De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schrijven “alle experten” dat per drie leerlingen op school er minstens één moet zijn van wie minstens één van de ouders Nederlands spreekt? Dit wist ik echt niet.

Schrijven “alle experten” dat per drie leerlingen op school er minstens één moet zijn van wie minstens één van de ouders Nederlands spreekt? Dit wist ik echt niet.

vrijdag 26 februari 2010 11:45
Spread the love

Naar aanleiding van het debat over de al dan niet uitbreiding van het aantal scholen te Brussel waar Nederlandstalig onderwijs aangeboden wordt, is dit de uitspraak die me het langst zal bijblijven. Ze komt de uit de mond van de minister van onderwijs. Nu vind ik die uitspraak op zich niet zo onmogelijk. Wat hij zegt zou zelfs kunnen waar zijn, maar wat me daarin vooral opvalt – en wat me niet zonder perplexiteit achterlaat – is dat ik nu pas, na al die jaren dat ik met het onderwerp bezig ben, verneem dat “alle experten” dit zeggen of schrijven.

Wanneer een “expert” iets als “onomstootbaar waar” zegt of schrijft, doet hij dit na ernstig onderzoek en na confrontatie met het onderzoek van collega’s. Ik neem aan dat dit hier gebeurd is, en zie – dit is mijn probleem – na al die jaren dat ik gemiddeld per jaar toch minstens een 15-tal artikelen over het onderwerp lees, uiteraard daarbij niet alleen op Brussel betrekking hebbende maar ook op Catalonië, Québec, Baskenland, Zuid-Afrika (en enigszins vergelijkbare situaties), verneem ik nu pas dat “alle experten” zoiets beweren, terwijl ik zelf nooit zoiets gelezen heb. En dit verneem ik niet op een of ander wetenschappelijk congres, maar dankzij een debat in het Vlaams Parlement.

Ik vermoed dat de minister zelf niet de tijd heeft om al de artikelen te lezen die over het onderwerp verschenen zijn en dit is hem van harte vergeven. De bewering zal dus wel uit een voorbereidende nota komen van een van zijn medewerkers. Mag ik deze man/vrouw bij deze vriendelijk verzoeken om me even een lijstje door te sturen van alle wetenschappelijke publicaties waarop hij zich blijkbaar baseert om zijn minister in deze voor Brussel en Vlaanderen zo belangrijke materie zo dwingend te adviseren?

Ik zal er echt geen gebruik van maken om te polemiseren met zijn minister, en ik herhaal dat ik de idee niet eens zo gek en onbespreekbaar vind, maar uw minister zulke uitspraak laten doen zal toch niet met de natte vinger gebeuren, hoop ik. We zijn toch niet overgeleverd aan enkele zichzelf tot expert uitroepende adviseurs die dan nog de ambitie zouden hebben om het kransje van experten tot zichzelf te beperken? Dat zou pas erg zijn voor “Vlaanderen in Actie”. Ik zie dus uit naar die publicaties… en dank hiervoor bij voorbaat.

Johan Leman

Ps als men dit lijstje experten tot “ervaringsdeskundigen” beperkt, die nooit gepubliceerd hebben, is dat uiteraard ook bespreekbaar… maar dan hoop ik dat de ervaringsdeskundigheid zich niet beperkt tot de grootste gemene deler van een groepje mensen-uit-de-schoolpraktijk die even enkele uren gezamenlijk rond een potje koffie over het onderwerp vergaderd hebben. Want ook dit zou voor de toekomst voor “Vlaanderen in Actie” wel eens niet veel belovend kunnen zijn

 

take down
the paywall
steun ons nu!