De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Topbankiers zien regulering niet zitten.
Didier Reynders, Dexia, Speculatie, Yves Leterme, Bankentaks, JPMorgen Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Steven Vanackere, Luc Coene, Federal Reserve, BNP Parisbas Fortis, Automatische loonindexering, Belfius, Lunchmeeting, Jos Clijsters, NBB, Besloten Kamercommissie, Jamie Dimon, Morgan Stanley, Bankierseed, Peter De Keyzer -

Topbankiers zien regulering niet zitten.

zaterdag 28 april 2012 16:19
Spread the love

Ook Jos Clijsters (Belfius) wil liever zijn goesting kunnen doen.

Lunchmeetings met bedrijfsleiders: daar lusten onze ‘topbankiers’ pap van. Ook Belfius-topman Jos Clijsters schuift graag aan die tafels aan. Zelfs voor de pousse-café komen de tongen er los. Clijsters maakte vrijdag van de gelegenheid gebruik om uit te halen naar de overheid: “Er wordt te veel gereguleerd. De overheid moet er toch over waken dat de lasten niet té hoog worden. Het moet nog mogelijk zijn om een bank gezond te leiden”, stelde hij.

Als het bankendebacle ons iets heeft geleerd, is het wel dit: er moet een einde komen aan het speculatieve gedrag van de banken en zonder de macht van de bankiers aan banden te leggen, lukt dat nooit.

De Morgen ving op wat daar vrijdag allemaal werd gezegd tussen de soep en de patatten. Clijsters zwaaide er ook met lof naar Leterme en Reynders: “Chapeau voor diegenen die gedurfd hebben om in amper een weekend beslissingen te nemen. Vanaf dan is het vertrouwen weer kunnen beginnen groeien”.

Het is meer dan voorbarig om ook zoiets te beweren. Om Dexia Bank België (DBB) – nu Belfius – los te weken uit de groep, tekende onze overheid toen ook voor een waarborg voor Dexia van vele tientallen miljarden. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd en geschreven. Generaties belastingbetalers dreigen voor deze miskleun op te draaien.

Ook Clijsters weet wel dat Belfius zelf ook nog niet helemaal verlost is van het zwalpende Dexia-schip: “De totale exposure bedraagt vandaag nog ongeveer 28 miljard euro. Maar daar voelen we ons niet onveilig over want dat is goed ingedekt.” Hij houdt blijkbaar rekening met een failliet van Dexia, maar dan zal Belfius niet in de klappen delen: “Die tijden zijn voorbij”, heet het daarover. Dexia blijft de belastingbetaler ondertussen wel achtervolgen. De bedeltocht duurt voort. Luc Coene van de NBB had het er woensdag over in de ‘besloten Kamercommissie’. Tijdens het vragenuurtje in de Kamer stelde minister van financiën Vanackere echter dat het nog wat vroeg is om over een nieuwe kapitaalsverhoging te spreken. Officieel zou hij nog van niets weten … Vanackere heeft natuurlijk een diploma tsjeverij op zak: “Wie iets moet doen, kan daar soms moeilijk over spreken.” En ook nog: “De regering zegt niet dat er geen vuiltje aan de lucht is. Maar met karikaturen zullen we nergens komen.”

De Belfius-CEO had het tijdens de lunchpartij ook niet echt begrepen op de automatische loonindexering. Hij becijferde dat de totale kosten van Belfius voor 70% bestaan uit personeelskost: “Door de loonindexering en baremieke verhogingen, stijgt die kost eigenlijk met vijf procent per jaar. Dat moet dan gecompenseerd worden in een markt waar onze inkomsten zelfs dalen”, jammerde Clijsters. Hij oogstte ongetwijfeld minstens instemmend geknik bij zijn genodigden.

Ook de regulering door de overheid vindt hij dus maar niets: “Er wordt steeds meer gereguleerd (…) het wordt toch wel wat veel. Ze moet erover waken dat de lasten niet te hoog worden”, zegt hij in De Morgen. Hij neemt dus ook de bankentaks, die het depositowaarborgfonds moet spijzen, op de korrel.

In feite zit hij op dezelfde lijn als Jamie Dimon, de CEO van JPMorgan Chase en degene die The Huffington Post the industry’s regulation basher in chief noemt. Dimon wil volgende week een vergadering organiseren tussen de 4 grootste Amerikaanse banken (JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America en Morgan Stanley) en de Federal Reserve om het ongenoegen van de bankiers over te brengen.

Clijsters geeft toe dat “er excessen geweest zijn die het beroep in diskrediet hebben gebracht” en hij heeft het over zelfdiscipline om een vervolg te vermijden. Hij gelooft blijkbaar in het Nederlandse voorbeeld waarbij bankiers een eed moeten zweren. Daar hebben ze hen verplicht om officieel te beloven dat ze hun functie ‘integer en zorgvuldig’ zullen uitoefenen. Het is meer dan naïef om van dergelijke onzin beterschap te verwachten.

Het is niet de eerste keer dat Clijsters zich in negatieve zin laat opmerken. Begin deze maand vertelde hij bijvoorbeeld het volgende aan De Morgen: “Niet alle klanten genieten dezelfde tarieven. Alles hangt af van het belang van een klant voor de bank. De voordelen voor de klanten van het ACW zijn ook wat afgebouwd. Toen ik bij de scouts was, kreeg ik ook ergens een goedkope verzekering”. Jos Clijsters zit niet meer bij de scouts, maar is nu CEO van een bank, die voor 100% in overheidshanden is ! Een overheid dient iedereen gelijk te behandelen en dat geldt ook voor de bank, die ze voor veel te veel belastingsgeld heeft opgekocht.

Wat Clijsters allemaal beweert is onethisch en hij bewijst dat Belfius gerund wordt zoals een privébank en hij moet daar niet fier op zijn. Maar misschien is zijn gedrag ook te verklaren: voor hij bij Belfius terecht kwam, was hij aan de slag bij BNP Paribas Fortis. Haar hoofdeconoom luistert naar de naam Peter De Keyzer. Die ging deze week helemaal uit de bocht. Hij had het over beleggers, die willen zien dat de eurolanden hun schulden terugbetalen. De Keyzer. “De enige manier waarop de eurolanden hun geloofwaardigheid op de financiële marken kunnen terugwinnen, is door hard te bezuinigen en beleggers te laten zien dat de bevolking lijdt onder de genomen maatregelen.” Clijsters vindt dus dat de financiële sector lijdt onder de regulering.

Deze bijdrage verscheen ook op www.openbarebank.be

take down
the paywall
steun ons nu!