallend: geen enkele journalist deed de moeite om af te zakken naar het evenement. ‘Niets nieuws aan die wachtlijsten’, bleek de gemiddelde repliek te zijn aan organisator Lise Vandecasteele van PVDA. Dat ze bovendien voor hun symbolische stoelenactie (waarvan hier een Facebook liveve...

  We ontmoeten elkaar in Aartselaar, in het huis van Ans' moeder, waar ze sinds het losbarsten van de pandemie noodgedwongen opnieuw moest gaan wonen. De coronaregels vielen namelijk niet te rijmen met verblijven in haar huurappartement in centrum Antwerpen, waar gemiddeld vijftien versch...

  Midden maart kreeg onze grondwet een artikel ‘22ter’: het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving werd verankerd. ‘Nu pas?’, hoor ik je denken. Neen, eigenlijk ligt deze doelstelling al op de politieke tafel sinds 2009, toen België het VN-verdrag inza...

  Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie Op 15 december 2000 keurde de toenmalige Vlaamse Regering het Besluit op het Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) goed. Dit is een eigen budget voor ondersteuning zodat personen met een handicap zelf persoonlijke assistentie kunnen organisere...

“Beleidsmakers ziende blind” Luc Demarez: “Zelfs na 20 jaar is persoonlijke assistentie nog veel te onbekend. En onbekend maakt onbemind. Veel beleidsvoerders zien de waarde niet in van persoonlijke assistentie. Behoud van belangen en ingenomen machtsverhoudingen spelen hierin hun ge...

  Zeven op tien Vlamingen (70 procent) heeft een positief beeld van personen met een handicap. De meeste Vlamingen (82 procent) vinden dat er nood is aan speciale aandacht vanuit het beleid voor mensen met een handicap. Maar wat juist hun rechten zijn, zoals vastgelegd in het VN Handicapv...

Persoon duwt een andere persoon in een rolstoel.

  Het wegvallen van essentiële ondersteuning en assistentie is rampzalig en moet worden aangepakt. Dat is de kernboodschap van het gezamenlijke persbericht (https://enil.eu/news/persons-with-disabilities-stripped-of-support-and-protective-equipment-during-covid-19-crisis/) van het Europea...