De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Verontwaardiging kan geen ideologie blijven’
Verontwaardigden, Occupy Wall Street, Indignados,, Ernesto Galli della Loggia -

‘Verontwaardiging kan geen ideologie blijven’

donderdag 20 oktober 2011 16:01
Spread the love

De beweging van de Indignados (verontwaardigden) wint snel aanhang en supporters, schrijft historicus Ernesto Galli della Loggia in de Italiaanse krant Corriere della Sera. Hij legt uit waarom hij de groepering met scepticisme aanschouwt:

‘Verontwaardiging bepaalt de nieuwe agenda. Het lijkt wel een modefenomeen: prominente vertegenwoordigers van de heersende Europese en Amerikaanse klasse die zich tot gisteren zeer comfortabel voelden met het systeem schreeuwen nu hun solidariteit met de verontwaardigden van de daken…

Deze verontwaardiging is het zoveelste signaal van het groeiende antagonisme naar de politiek toe in onze samenleving. Want al wie de samenleving tracht te begrijpen en zelfs een nog maar rudimentair begrip heeft van economie en daardoor een zekere kennis heeft van wat het sociaal-politiek gegeven is, van wat macht betekent en hoe ze georganiseerd wordt; zo iemand raakt niet verontwaardigd.

Hij komt met voorstellen, staakt, rebelleert, stemt voor de oppositie of richt een nieuwe oppositie op. Maar hij raakt niet verontwaardigd. In de politiek is verontwaardiging – wanneer ze gemeend is – een onmiddellijke elementaire reactie.  Wanneer het een permanente geestesgesteldheid wordt, geeft ze blijk van een eenvoudige en primitieve wereldbeschouwing.’

Bron : Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!